statsbygg

UiT må kutte 90 millioner

UiT har gitt opp å få dekket merkostnader universitetet har hatt på grunn av Statsbyggs årelange forsinkelser med å få ferdigstilt bygget for dyreforsøk.

Rektor Dag Rune Olsen ser seg nødt til å foreslå kutt i UiTs budsjetter, etter å ha fått nei til at Statsbygg eller Kunnskapsdepartementet dekker merkostnader ved forisnkelser ved Avdeling for komparativ medisin.Click to add image caption
Publisert

UiT har i lang tid argumentert for at det bør være Statsbygg eller Kunnskapsdepartementet som dekker merkostnadene som universitetet er påført som følge av stenging og forsinkelser i Statsbyggs oppføring av Avdeling for komparativ medisin.

Det dreier seg om nær 150 millioner kroner, ifølge UiTs beregninger, blant annet til alternative fasiliteter for noen av forskerne og forlengelse for stipendiater som ikke har fått forsket mens avdelingen har vært stengt eller under ombygging. Noen av merkostnadene har UiT allerede tatt, men det gjenstår 90 mill.

UiT påpeker at Statsbygg er hovedansvarlig for forsinkelsene i byggingen av Avdeling for komparativ medisin, der det drives medisinsk forskning på dyr.

Kutter 90 mill

Kravet er blitt blankt avvist, og nå ser ikke UiT-ledelsen noen annen utvei enn å foreslå å kutte 90 millioner kroner som det foreløpig ikke er funnet inndekning for.

Rektor Dag Rune Olsen sier at han dessverre ser seg nødt til å foreslå overfor styret hvordan merkostnadene skal fordeles og dekkes innenfor UiTs budsjetter. Han foreslår en kombinasjon av kutt i rammen til Det helsevitenskapelige fakultet, kutt i midler til rekrutteringsstillinger og å ta midler fra universitetets strategiske fond, i alt 90 millioner.

Universitetsstyret skal behandle saken 17. juni.

Hva blir konsekvensene av kuttene?

— Konsekvensen blir at det blir 90 millioner kroner mindre til andre av universitetets aktiviteter, sier Olsen.

Han legger til at det er viktig å få dette avklart i forkant av fordelingen av budsjett for 2023 slik at styrets vedtak kan tas høyde for i budsjettfordelingen for kommende år.

Fikk møte med Borten Moe, men ingen penger

I februar fikk styreleder Marianne Johnsen og rektor Dag Rune Olsen tvert nei fra Kunnskapsdepartementet til et møte for å diskutere saken og UiT fikk beskjed om å ta regningen selv for merkostnadene.

I etterkant har de to hatt et møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Dag Rune Olsen sier at premisset for møtet fra departementets side var at det avklart at UiT måtte ta regningen.

— Vi hadde et møte der vi snakket om erfaringene med den typen bygg og hva vi kan gjøre for å unngå overskridelser og forsinkelser og sikre avtalt kvalitet. Det er de tre områdene det sviktet på i dette tilfellet, sier han.

— Vi hadde en god samtale om dette, sier han.

Stengt i flere år

Ved Avdeling for komparativ medisin ved UiTs campus i Tromsø drives dyreforsøk på mindre og større dyr. Avdelingen for mindre dyr (AKM I) hadde vært stengt i over fire år da den åpnet høsten 2021, mens Avdelingen for større dyr (AKM II) må rives og bygges opp på nytt og vil ikke åpne før på sensommeren 2022.

Begge er en del av prosjektet nytt medisin- og helsefagbygg (MH2) i Tromsø, der Kunnskapsdepartementet er byggherre og Statsbygg er prosjektleder. Resten av prosjektet sto ferdig i 2018.

Styreleder Marianne Johnsen har reagert kraftig på problemene som forsinkelsene har påført UiT og hvordan saken er håndtert.

— Jeg ser meget alvorlig på denne saken. Den har medført store negative konsekvenser for forskningen, for studentene og for økonomien ved UiT, sa hun da saken ble behandlet på et styremøte i slutten av januar .

— Det grenser til arroganse hvordan denne saken er håndtert, mener hun.

Powered by Labrador CMS