knudsen-saken

UiB betaler nye millioner i Knudsen/Olsen-prosjekt

Universitetet i Bergen har puttet mer penger enn det som tidligere har vært kjent inn i omstridt prosjekt som er under gransking.

Tom Knudsen og Dag Rune Olsen hadde første møte om arbeidslivsportal for et år siden. Bildet er hentet fra en presentasjon som det er gitt innsyn i.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert).

Universitetet i Bergen putter mer penger inn prosjektet arbeidslivsportal for å finne ut om tidligere NHO-topp Tom Knudsens ide om en praksisportal for studenter og næringsliv er liv laga.

Tidligere NHO-topp Tom Knudsen er ansatt i et seks måneders engasjement - i lønnstrinn 92 (årlig 1.111.500 kroner). Han skal arbeide med å videreutvikle ideen om en arbeidslivsportal, etter at avtalen om at UiB skulle kjøpe Knudsens selskap Praktikk AS ikke ble noe av.

Fakta

Prosjekt arbeidslivsportal ved UiB

  • Det er ennå ikke klart hva den totale kostnaden med arbeidslivsportalkonseptet ved UiB vil bli.
  • Universitetet har allerede betalt 540.000 kroner (eksl moms) for utgifter i forbindelse med opprettelsen av et selskap de likevel ikke ville kjøpe.
  • De har ansatt selskapets eier, Tom Knudsen i et seks måneders engasjement med lønn som tilsvarer 1.111.500 på årsbasis.(ltr.92)
  • De har betalt 300.000 i forprosjekt til Unit.
  • Styret har ute en konkurranse med ramme på 800.000 kroner for en ekstern gjennomgang av Knudsen-saken.
  • Nå kommer det også fram at UiB sentralt tildeler SLATE ved Det psykologiske fakultet ekstra midler på over 3 millioner kroner for å gjennomføre forprosjektet som Tom Knudsen er en del av. Inni denne summen er både lønn til Knudsen og 300 000 til forprosjekt hos Unit.

Allerede før Knudsen ble ansatt, ble det jobbet med en annen nasjonal arbeidslivsportal. Universitetet i Bergen er allerede inne med 300 000 kroner til videreutvikling av den nasjonale portalen, som skal koordineres av Unit.

Men i tillegg betaler UiB ytterligere 2,7 millioner kroner for et eget prosjekt. Dette kommer frem i et tildelingsbrev fra universitetsledelsen til Det psykologiske fakultetet.

Der heter det at UiB skal gå inn med 3,050 millioner kroner - der pengene til Unit er inkludert.

Avtalt med Unit

Det er SLATE, Centre for Science of Learning and Technology, som skal koordinere prosjektet på vegne at UiB. Det er også ved SLATE Tom Knudsen er ansatt, og hans lønn skal være innbakt i de 3,05 millionene.

I tildelingsbrevet, som er sendt 1.desember og signert av ass.dir. Tore Tungodden og økonomidirektør Per Arne Foshaug heter det at «det er behov for å utrede hvilke tilpasninger, endringer og nye funksjoner som må på plass for at Arbeidslivsportalen kan være et nyttig verktøy også for de mindre praksistunge utdanningene, slik som disiplinutdanningene».

Det vises til at arbeidet som er i gang med praksisportal først og fremst er rettet mot studenter på profesjonsutdanningene. «Parallelt med planlegging og utvikling av første versjon er det identifisert behov for å etablere løsninger for trepartsdialog, samarbeid og samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, studentene og arbeidsgiverne om ulike former for samarbeid med utspring i disiplinutdanningene», heter det i UiBs tildelingsbrev.

— Jeg snakket med Unit-direktør Roar Olsen, og sa at UiB kunne betale for forprosjektet, men at det da var en forutsetning at vi fikk være med videre.

Det sier tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, som var den som inngikk avtalen med SLATE og Unit.

Utviklingen av den nasjonale arbeidslivsportalen begynte ved OsloMet, og prorektor Nina Waaler har sagt til Khrono at hun er forundret over at UiB bruker penger på dette siden det allerede finnes en nasjonal portal - som ifølge Waaler også skal henvende seg til studenter fra disiplinfagene.

