Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT, sier at alle som tar høyere utdanning i Norge skal vite at den er kvalitetssikret, også når det gjelder studier som arrangeres i samarbeid med eksterne aktører.

Fire høgskoler må rydde opp i ulovlig eksternt samarbeid

Fire høgskoler er blitt pålagt å rydde opp i sin bruk av eksterne studier, deriblant Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universiteter og høgskoler har ikke anledning til å sette bort studier til eksterne aktører som ikke oppfyller de samme kvalitetskravene som dem selv.

220 studier som arrangeres i samarbeid med eksterne aktører er nå undersøkt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og resultatet så langt er at fire høgskoler har fått pålegg om å rydde opp, og det kan bli flere. De må enten si opp avtalene, revidere avtalene eller eventuelt redegjøre for hvordan studiene som tilbys av eksterne aktør forankres faglig. Dette har de fått frist på et år med å svare på.

Vært inne på teppet

De fire som rett før jul fikk brev med pålegg om å rydde opp er:

  • Høgskolen i Molde
  • Høgskolen i Nord-Trøndelag
  • Høgskolen i Hedmark
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Alle som tar høyere utdanning i Norge skal vite at de er omsluttet av en kvalitets-kultur.

Øystein Lund

Disse, samt NTNU, har vært innkalt til oppfølgingsmøter hos NOKUT i løpet av høsten, men det er bare de fire høgskolen som foreløpig har fått noe pålegg fra NOKUT.

Studiene det gjelder er for eksempel utenlandsstudier som arrangeres i samarbeid med Kulturstudier, studier i samarbeid med Folkeuniversitetet, NKS, konsulentselskaper og en rekke andre eksterne aktører.

Les også: 17 studier på HiOA under lupen for ulovlig samarbeid

Stort omfang

NOKUTs tilsyn ble satt i gang etter at det ble oppdaget flere eksempler på at akkrediterte institusjoner tilbød studier i samarbeid med eksterne aktører som ifølge universitets- og høgskoleloven ikke hadde fullmakter til å tilby slik utdanning. I mange av tilfellene dreier det seg om kortere studier, og særlig videreutdanninger.

Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT, sier at institusjonenes samarbeid med slike eksterne aktører viste seg å ha stort omfang.

— Vel var omfanget relativt stort, men dialogmøtene med institusjonene var en positiv opplevelse. Institusjonene ble klar over sitt eget ansvar og tok det, samtidig som vi fikk fram en situasjonsbeskrivelse som er nyttig i NOKUTs arbeid med ny studietilsynsforskrift, sier Lund.

Han sier at det er viktig for NOKUT å sikre seg at disse studietilbudene, som er i randsonen av studietilbudet ved universiteter og høgskoler, også skal være kvalitetssikret.

— Alle som tar høyere utdanning i Norge skal vite at de er omsluttet av en kvalitetskultur, sier Lund.

Gjennomgår studiene

Studiedirektør Marianne Brattland (bildet under) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sier at høgskolen nå vil gå nøye gjennom porteføljen av samarbeidsstudier for å vurdere hvilke som kan fortsette som de er, om det er noen som må endres, eller eventuelt avvikles. Hun opplyser at fakultetene allerede er i gang med dette arbeidet.

— Dette er helt uproblematisk for oss, og vi har en god prosess sammen med NOKUT om dette. Vi har også gitt NOKUT noen innspill om særlige utfordringer og faglige avveininger som omfatter Kulturstudier spesielt og enkelte samarbeidsstudier, og opplever at vi er i en god dialog, sier Brattland.

HiOA har fem utenlandsstudier i samarbeid med Kulturstudier i Ghana, India, Nicaragua og Vietnam. Dessuten har høgskolen studier i samarbeid med blant annet Folkeuniversitetet og NKS.

Brattland understreker at alle studier som HiOA tilbyr i samarbeid med eksterne aktører omfattes av høgskolens kvalitetssikringssystem og dermed er underlagt akkurat samme krav som andre studier.

Flere sjekkes

I tillegg til de fire høgskolene som nå har fått pålegg om å ordne opp, er NOKUT i ferd med å revidere studietilbud av denne typen ved to høgskoler, og de vil bli innkalt til møter senere. Det er Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Dessuten blir tre hele gradsstudier som tilbys i samarbeid med eksterne aktører undersøkt nærmere av NOKUTs sakkyndige komité. Dette gjelder Nord universitets samarbeid med Bodin fagskole om bachelorgradsstudium i nautikk, maritim økonomi og ledelse, Høgskolen i Sørøst-Norges samarbeid med Vestfold-NKI Nettstudier om bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitets (NMBUs) samarbeid med Senter for eiendomsfag om erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling.

Prosjektleder Ingunn Dørve i NOKUT opplyser at Nord og HSN har besøk av NOKUT denne og neste uke, mens NMBUs studium er under revidering og alle detaljene her er ikke avklart ennå.

Ifølge NOKUT kan flere institusjoner få brev med pålegg etterhvert, men i første omgang er det de som har flest studier i samarbeid med eksterne aktører som er blitt undersøkt.

Tilsynet er avsluttet for 29 institusjoner, der det viste seg å ikke være grunn til nærmere undersøkelser.

I strid med forskrift

I et notat om tilsynet presiserer NOKUT at universiteter og høgskoler har ansvaret for å påse at studiene som tilbys i samarbeid med eksterne aktører er tilstrekkelig kvalitetssikret. I studietilsynsforskriften står det blant annet at minst  50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal bestå av ansatte som har hovedstilling ved institusjonen.

I flere av studiene som er rapportert inn til NOKUT gjøres all undervisning av personer som ikke har hovedstilling ved høgskolen eller universitetet.

«I noen tilfeller ser det ut som om institusjonens rolle er redusert til å være en godkjenner av studieplan og undervisningspersonell. NOKUT vil her presisere at dette ikke er i tråd med studietilsynsforskriften», står det i notatet.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS