økonomisystemer

UiT holder fast på innføring av trøblete it-system fra 2022

UiT holder fast ved at nye økonomi- og lønnssystemer fra DFØ skal innføres fra 1. januar. Det til tross for at universitetene i Oslo og Bergen har opplevd store problemer med utrullingen og NTNU utsetter med et år.

Styret ved UiT Dag Rune Olsen og styreleder Marianne E. Johnsen UiT, samt resten av styret ved UiT går for å innføre et trøblete it-system ved universitetet fra 1.januar.
Publisert

Både Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har opplevd store problemer med utrullingen av det nye økonomi- og lønnssystemet, som er levert av Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Noen av problemene er manglende utbetaling av honorarer for midlertidig ansatte og innkjøpsavdelinger som ikke får kjøpt inn virksomhetskritisk utstyr.

NTNU har vurdert å utsette innføringen av det nye systemet til 1. januar 2023, og i forrige uke ble dette besluttet av rektor Anne Borg. Det får Khrono opplyst av prosjektleder for innføring av de nye systemene ved NTNU, Jens Petter Nygård.

UiT, derimot, holder fast ved at de nye løsningene innen økonomi, lønn og lønnsnær HR skal innføres som planlagt 1. januar 2022.

Holder fast på datoen

Vi planlegger å holde fast på 1. januar 2022. Ikke fordi vi er naive eller fordi vi ikke ser at det blir utfordrende. Vi vet at det blir krevende og ha omkostninger. Vi kan ikke vente oss et ferdig utviklet system og heller ikke full funksjonalitet fra dag én, sa direktør Jørgen Fossland på styremøtet ved UiT torsdag.

Han sa videre at alle ansatte kommer til å merke at det blir utfordrende.

— V kan heller ikke vente oss noen ressursmessig gevinst verken på kort eller mellomlang sikt. Vi må heller regne med å bruke mer ressurser enn i dag, ikke bare i overgangen, sa han.

UiTs systemer utdaterte

En av grunnene til at UiT likevel holder fast på innføring fra 1. januar er at dagens systemer innen økonomi og lønn er gamle og utdaterte, forklarte Fossland. Videre påpekte han at det er risiko ved utsettelse, blant annet at UiT ikke vil komme seg ut av alle avtaler som er inngått.

— Dessuten er risikoen mindre for UiT nå, i og med at innføringen på NTNU utsettes et år, sa han.

Dette har sammenheng med at NTNU er mye større enn UiT, med to og en halv ganger så mange studenter, og at innføringen der vil legge beslag på store ressurser.

«Det blir lønn i januar også»

Organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen kunne forsikre styret om at ansatte ved UiT kommer til å få lønn i januar også.

— Vi er godt i gang og kjører doble systemer i november og desember. Vi gjør en ordentlig testing før vi går live 1. januar, sa Paulsen.

Fra styret kom det spørsmål om det forventes noen gevinst av å innføre nye systemer på litt lengre sikt.

Mange skjær i sjøen

Det kunne ikke rektor Dag Rune Olsen love.

— Kanskje får ikke UiT noen besparelser i det hele tatt, men det kan bli bra for staten samlet sett. Det har vært mange skjær i sjøen, men vi har egentlig ikke noe valg. Finansdepartementet ville aldri akseptert at vi ikke gikk for DFØ som leverandør, sa han.

Han understreket at situasjonen i sektoren og i UiTs lokale innføringsarbeid skal følges nøye fram mot innføringstidspunktet.

17 andre statlige universiteter og høgskoler har allerede trukket i bremsen.

Det har også kommer frem at leverandøren DFØ har doblet pengebruken på konsulenter for å løse flokene.

Powered by Labrador CMS