krinkastingsrådet

UiO-forsker ny nestleder i Kringkastingsrådet

Ansvarlig redaktør i Trønderdebatt og tidligere SV-politiker Snorre Valen er oppnevnt som ny leder for Kringkastingsrådet. Medieforsker Vilde Schanke Sundet er ny nestleder.

Vilde Schanke Sundet er ny nestleder i Kringkastingsrådet.
Publisert Oppdatert

— Valens mediefaglige kompetanse samt tidligere erfaring som både musiker og politiker, gjør meg trygg på at han vil lede rådet på en god måte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

— Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, fortsetter statsråden.

14 medlemmer

I Kongen i statsråd fredag ble Valen oppnevnt til ny leder av Kringkastingsrådet. Han tar over som leder etter Julie Brodtkorb.

Snorre Valen satt på Stortinget for Sør-Trøndelag SV fra 2009 til 2017. Han er i dag ansvarlig redaktør i Trønderdebatt.

Fakta

Kringkastingsrådet

  • Et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting (NRK).
  • Skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK. og fungere som publikums forlengede arm inn i NRK.
  • Skal sikre en offentlig behandling av klager knyttet til NRKs virksomhet. Kringkastingsrådet skal derfor være bredt sammensatt og representere befolkningen.
  • Skal settes sammen av personer i ulike aldersgrupper og fra alle landsdeler. Skal i tillegg ha mediefaglig kompetanse og erfaring.

Kilde: Regjeringen

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ som uttaler seg om NRKs tilbud til publikum, og velges for fire år av gangen. Rådet har 14 medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra Kulturdepartementet.

Tre andre nye medlemmer ble også oppnevnt fredag. Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Universitetet i Oslo (UiO) ble oppnevnt til nestleder i rådet.

Luqman Wadood, redaktør for debattnettstedet Jeune, og Sumaya Jirde Ali, redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett, ble oppnevnt som nye medlemmer.

Disse sitter også i rådet

I tillegg til de ovennevnte personene, er også disse med i Kringkastingsrådet: Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Stine Renate Håheim, Trude Drevland, Gunn Cecilie Ringdal, Jan Bøhler, Anne Toril Eriksen Balto, Anders Anundsen, Akhtar Chaudhry

Den som til enhver tid er leder for Samisk Programråd vil også være medlem i rådet. Nestleder i Samiske Programråd vil være personlig varamedlem for lederen. Det er Sametinget som oppnevner Samisk Programråd.

Powered by Labrador CMS