Svalbard

UiT vurderer å etablere seg permanent på Svalbard

Flere ansatte med Svalbard som fast arbeidssted kan bli UiT Norges arktiske universitet sitt svar på regjeringens ønske om mer forskning på Svalbard.

Bilde av forskningsstasjonen Ny-Ålesund på Svalbard
I en stortingsmelding om den norske aktiviteten på Svalbard pekes det på et ønske om mer aktivitet, slik som her på forskningsstasjonen Ny-Ålesund på Svalbard .
Publisert

Fredag varslet regjeringen at den ønsker å styrke norsk forskning på Svalbard, og derfor etablerer et eget forskningskontor i Longyearbyen med ansatte fra Norges forskningsråd og Norsk polarinstitutt.

— For Norge som polarnasjon er det en prioritert oppgave å fremme en sterk og synlig polarforskning. Svalbard har blitt en viktig arena for internasjonal forskning, og en samlet forskningsfront er viktig for å utløse de globale utfordringene vi står overfor. Det er behov for mer koordinering, bedre samarbeid og mer deling av infrastruktur, data og forskningsresultater, sier statsråd Oddmund Hoel i en pressemelding.

Like etterpå svarte UiT Norges arktiske universitet med en pressemelding hvor de skriver at de nå vurderer fast tilstedeværelse av vitenskapelige og administrative ansatte på Svalbard.

— Dette blir enda mer aktuelt når regjeringen vil at flere norske forskere skal bruke forskningsstasjonen i Ny-Ålesund, sier viserektor Bente Haug.

Gjennom økt aktivitet og tilstedeværelse ønsker universitetet å bidra til samarbeidene for forskning og utdanning på Svalbard, og da særlig gjennom Universitetssenteret på Svalbard, skriver de i pressemeldingen.

Men i likhet med alt annet her i verden koster også en slik satsing penger. Derfor vil universitetet følge opp signalene i dagens stortingsmelding i fremtidige samtaler med departementet, hvor det også vil påpeke behovet for moderne forskningsfartøy.

— Forskningsfartøyet FF Helmer Hanssen er svært sentral i norsk forskning og utdanning i arktiske, marine miljø. Fartøyet har for lengst passert sin normerte levetid, og er stadig mer krevende å holde teknisk og vitenskapelig oppdatert, sier Haug, og legger til at skipet snart må avløses.

Powered by Labrador CMS