Tidligere universitetsdirektr, nå seniorrådgiver, Kjell Bernstrøm har inngått avtale med Unit om at UiB skal arbeide videre med arbeidslivsportal.

Eget prosjekt

Bernstrøm sier at prosjektet ved SLATE, som har fått navnet Praksis i Arbeidsliv (PiA), er et forskningsprosjekt som skal se på hvordan læringsanalyse og anbefalingsalgoritmer kan bidra til matching av studenter og praksisplasser i en norsk kontekst.

— Det er godt samarbeid mellom SLATE og Unit, og sammen har de kommet frem til at disse teknikkene er mest relevante for trinn 3 eller senere, sier Bernstrøm.

Han viser også til at regjeringens arbeidsrelevansmelding, som nettopp handler om høyere utdanning og arbeidsliv, kommer til våren.

I brevet fra universitetsledelsen til Det pyskologiske fakultetet, som SLATE er en del av, heter det at «prosjektet skal gjøres i samarbeid med Unit og tre fagmiljøer fra Universitetet i Bergen (UiB) som har samarbeidserfaringer med arbeids- og næringsliv om arbeidsrelevans innen disiplinfagene, for å få fram brukerhistorier med prioritert funksjonalitet og løsningsforslag. Teams og videomøter kan benyttes».

Direktør: Knudsen har relevant kompetanse

— Rektor spurte om jeg var interessert i et slikt prosjekt. Da var Tom Knudsen allerede ansatt. Jeg opplever hans kompetanse om arbeidslivet som svært relevant og hans nettverk mot privat næringsliv som svært verdifull, sier SLATE-direktør Barbara Wasson.

Hun sier at SLATE ikke skal lage en ny portal, men arbeide med metoder for blant annet å matche bedrifter og studenter.

— Knudsen skal blant annet organisere intervju med ulike bedrifter. Han har mange kontakter i næringslivet, sier Wasson.

— Hva skal dere bruke pengene til?

— I hovedsak til frikjøp av ansatte, og i tillegg skal vi ansette noen masterstudenter som blant annet arbeider med data representasjon og algoritmer.

Planen er at prosjektet skal gjennomføres i 2021.

Skal sjekke ut ideen

— Hadde UiB gått i gang med dette prosjektet dersom det ikke var for at Tom Knudsen var ansatt?

— Det er ikke sikkert, men nå er dette en annen vei inn. Knudsen er ansatt i et halvt år for at man skal se om ideen har noe for seg, sier tidligere UiB-direktør Kjell Bernstrøm.

— Hva skal man bruke disse nye millionene til?

— Denne type prosjekter krever en betydelig ressursinnsats, sier Bernstrøm.

Han sier at Unit går inn med 12 millioner kroner i trinn to i den nasjonale arbeidslivsportalen. Prosjektet PiA skal blant annet lage en prototype som bygger på kravene, for eksempel fra Units forprosjekt. Resultatet deles underveis med Unit.

— For UiB er dette viktig for at arbeidslivsportalen skal utvikles slik at de fremtidige behovene vi ser for oss er ivaretatt, sier Bernstrøm.

I et brev fra Unit i november 2020 heter det at dagens versjon av Arbeidslivportalen inneholder funksjonalitet for arbeidsprosessene før studentene er ute i praksis. «I mange tilfeller dekker første versjon også behovene ved utdanninger hvor praksis ikke nødvendigvis inngår som en integrert del, men det er behov for noen tilpasninger. I dette arbeidet har Unit hatt dialog med bl.a. NHO og UiB om behovet for samhandlingsløsninger mellom disiplinutdanninger og næringslivet. Et sentralt tema her er plattformens muligheter for å være en kommunikasjonsplattform for arbeidsliv og studenter, for gjensidig utveksling av tilbud og behov», heter det i brevet.

SLATE har fra før en bevilgning fra UiB på vel tre millioner kroner.

Forskerforbundet reagerer

Forskerforbundet ved UiB har ikke vært orientert om bevilgningen. Det reagerer tillitsvalgt Helge Holgersen på.

