Et enstemmig styre ved UiT Norges arktiske universitet vedtok at antall fakulteter ved universitet skal reduseres. Hvor mange, blri vedtatt i juni. Her rektoratet, Anne Husebekk, Wenche Jakobsen og Kenneth Ruud. Foto: Lars Åke Andersen

Styret vedtok å redusere antall fakulteter på UiT

Styret ved UiT Norges arktiske universitet går inn for å redusere antall fakulteter, men tallfester ikke hvor mange. Dekan Trude Haugli er oppgitt over at jusfakultetet fortsatt er i spill.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tromsø (Khrono): Universitetsstyret kom fram til et enstemmig vedtak til slutt, under styremøtet i Tromsø mandag. Vedtaket ble skjerpet i forhold til universitetsledelsens innstilling, og sier nå klart at antall fakulteter skal ned.

I innstillingen fra universitetsdirektøren var dette mer åpent, og det ble ikke sagt klart at antall fakulteter skulle ned, bare at dette skulle utredes videre.

Etter forslag fra to av styremedlemmene, professor ved Norges fiskerihøgskole, Bjørn Hersoug (t.h. på bildet under), og professor i statsvitenskap Hans-Kristian Hernes (sittende), foreligger det nå et styrevedtak som sier helt klart at UiT skal ha færre enn dagens åtte fakulteter.

De to foreslo først at antallet fakulteter burde ned i fire-seks, men etter en «time-out» endret de dette til at det skal bli færre fakulteter enn dagens antall.

Jeg var innstilt på at vi skulle utrede alle alternativer, men nå har vi fått en tydelig beskjed om hva styret ønsker, og det er fint at dette er avklart.

Anne Husebekk

Universitetsstyret gir veldig sterke føringer uten at det ligger en faglig diskusjon bak. De ser kun på antall.

Trude Haugli

Dette ble enstemmig vedtatt, etter at seks styremedlemmer først hadde stemt for et forslag om å beholde dagens fakultetsstruktur med noen justeringer og universitetsdirektøren hadde trukket sitt opprinnelige forslag.

Styret ved UiT består av hele 17 medlemmer ut denne styreperioden, på grunn av fusjonene med høgskolene i Narvik og Harstad.

Glad for vedtaket

Rektor og styreleder Anne Husebekk sier til Khrono at hun er veldig glad for at styret kom fram til et omforent vedtak.

— Jeg var innstilt på at vi skulle utrede alle alternativer, men nå har vi fått en tydelig beskjed om hva styret ønsker, og det er fint at dette er avklart, sier hun.

Vil dette vedtaket bidra til ro i organisasjonen?

— Nei, det blir nok ikke ro før etter styremøtet i juni, der det skal gjøres endelig vedtak om faglig organisering, sier Husebekk (bildet under).

Dekanene skal jobbe videre

Styret vedtok at en arbeidsgruppe som skal bestå av alle de åtte dekanene ved UiT, pluss tre eksterne medlemmer skal jobbe fram mot styremøtet i juni med et forslag til ny fakultetsstruktur.

Her skilte også vedtaket seg fra innstillingen fra fungerende universitetsdirektør Odd-Arne Paulsen. Hans innstilling gikk ut på at tre bredt sammensatte arbeidsgrupper skulle utrede framtidig organisering med utgangspunkt i at man ønsket en smalere modell. På styremøtet presiserte han at dette ikke nødvendigvis betydde at man gikk for en smalere modell, men at det skulle utredes.

I vedtaket som til slutt ble enstemmig vedtatt står det at en reduksjon i antall fakulteter og en bedre campusorganisering vil være et bidrag til å håndtere noen sentrale utfordringer for UiT. Styret ber om at alternativer til dagens fakultetsstruktur utredes. Forslagene skal ta hensyn til ulike nivåer og campuser og vise hvordan beslektede fagmiljøer kan bringes tettere sammen, heter det.

Les også: Foreslår å utrede videre kutt av fakulteter

Skuffet over vedtak

Dekan Trude Haugli ved det juridiske fakultet er en av dekanene som skal sitte i arbeidsgruppen som skal komme fram til en fakultetsmodell med færre fakulteter enn i dag.

Hun satt i salen under styremøtet, sammen med mange studenter og ansatte fra juridisk fakultet, der saken har skapt stort engasjement.

Les også: Norges jusdekaner slår ring om Tromsø-fakultet

Haugli sier at hun kommer til å kjempe videre for at juridisk fakultet skal bestå som selvstendig fakultet.

— Universitetsstyret gir veldig sterke føringer uten at det ligger en faglig diskusjon bak. De ser kun på antall, sier hun.

«Hvem skal ut?»

Hun tror at arbeidet i dekangruppen vil bli meget utfordrende.

— Alle fakultetene har tatt stilling, og det kommer til å bli vanskelig å bli enige om hvem som skal ut, sier hun.

Hun synes det er svært beklagelig at det juridiske fakultetet fortsatt er i spill og vil være det fram til styremøtet i juni.

— Jeg synes vi har veldig gode argumenter for at vi bør få fortsette som et selvstendig fakultet og vil stå fast på det i arbeidsgruppen. Jeg har ikke sett at noen faglige synergier som skulle oppstå ved å slå oss sammen med andre, sier hun.

(Styremøtet ble streamet og avholdt i et auditorium med mulighet for mange tilhørere. Foto: Lars Åke Andersen)

Frarådet status quo

Rektor og styreleder Anne Husebekk frarådet ved starten av styremøtet sterkt å gå for det som ble kalt hovedalternativ 1 i saksframlegget, nemlig å beholde dagens fakultetsstruktur med noen få justeringer.

— Dette er en vanskelig sak for styret, men jeg forventer at vi kommer fram til et vedtak vi kan jobbe videre med. Vi ser at universitetet er ulikt organisert, og målet vårt er å skape større robusthet. Men det gjør helt klart inntrykk at det er så mange og sterke meninger om saken, sa hun i starten av møtet.

— Jeg innrømmer at jeg blir skuffet hvis styret sier at vi skal beholde strukturen slik den er i dag og vil sterkt oppfordre styret til å gå inn for å utrede endringer. Jeg oppfatter at det er dette styret har bedt om, sa hun.

Husebekk var også opptatt av å understreke at alle studentgrupper ved universitetet er like viktige.

— Blir litt betenkt og litt lei meg når noen studentgrupper blir fremstilt som spesielt viktige, sa hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS