Solveig Kvakkestad, Ida Marie Løvheim Olsen, Renate Grønli og Cathrine Konttinen, alle på lektorutdanningen, historie, første år ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Må de velge foretrekker de å ha pensum på papir, framfor digitalt.

Studenter vil ha pensum på papir, mer enn digitalt

En fersk spørreundersøkelse viser at et stort flertall av studentene foretrekker å få pensum på papir framfor digitalt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bakkenteigen, Vestfold/Oslo (Khrono): Kantar TNS har på oppdrag fra bokhandlerkjeden Akademika undersøkt kjøp og bruk av pensum på papir og digitalt blant studenter.

Studentene ble blant annet spurt om de foretrekker å ha pensum på papir eller digitalt, om studentene selv bør få bestemme formatet på pensum og om hvordan de lærer best: ved å lese på papir eller på skjerm.

Et klar flertall av studentene svarer at de vil ha mesteparten av pensumet sitt på papir, de svarer at de mener studentene selv må få velge om de skal lese pensum på papir framfor skjerm og de mener de lærer best når de leser på papir.

Helt enige med flertallet

Vi treffer fire førsteårs lektorstudenter på Bakkenteigen på Høgskolen i Sørøst-Norges (HSN), Campus Vestfold. Samtlige fire er enige med flertallet i undersøkelsen.

— Jeg foretrekker helt klart å lese pensum på papir. Jeg får fort vondt i øynene når jeg leser for mye på skjerm, sier Ida Marie Løvheim Olsen til Khrono.

Solveig Kvakkestad, Renate Grønli og Cathrine Konttinen nikker samstemt.

Jeg foretrekker helt klart å lese pensum på papir. Jeg får fort vondt i øynene når jeg leser for mye på skjerm.

Ida Marie Løvheim Olsen

Tilbake-meldingene er tydelig på at der det er store tekstmengder så foretrekker flertallet papir.

Arnstein Bjørke

— Hvorfor tror dere at dere også lærer best ved å lese pensum på papir?

— Fordi vi kan holde i boka eller kompendiet, du får et mer fysisk forhold til det du leser, og jeg opplever at det hjelper på læringen, sier Olsen, og Grønli fortsetter:

— Det er enkelt å ta med seg overalt, vi er ikke bundet til en stikkontakt eller forhindret av sollyset ute for å lese.

— Men det er klart det hadde vært mer miljøvennlig hvis vi i større grad bare hadde pensum på skjerm og ikke brukte så mye papir, legger Kvakkestad til.

Studentene vil velge selv

I undersøkelsen ble studentene også spurt «Dersom pensum er digitalt på ditt studiested, kan du velge å få pensum på papir?»

Her svarer 15 prosent at pensum er tilgjengelig både digitalt og på papir, 52 prosent svarer at man må skrive ut pensum selv for å få det på papir, 1 prosent svarer at man bare har digitalt pensum, mens 31 prosent sier at de ikke vet.

Og de blir spurt hvem de synes skal bestemme om læremidlene skal være digitale eller ikke, institusjonene eller studentene.

6 prosent sier institusjonene skal bestemme, mens et overveldende flertall, 84 prosent, og kanskje ikke så overraskende, mener at studentene selv må kunne velge om de skal ha pensum på papir eller digitalt. 10 prosent svarer vet ikke.

Bedre for øynene

Studentene blir også spurt om de største fordelene ved å lese pensum på papir oppgis å være, og TNS oppgir at flesteparten av studentene vektlegger: 

  • Kan markere det som er viktig, bedre for øynene, lettere å ta til seg stoff, oversikt og kan notere og bruke margen. 

Når det kommer til fordelene med digitalt pensum svarer de:

  • Tilgjengelighet, tar ikke plass, søkbarhet og miljøvennlig.

— Viktig å lytte til studentene

Arnstein Bjørke er administrerende direktør i Akademika. Han forteller at bokhandlene daglig får besøk av studenter som vil kjøpe papirversjonen av kompendier de allerede har fått tilgang til digitalt.

— Vi merker oss resultatene i undersøkelsen som stemmer godt overens med våre egne erfaringer. Mange studenter foretrekker å få pensum på papir, sier Bjørke til Khrono.

— Hvorfor tror dere studentene vil fortsette i «steinalderen» og fortsatt vil holde seg til papir?

— Det har studentene selv svart på. Jeg tror likevel det er viktig å understreke at det ikke handler om motstand mot digitale ressurser. Vi ser at studentene på den ene siden setter pris på at man benytter nye verktøy i forelesninger og undervisning, som for eksempel at forelesninger blir streamet. Det finnes også gode, digitale læringsmidler der man utnytter ny teknologi, sier Bjørke og fortsetter:

— Men når det gjelder de sentrale lærebøkene, som ofte krever dybdelesing, er det vår erfaring at studentene fremdeles foretrekker disse i papirversjon.  Dette formatet har mange kvaliteter, som studentene selv trekker fram i undersøkelsen, sier Bjørke.

Enklere med papir

Bjørke beskriver studentenes hverdag som intenst arbeid, der de bruker mye av tiden på et kjernepensum.

— Mange synes det er en fordel at pensum er samlet i bøker eller papirkompendier. Det oppleves som enklere å finne fram i enn både på skjerm og løse utskrifter, sier Bjørke.

Han trekker også fram at internasjonal forskning støtter opp under det studentene har svart i denne undersøkelsen:

— Vi har forskningen som viser at vi lærer bedre når vi leser på papir enn ved å lese på skjerm, påpeker Bjørke.

Ulike format for ulike behov

Bjørke leder bokhandlerkjeden Akademika, som lever av at studentene kjøper pensum på papir. Han er også sentral i forlagsbransjen, som har interesse av det samme. Men via ebok.no er han også stor leverandør av ebøker .

— Det er likevel viktig å huske at læremidler alltid har en utviklingskostnad. Representanter for noen institusjoner har uttalt at digitale  kompendier er gratis, men dette baserer seg jo på en misforståelse, sier Bjørke og legger til:

— Forfatterne skal ha sitt vederlag uavhengig av om studenten kjøper boken i papirformat, som et kompendium eller får tilgang til det i form av enkeltkapitler på læringsplattformen, sier Bjørke som også legger til at det jo er studentene som må ta kostnaden med å skrive ut pdf-ene, så samlet sett blir ikke prisen lavere. 

Akademika-sjefen  mener det må være balanse mellom papir- og digitale ressurser.

— Akademikas mål er å tilby det pensum studentene trenger og etterspør – i det riktige formatet. For noen læremidler fungerer papir best, for andre er digitale ressurser det beste formatet. Tilbakemeldingene er tydelig på at der det er store tekstmengder så foretrekker flertallet papir, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS