Bygg

UiO krangler med Stats­bygg - ønsker 100 millioner i kompensasjon

Statsbygg ber Universitetet i Oslo flytte ut av lokaler de har leid av Folkehelseinstituttet siden 90-tallet. Universitetet krever 100 millioner kroner i kompensasjon.

Eiendomsdirektør John Skogen omtalte saken som «litt spesiell» på et universitetsstyremøte onsdag. Her er styret avbildet på et styremøte i fjor.
Publisert

En konflikt mellom Statsbygg og Universitetet i Oslo (UiO) har oppstått rundt en avtale inngått på starten av 1990-tallet.

Bakgrunnen er at Folkehelseinstituttet (FHI) skulle bygge nye lokaler i Lovisenberggata i Oslo. I den anledning ble Det odontologiske fakultet (OD) bedt om å gi fra seg en tomt bak bygget de selv eide i Geitmyrsveien. En avtale ble inngått om å gi OD lov til å bruke arealer i kjeller og i 1. etasje i Lovisenberggata 6, men:

Fikk spørsmål om flytting etter over tjue år

«Det foreligger lite dokumentasjon fra denne transaksjonen som kan belyse dette forholdet».

Det skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen og eiendomsdirektør John Skogen i et styredokument.

Alt var fryd og gammen fram til desember 2020. Da tok Statsbygg kontakt og ba UiO flytte ut av lokalene på grunn av en større rehabilitering av Folkehelseinstituttets lokaler. Planen er en større samlokalisering av FHI, og universitetet ble bedt om å flytte ut av lokalene innen 31. januar 2025.

Uniforum omtalte huskrangelen først.

— Litt spesiell

«UiO bestrider at Statsbygg kan si opp forholdet siden UiO har bruksrett til lokalene. Dette kommer til uttrykk ved at UiO ikke har betalt husleie for lokalene, fordi Tannlegeundervisningens fond avsto tomtegrunn til FHI», skriver Benjaminsen og Skogen.

«Vi mener at Statsbygg derfor ikke ensidig kan terminere bruksretten, men må komme til enighet med UiO om på hvilke vilkår dette skal skje».

UiO argumenterer med at Klinisk forskningslaboratorium, som i dag bruker lokalene, er helt avhengige av å være plassert i nærheten av klinikken i ODs lokaler. Derfor har universitetet godtatt å flytte ut av FHIs lokaler, men da må kostnadene knyttet til å flytte laboratoriet og Avdeling for biomaterialer til Geitmyrsveien blir dekket.

Prislappen for byggearbeidene og flytte og erstatte vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur utgjør cirka 100 millioner kroner.

— Saken er litt spesiell. Vi er i dialog med Statsbygg og departementene om saken, og vi føler at vi har godt juridisk grunnlag for å få kompensert for den flyttingen vi må gjøre for å frigi de arealene FHI og Statsbygg ønsker, sa eiendomsdirektør John Skogen under onsdagens universitetsstyremøte.

Til Uniforum sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, at de ikke har sendt en formell oppsigelse.

— Vi håper at dialogen som er i gang mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil føre fram til en løsning, sier Aschim.

Flere dyre prosjekter

Saken, og en lang rekke andre byggeprosjekter ved UiO, ble diskutert i et universitetsstyremøte onsdag.

Store prosjekter som Livsvitenskapsbygget og Vikingtidsmuseet har allerede støtt på problemer.

I 2020 ble det kjent at Livsvitenskapsbygget ville bli én milliard kroner dyrere enn først antatt, og en omfattende gjennomgang av prosjektet endte med at Oslo universitetssykehus kom inn i prosjektet.

I fjor høst ble det kjent at Livsvitenskapsbygget blir 5 milliarder dyrere enn først antatt.

— En krevende prosess

I styremøtet onsdag kommenterte eiendomsdirektør John Skogen siste utvikling slik:

— Det har vært en krevende prosess. Økonomien i prosjektet er under press. Prisene har vært utover det en kan forvente i den spesielle situasjonen vi er i. Den totale kostnaden ligger i dag på over 12 milliarder kroner for å oppføre bygget. Statsbygg har signalisert at kostnadene kan gå utover det, sa Skogen.

En lignende type situasjon har oppstått med Vikingtidsmuseet. På et styremøte i februar opplyste universitetsdirektør Arne Benjaminsen om kostnadssprekken på én milliard kroner.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har vært tydelig på at universitetene og høgskolene kan forvente en strengere statlig styring av byggekostnadene til pågående og fremtidige prosjekter.Powered by Labrador CMS