politikk

UiA-ledelsen advarer mot å splitte opp Kristiansand

Toppledelsen ved Universitetet i Agder (UiA) går ut og advarer mot oppsplitting av Kristiansand kommune. Aksjonsleder mener det ikke er greit at UiA blander seg inn i dette betente politiske spørsmålet.

Rektor Sunniva Whittaker mener at Universitetet i Agder er best tjent med at Kristiansand fortsatt skal være samlet og ikke splittes opp.
Publisert

Rektor Sunniva Whittaker og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ved Universitetet i Agder er tydelige på at Kristiansand kommune ikke bør splittes opp.

«Universitetskommunen Kristiansand bør bestå samlet», skriver de i regionavisen Fædrelandsvennen (for abonnenter).

Dermed uttaler de seg om et av de mest betente politiske spørsmålene i landsdelen. Regjeringen har bestemt at innbyggerne i de tidligere kommunene Søgne og Sogndalen skal få gi sitt syn på om de ønsker å reversere sammenslåingen av de tre kommunene. Avstemningen skal foregå 22. januar til 2. februar, og hvis flertallet ønsker oppsplitting skal Stortinget behandle saken før sommeren.

«Reell bekymring»

Sunniva Whittaker sier til Khrono at UiA-ledelsen uttaler seg om saken ut fra en reell bekymring for hvordan en oppsplitting av Kristiansand kommune vil påvirke samarbeidet med universitetet.

Studenthuset Bare åpnet i Kristiansand sentrum i august 2023, driftet av UiA og Studentsamskipnaden i Agder.

— Vi frykter at en reversering av kommunesammenslåingen vil føre til at vår vertskommune Kristiansand vil bli mer innadvendt og ha fokus på interne prosesser, slik tilfellet var da de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen slo seg sammen for noen år siden. Da merket vi at samarbeidet ble vanskeligere, sier Whittaker.

— Så da tenker dere det er legitimt å ta stilling i denne saken?

— Ja, for vi uttaler oss kun om hvordan dette vil påvirke universitetet og samarbeidet mellom oss og kommunen. Studentene velger ikke bare UiA når de kommer til oss, men også vertsbyen, og det er viktig for oss at vi kan samarbeide om å gjøre Kristiansand til en attraktiv studentby, sier hun.

Whittaker påpeker at UiA også har uttrykt sitt syn på en mulig oppsplitting av Kristiansand tidligere, blant annet i innspill til Statsforvalteren i Agder.

Aksjonsleder: Ikke greit

Styremedlem og sekretær i organisasjonen «Vi som vil ha Søgne tilbake», Morten Mosberg, mener det overhodet ikke er greit at UiA-ledelsen tar stilling til oppsplitting av Kristiansand kommune.

Organisasjonen jobber for å reversere tvangssammenslåingen fra 2020.

— Det er en politisk ytring som UiA-ledelsen burde holde seg unna. De sier at det vil være bedre for UiA med en storkommune, men de konkretiserer ikke hvorfor. Dette føyer seg inn i en rekke politiske utspill fra akademikere der de bruker vikarierende argumenter for å fremme sitt syn, mener Mosberg.

Han sier videre at Søgne kommune var en konstruktivt og god medspiller for UiA før sammenslåingen.

— UiA er en viktig institusjon i landsdelen og hvis Søgne blir egen kommune igjen kommer samarbeidet til å fortsette, sier han.

Ønsker en sterk regionhovedstad

I kronikken skriver Whittaker og Smith-Tønnessen at regionhovedstaden Kristiansand er svært viktig for universitetet. De viser til at det er i Kristiansand at UiA har flest studenter og flest ansatte, og at mer enn hver tredje innbygger i Agder bor i byen.

«Det er Kristiansand ungdommene i Bergen, Alta og Lillestrøm har hørt om, når vi snakker med dem om å studere hos oss», skriver de og beskriver UiA og kommunens felles plan for utvikling av universitetsbyen Kristiansand der målet er å tiltrekke seg motiverte studenter, kompetent arbeidskraft og nye bedrifter. 

Blant annet viser de til at universitetet nå har fått på plass det nye studenthuset Bare i Kristiansand sentrum, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder og lokale aktører.

«Vi mener det beste for UiA og Agders utvikling er at Kristiansand kommune består samlet. Søgne og Songdalen med alle sine innbyggere, bedrifter og organisasjoner styrker Kristiansand, og en samlet og utadvendt kommune må til dersom vi skal utvikle regionen sammen i årene som komme», skriver Whittaker og Smith-Tønnessen.

Powered by Labrador CMS