Torsdag vedtok styret ved Universitetet i Bergen å kutte 50 årsverk i sentraladministrasjonen. Foto: Ida Bergstrøm Foto: Ida Bergstrøm

60 årsverk skal kuttast, men ingen veit kor

Universitetet i Bergen skal kutte opptil 60 årsverk dei neste fire åra, dei fleste i sentraladministrasjonen. Dei tillitsvalde er redde for auka arbeidmengde på dei som blir.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På universitetsstyremøtet ved Universitetet i Bergen (UiB) torsdag blei langtidsbudsjettet for 2017 – 2020 behandla. Det vart bestemt at sentraladministrasjonen må effektiviserast, og rammetalet på stillingar i sentraladministrasjonen vil gå ned frå 450 til 400 i løpet av dei neste fire åra.

— Bakgrunnen er effektiviseringskuttet som departementet har gitt tre år på rad, og truleg i år også. Det vil utgjera 75-80 millionar kroner for UiB, seier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm til På Høyden

Han er tydeleg på at kutta skal skje gjennom naturlege avgangar, og at ingen skal mista jobben.

— Det er ingen dramatikk i dette, og oppseiingar er ikkje aktuelt. Me kjem til å klara det heilt fint. Det er snakk om eit kutt på ti prosent på fire år. Så pass høg utskifting er det ute på avdelingane.

Men kor mange kutt det vil bli på dei enkelte avdelingane, kan han ikkje seia noko om endå.

Det er ingen dramatikk i dette, og oppseiingar er ikkje aktuelt.

Kjell Bernstrøm

— Me lagar ein plan for korleis me skal kutta, og kor. Den vil bli klar i løpet av hausten, og blir ein del av budsjettet for 2017. Avdelingsleiarane er med i prosessen, og dette vil bli diskutert fram mot november, når ein skal bestemma seg for kva ein skal gjera, seier Bernstrøm.

— Låg utskifting

Direktør for eigendomsavdelinga ved UiB, Even Berge, seier avgangar der folk ikkje blir erstatta, kan by på problem for dei.

— Utfordringa med spesialiserte avdelingar, er at ein del av stillingane våre krev spesifikk fagkunnskap. Har du ein erfaren prosjektleiar med ingeniørbakgrunn som går av med pensjon, er det gjerne ei stilling som me har behov for å fylla igjen. Me jobbar med å sjå på korleis me kan løysa dette, seier Berge.

Han er også usikker på kor høg utskiftinga faktisk vil bli hjå dei.  

— Me har ikkje oversikt over kven som går av med pensjon enno. Me har 100 tilsette, og til ei kvar tid er gjerne 18 – 20 av desse over 62 år. Mange av dei står i jobb til dei er 70. Det me har av naturleg avgang elles er veldig lav. Det er ein vanskeleg arbeidsmarknad no, så då blir utskiftinga låg.

Han understreker likevel at han går positivt inn i arbeidet.

— Det er lagt opp til å prøva på ei mild nedbemanning, utan oppseiingar. Det bør ikkje skremma så mange dette, seier Berge.

— Like mange arbeidsoppgåver?

For dei tillitsvalde i Parat og NTL, er det ikkje dette med frivillige avgangar som uroar mest.

— Me har lenge sett at det er ei stor aldersgruppe som er i ferd med å gå av. Det er eit generasjonsskifte på gang i organisasjonen, og dermed er me ikkje utrolege for at kutta ikkje kan skje frivillig, seier Randi Heimvik, hovudtillitsvald i Parat, UiB til På Høyden.

Ho er meir redd for at arbeidsmengda ikkje blir kutta tilsvarande.

— Med færre tilsette må ein også sjå på oppgåver som me kan kutta ned på, eller la vera å ta. Viss ikkje organisasjonen ser på oppgåvefordelinga, vil det heilt naturleg bli meir arbeid på dei som er igjen.

Også hovudtillitsvald for NTL ved UiB, Jørgen Melve, er usikker på kor mykje effektivisering som er råd å få til. 

— Ein av ni må gå til saman, det er mykje. Det er fint med effektivisering, men spørsmålet er om det er realistisk å effektivisera så mykje utan at det får konsekvensar for dei som blir igjen, seier Melve.

Han fryktar at andre må jobba meir.

— Erfaring frå universitet tidlegare viser at kutt ein plass fort berre fører til at oppåver blir flytta på. Men eg går ut i frå at me skal ha gode prosessar som ser på konsekvensane av å kutta.

Digitalisering av fleire system

Bernstrøm meiner digitaliseringa vil bidra til færre oppgåver.

— Mange av dei administrative systema kjem til å bli heildigitaliserte. Dette er prosessar som er starta, og som går eit par år fram i tid. Det kjem til å påverka heile organisasjonen.

— Fakta er at regjeringa kjem med dette kuttet, og ein må difor ned i talet på stillingar. Men internt i organisasjonen ser ein også at auka digitalisering har konsekvensar for kor mange tilsette ein treng.

Korleis fordelinga på dei ulike avdelinga til slutt kjem til å bli, gjenstår å sjå.

— Om det blir likt fordelt eller om det blir ei skeivfordeling, vil avdelingsleiarmøte avgjera.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS