Leder for Senter for profesjonsstudier (SPS), Oddgeir Osland, har klare tilbakemeldinger til høgskolen på hvilke kriterier som er viktig for framtidig organisering. Foto: Eskil Wie
Leder for Senter for profesjonsstudier (SPS), Oddgeir Osland, har klare tilbakemeldinger til høgskolen på hvilke kriterier som er viktig for framtidig organisering. Foto: Eskil Wie

Senterleder vil slanke administrasjonen

I 10 år før fusjonen var Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus samlet versting i sektoren på andel administrativt ansatte. Etter HiOA-fusjonen 2011 er det blitt enda verre.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Senter for profesjonsstudier (SPS) er direkte i sin kritikk av noe de mener er en stor utfordring for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), nemlig en overtung administrasjon: «Den administrative styringslogikken har en for dominerende rolle ved HiOA», skriver de i høringsuttalelsen til ny organisasjon- og ledermodell ved høgskolen.

De mener at dette kommer til uttrykk ved at høgskolen har 1,0 administrativt ansatt per 1,7 faglig ansatte. Tidligere har dette vært forklart med at det er to høgskoler som har fusjonert og at dette er en naturlig konsekvens av denne prosessen. Målet er at man skal ned i antall administrative årsverk etterhvert.

Men senterleder på SPS, Oddgeir Osland, kler av denne framstillingen:

— Departementets tilstandsrapporter for høyere utdanning viser at de to tidligere høgskolene, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus hver for seg, i en tiårsperiode forut for fusjonen, samlet hadde den høyeste andelen administrativt ansatte i sektoren, etter Samisk høyskole. Likevel er det korrekt at situasjonen ble ytterligere forverret etter fusjonen, poengterer Osland.

12 høringsinstanser

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har valgt ut til 12 høringsinstanser som skal uttale seg om konkrete spørsmål koblet til det utredningsarbeidet NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har gjort rundt nye ledelesorganisering ved høgskolen.

Blant dem er høgskolens to sentre, Senter for profesjonsstudier (SPS) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Se også

SPS sier ja til fortsatt valgt rektor, samtidig som de vektlegger at valgt eller ansatt rektor ikke er et avgjørende spørsmål for HiOAs framtid.

SVA, som består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ønsker seg ekstern styreleder og tilsatt rektor, og skriver at: «Styrelederrollen styrkes ved at rektor ikke er valgt av HiOAs ansatte, men av styret. En styrevalgt rektor gir derfor en bedre forutsetning for en sterk ledelse av HiOA.»

 — Må frigjøre stillinger

Oddgeir Osland vektlegger også som SPS skriver i sin høringsuttalelse at man de siste årene sett en vesentlig styrking av administrasjonens strategiske rolle på viktige områder som HR, beredskap og mediekommunikasjon.

— Selv om det hefter usikkerhet ved sammenligning av tall på tvers av institusjoner, indikerer dataene at en bør sette i gang et systematisk arbeid for å frigjøre stillinger fra administrasjon og over mot kjernevirksomheten undervisning og forskning, sier Osland.

— Hvordan ser dere for dere at denne prosessen skal skje, bør man rett ut sagt gå for oppsigelser?

— Jeg mener vi må innføre fornuftige måltall også for systematisk reduksjon av andelen administrativt ansatte i forhold til den faglige staben. Administrasjonskostnader må være et like viktig styringsparameter som andre måltall høgskolen styres etter, som for eksempel økning i publiseringspoeng per vitenskaplig ansatt, sier Osland, og legger til:

— Nå dreier diskusjonen seg ofte om prioritering av ressurser mellom undervisning og forskning. Den praktiske gjennomføringen av endringer i stillingsstruktur er et ledelsesansvar, og problemet nå er at administrasjonen vokser mer enn undervisnings- og forskningsstillinger.

Kritikk av NIFU-prinsipper

I høringsrunden ble alle instanser spurt om å vurdere om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige føringene for en eventuell organisasjonsendring. Her er SPS i sin uttalelse relativt nådeløse, og sier at tre av fire punktere kan samles i ett punkt som heter effektivitet. Så legger senteret fram nye kriterier for høgskolens ledelse, og dette er formulert som følger:

«NIFU legger til grunn fire prinsipper for å vurdere endringer i organisasjonsdesign: (1) arbeidslivsorientering, (2) forenkling, (3) økt faglig-administrativ samhandling, (4) bedre koordinering og kommunikasjon. Det første prinsippet er fornuftig, men bør presiseres og omformuleres i samsvar med HiOAs strategi. De tre siste er overlappende, alle innover-rettet og til dels tilslørende. Vi foreslår derfor disse tre sammenfattet under ett prinsipp: Effektivitet. Og vi introduserer to andre prinsipper; styrking av fagbaserte beslutningsgrunnlag og ledelse og institusjonell pluralisme.»

— Ganske krass kritikk av NIFU dette?

— Både ja og nei. Vi skriver, og jeg mener, at NIFU har gjort en god og grundig jobb i sitt evalueringsarbeid. Så er det vår jobb sett fra vårt ståsted å komme med innspill. Dette er work in progress. Vi bygger på evalueringen og søker å føre diskusjonen videre, sier Osland.

Strategi 2020

Osland trekker i denne sammenheng også fram at han synes HiOAs innspill til regjeringens arbeid med en strukturmelding er meget fornuftig, og at dokumentet harmonerer godt med høgskolens egen strategi mot 2020.

Les også: HiOA vil helst ikke fusjonere

— Høgskolen bør prioritere å styrke kjernevirksomheten – altså undervisnings- og forskningsvirksomheten, sier Osland.

Han legger vekt på at det etter to fusjoner i en lengre periode har vært stor oppmerksomhet om integrasjonen og bygging av den nye organisasjonen.

— Nå må hovedprioriteringen for virksomheten framover være å bruke mest mulig energi på å utvikle og forbedre profesjonsutdanning og forskning. Vi mener dette må være hovedkriteriet for omfanget av, og innholdet i, kommende endringer av organisasjonen på høgskolen, sier senterleder Oddgeir Osland.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS