Digital undervisning

UiT prøver å rydde opp i digital jungel

Må det gjøres opptak av alle forelesninger og kan studentene reservere seg mot å bli filmet? Nye regler på UiT skal rydde vei.

Studenter samtykker til opptak ved å delta i forelesningen, ifølge nye regler ved UiT.
Studenter samtykker til opptak ved å delta i forelesningen, ifølge nye regler ved UiT.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Koronapandemien og påbudet om digital undervisning ved universiteter og høgskoler har reist en rekke nye spørsmål om bruken av digitalt undervisningsmateriale.

Kan forelesere nekte å undervise digitalt? Kan deres digitale forelesninger brukes eller endres av andre, uten at de har rett til å vite det?

Og har studentene rett til å få fjernet bilder av seg selv eller spørsmål de stiller fra opptak av en forelesning?

Dette er noen av spørsmålene som de nye retningslinjene for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet skal avklare.

Styret ved UiT vedtok retningslinjene torsdag, etter at en arbeidsgruppe foreslo å felles regelverk, og forslaget har vært gjennom høring og drøftinger.

Behov for opprydding

Styreleder og rektor Anne Husebekk sa på møtet at det er behov for nye retningslinjer, tatt i betraktning at universitetet får påbud om å gå digitalt eller ha hybride løsninger med vesentlig innslag av digitalt materiale.

— Det er nødvendig å gjøre en opprydding, sa hun og la til:

— Vi ser for oss at den digitale kunnskapen er noe vi kommer til å videreføre, og det skal bli godt å få retningslinjer på plass.

Til spørsmålet om foreleser kan si nei til å undervise digitalt, sa Husebekk:

— I så fall har vi et alvorlig problem. Men her kommer arbeidsgivers styringsrett til anvendelse.

Anne Husebekk, her på hjemmekontoret.
Anne Husebekk, her på hjemmekontoret.

Gjelder ikke bare UiT

UiT er ikke alene om å få på plass regler på feltet.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) jobber også med dette.

— Vi vil til neste styremøte legge fram forslag til overordnede prinsipper og felles retningslinjer for medlemsinstitusjonene for å bidra til at arbeidet med å dele læringsressurser blir ivaretatt på en god måte, både for opphaver og med tanke på kunnskapsdeling, sier generalsekretær Alf Rasmussen i en e-post.

Er du på forelesning, samtykker du

Et av punktene i de nye retningslinjene ved UiT er at studentene samtykker til videoopptak ved at de deltar i undervisningen, forutsatt at opptaket brukes til det oppgitte formålet. De som ikke vil være med på opptak må dermed avstå fra å stille spørsmål eller kommentere, heter det.

Dette skal studentene informeres om. Hvis materialet brukes til nye formål gjelder ikke samtykket, unntatt hvis bruken er tillatt etter personvernforordningen (GDPR).

Studentene kan i visse situasjoner kreve seg fjernet fra det digitale materialet i ettertid, herunder hvis det brukes til nye formål, heter det.

Ifølge retningslinjene kan UiT lagre forelesernes digitale undervisningsmateriale og gjøre det tilgjengelig på UiTs læringsplattform, Canvas, men publisering andre steder krever foreleserens samtykke.

UiT kan redigere og tilpasse det digitale undervisningsmateriale, uten å endre innholdet, men foreleseren (opphaveren) må varsles.

Ikke generelt krav om opptak

Det er ikke noe generelt krav om at samtlige forelesninger på UiT må legges på Canvas.

— Dette må det gjøres en kokret vurdering av i det enkelte tilfellet, sier økonomi- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen til Khrono.

Han sier videre at retningslinjene prøver å vise vei gjennom et krevende terreng, der blant annet åndsverksloven, personvern og arbeidsgivers styringsrett må tas hensyn til.

— Dette er et rammeverk som ivaretar partenes interesser, sier han.

På styremøtet sa han:

— Korona satte det på spissen i 2020. Vi foreslår en balanse mellom ulike hensyn. Retningslinjene skal sikre ansattes rettigheter og plikter og sikre at studentene får det læringsmaterialet som trengs.

Positive studenter

Studentrepresentantene i styret, Marthe Hestenes Håkonsen og Petter Nikolai Rønning, mener at retningslinjene er ryddige, men at studentene må informeres, slik at de er klar over hvilke rettigheter de har, blant annet i forbindelse med opptak av forelesninger.

— Uttrykket å balansere på en knivsegg er nærliggende, men jeg tror man har truffet en fin balansegang, så lenge informasjonen er god til ansatte og studenter, sa Rønning.

Bekymring for opptak blant ansatte

Representantene for faglig ansatte var opptatt av kravet om å legge digitalt undervisningsmateriale på UiTs læringsplattform.

— Er det slik at de ansatte er forpliktet til å gjøre opptak? Digitalt tilgjengelig kan jo også være i sanntid. Det er ikke alle som er like bekvemme med at det gjøres opptak, og i mange tilfeller vil undervisningen bli dårligere når det er opptak, sa professor Margrethe Esaiassen.

Også professor Tore Nesset var opptatt av om han som foreleser trenger å ta opp alle forelesninger som går i sanntid og legge på læringsplattformen.

— Jeg er veldig glad for at det ikke er slik at vi må legge opptak av alle forelesninger på Canvas. Jeg ser flere problemer med det, både pedagogiske og personvernmessige, sier han til Khrono.

Han peker på at studenter vil føle det vanskelig å stille spørsmål og at aktiviteten i klasserommet blir helt annerledes.

— Det har vi ganske mye erfaring med nå, sier han.

Derimot sier han at det er noe helt annet med forhåndsinnspilt materiale, som det er greit å legge på læringsplattformen.

Anne Husebekk sa på styremøtet at dette spørsmålet har vært diskutert mye.

— Vi har diskutert om man kan reservere seg mot å gi digitale forelesninger og legge digitalt undervisningsmateriale på læringsplattform. Og her har jeg forstått at arbeidsgivers styringsrett kommer til anvendelse, sa hun, men la til at det ikke har vært noen konflikter om dette i den digitale perioden universitetet har vært i.

Åpne forelesninger

Odd Arne Paulsen påpeker overfor Khrono at de nye retningslinjene kun handler om undervisningsmaterialet, ikke om selve forelesningen og tilgjengeligheten av den.

Ifølge universitets- og høyskoleloven er forelesninger som hovedregel offentlige.

— Retningslinjene sier ikke noe om at forelesningene skal gjøres tilgjengelige for almenheten i sanntid. Det er et helt annet spørsmål, som sikkert også må diskuteres, sier han.

Anbefaler lisenser

Ifølge sakspapirene til styresaken anbefaler UiT sine forelesere å sette CC-lisens (Creative Commons) eller andre åpne lisenser på sitt digitale undervisningsmateriale for å ivareta samfunnets behov for tilgang til kunnskap.

Jurist Svetlana P. Johansen ved UiT opplyste på møtet at det kjøres kurs i bruk av lisenser på biblioteket.

— Creative Commons er en av lisensene, og den mest populære og anvendelige. Vi anbefaler å bruke det, men det er ikke påbudt, sa hun og la til at dette spesielt gjelder når materialet er ment for omverdenen.

Powered by Labrador CMS