Helge Holgersen, UiB/Forskerforbundet

– Vi er blitt orientert om Olsen/Knudsen- saken i Forhandlingsutvalget, men vi har ikke hørt noe om disse to millionene, skriver han i en e-post til Khrono.

— Tom Knudsen har ingen forskerkompetanse, men er plassert på forskningssenteret SLATE. Dette kan i utgangspunktet virke underlig, sier Holgersen, og videre:

— Khronos intervju med tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm kan få det til og høres ut som om denne satsingen på to millioner er koplet til at SLATE fikk Knudsen plassert hos seg. Dette er ikke nødvendigvis en god bruk av offentlige midler.

Holgersen viser også til det rektor Margareth Hagen har skrevet i et debattinnlegg i Bergens Tidende, der hun lover åpenhet og flomlys.

— Vi regner med at også denne bevilgningen blir en del av den eksterne granskningen, og vi er interessert i hvem som har forhandlet med SLATE og hva som er blitt sagt, sier Holgersen.

Styret orientert

Khrono har vært i kontakt med tidligere universitetsidirektør Kjell Bernstrøm for å få klarhet i om styret har vært orientert om tildelingen eller ikke. Bernstrøm viser til sin skriftlige orientering til styret. Der heter det at det var et møte mellom rektor, universitetsdirektør og advokat Hans Olav Lindal tidlig i oktober.

«Etter dette arbeidet administrasjonen sammen med rektor for å etablere ordinære rammer for et seks måneders avgrenset forprosjekt som kunne kartlegge om den aktuelle ideen var aktuelt å arbeide videre med. Dette forprosjektet er nå plassert på universitetets eget senter for læringsanalyse (SLATE) og det er inngått avtale med Unit om samarbeid. Unit har allerede ansvaret for å utvikle en nasjonal arbeidslivsportal. Tom Knutsen er nå tilknyttet dette prosjektet i 6 mnd».

Summen er ikke nevnt i utredningen, og etter hva Khrono forstår, har det heller ikke blitt gitt en muntlig orientering om bevilgningen i styret.

Eget råd

Det er også satt ned et eget råd som skal jobbe med portalprosjektet. Det heter Rådet for praksis i utdanning - UiB, og hadde et møte tidlig i desember 2020. I dette rådet sitter, ifølge møtereferatet Knudsen, Barbara Wasson, som er direktør for SLATE, en forskningsassistent fra SLATE, Are Turmo fra NHO, Bård Sandal, som er direktør for innovasjon og næringsutvikling i fylkeskommunen og Studentparlaments-leder Sandra Krumsvik. Daværende rektor Dag Rune Olsen ledet det første rådsmøtet. Arvid Ellingsen fra LO hadde meldt forfall.

I referatet heter det at det er totalt fem personer ved SLATE som arbeider med prosjektet. Ambisjonen er at det skal etableres et regionalt kompetansesenter for praksis i arbeidslivet, samt et regionalt praksiskontor i Vestland med støtte fra NHO og LO. Tanken er at dette på sikt kan bli et nasjonalt kompetansesenter for praksis i arbeidslivet.

Ekstern gransking

UiB har allerede betalt Tom Knudsen og hans samarbeidspartnere 540.000 kroner for utgifter han skal ha hatt i forbindelse med prosjektet og opprettelse av selskapet Praktikk AS som er heleid av Knudsen. Knudsen har sagt til Khrono at det var daværende rektor Dag Rune Olsen som ba Knudsen om å opprette selskapet som igjen skulle arbeide med Knudsens idé om en arbeidslivsportal.

Universitetsstyret har vedtatt en ekstern gransking av samarbeidet mellom Olsen og Knudsen, og både økonomi og etikk stå på listen over moment som skal inn i rapporten - en rapport universitetsdirektør Robert Rastad har sagt skal være offentlig.

Endringslogg: Saken er oppdatert med navnet på økonomidirektøren ved UiB.

Saken er oppdatert 15.1 kl 17.31 med kommentarer fra Forskerforbundet samt direktørens utredning. Oppdatert kl 18.12 med kommentarer fra SLATE-direktøren.

Powered by Labrador CMS