Kinasamarbeid

UiB-rektor stanser samarbeid med kinesisk stipendprogram

Mens Universitetet i Bergen stanser samarbeidet, vurderer Universitetet i Oslo å stanse opptak av studenter med finansiering fra Chinese Scholarship Council.

UiB-rektor Margareth bekrefter at hun vil avslutte samarbeidet om å ta imot stipendiater gjennom China Scholarship Council (CSC).

— Med de bindingene som ligger i avtalen, er det ikke ønskelig å videreføre samarbeidet i denne ordningen, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Margareth Hagen, til Khrono.

Norske universiteter har i flere år tatt imot en rekke kinesiske forskere og studenter gjennom stipendprogrammet Chinese Scholarship Council (CSC).

Mandag fortalte Khrono om innholdet i kontrakten deltakerne i programmet må signere. I den forplikter deltakerne seg blant annet til å alltid følge kommunistpartiets vilje og «lydig følge pålegg (…)». Ved brudd på kontrakten risikerer stipendiatene økonomiske straffetiltak rettet mot seg selv eller «garantister» i hjemlandet.

Har ikke sett avtalen

— Vi har ikke sett avtalen som ligger til grunn for dem som er stipendiater ved UiB. Administrasjonen jobber med saken, sier UiB-rektoren.

CSC har eksistert som en utveksling mellom norske og kinesiske studenter og forskere i rundt 30 år. Også nordmenn kan få opphold ved kinesiske universiteter gjennom ordningen, da finansiert og administrert fra Norge. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) som håndterer stipendene fra norsk side. Ifølge HK-dir. er per i dag ingen norske i Kina med stipend fra ordningen.

På kinesisk side er CSC underlagt utdanningsdepartementet, som er direkte underlagt kommunistpartiet.

I perioden 2018-2019 var det 59 forskere på kortere eller lengre opphold ved NTNU, med finansiering fra CSC. NTNU hadde avtale med CSC fram til 2021, da NTNU mente de økonomiske rammevilkårene for stipendiatene ikke lenger var gode nok.

Universitetet i Bergen har hatt 11 stipendiater med finansiering fra programmet. 5er fortsatt i ph.d.-løpet, har Khrono fått opplyst. 5 studenter ble tatt opp våren 2020 med støtte fra CSC, ingen etter det.

Høgskulen på Vestlandet opplyser at de har én ph.d.-stipendiat under ordningen.

Universitetet i Oslo vurderer å stanse

Universitetet i Oslo opplyser at de per dags dato har 50 aktive ph.d-kandidater som er kinesiske statsborgere og at tre av disse er finansiert gjennom CSC. Historiske opptaksdata viser at sju kandidater er blitt tatt opp med dette grunnlaget fra og med 2017, forteller viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet, Mette Halskov Hansen, ved UiO.

— Vi vet at kinesiske studenter og forskere er under forskjellige former for press knyttet til deres studier i utlandet. Samarbeid med kinesiske forskere og institusjoner krever innsikt i kinesiske forhold og forståelse for hva dette presset kan innebære, sier Halskov Hansen i en skriftlig kommentar til Khrono og fortsetter:

— Chinese Scholarship Council har sannsynligvis skjerpet sin praksis i de senere år og vi vurderer å stanse opptak av studenter som kommer for å ta en grad med denne typen finansiering. Samtidig mener vi at forskningssamarbeid med Kina er veldig viktig. Det er viktig å styrke innsikten i praksiser som begrenser våre studenters akademiske frihet, og som universitet må vi si fra til kinesiske institusjonsledere når norske normer og regler for akademisk frihet brytes.

Debatt også i Danmark og Sverige

Etter at den Dagens Nyheter i Sverige avslørte innholdet i kontraktene, fant avisen at flere svenske universiteter hadde tatt imot ph.d.-studenter gjennom programmet. Karolinska institutet har satt samarbeidet med CSC på vent.

I Danmark fortalte avisa Information mandag at mer enn 100 CSC-studenter er innskrevet ved danske universiteter. Onsdag kunne avisa fortelle at det er snakk om nær 250 og at det er innskrevet 139 ph.d.-studenter som er helt eller delvis finansiert av CSC ved Københavns Universitet alene.

Kina-ekspert og forfatter Torbjørn Færøvik kalte i Khrono CSC-kontraktene for «slavekontrakter».

— Kontrakten bekrefter på ny at akademiske utsendinger fra Kina ikke er frie i vår betydning av ordet, sa han.

Khrono har kontaktet Kinas ambassade for kommentarer, men har så langt ikke fått svar.

Oppdatert tirsdag klokka 20.00 med kommentar fra Universitetet i Oslo. Oppdatert onsdag klokka 11.00 med ytterligere opplysninger fra Danmark.

Powered by Labrador CMS