pandemien

Unge med lav lønn hardest rammet under pandemien

Norsk studentorganisasjon vil at studentene skal inkluderes i dagpengeordningen slik at studentene får de samme rettighetene som andre arbeidstakere som mister jobben.

NSO ønsker at studentene skal inkluderes i dagpengeordningen. — Studenter er blant dem som har hatt det tøffest, sier NSO-leder, Tuva Todnem Lund.

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på konsekvensene av smitteverntiltakene som ble innført i mars 2020. Der kommer det fram at unge mennesker ble hardest rammet under nedstengningen i det første pandemiåret.

Det var nemlig arbeidsplasser som var innrettet mot kontakt mellom mennesker som ble hardest rammet — typisk servering og overnatting. I disse bransjene er det lav snittalder.

Mange av dem som ble permittert var studenter med deltidsjobber.

— Dette er dessverre ingen overraskelse. Vi vet at studenter har vært hardt rammet og er blant dem som har hatt det aller tøffest. Nå kommer det en rapport som peker på det. Det er fint det, men vi trenger at politikerne velger å gjøre noe med det, sier Lund til Khrono.

Nå er vi i samme posisjon som ved tidligere nedstenginger, sier seniorrådgiver i SSB, Håkon Grini, til VG.

— De samme næringene vil påvirkes av tiltakene som ble innført for å begrense sosial kontakt nå i desember, sier han.

Bør få dagpenger

Mandag ble det kjent at regjeringen vil foreslå en omfattende pakke med økonomiske tiltak for Stortinget — som omfatter blant annet at universiteter, høgskoler og fagskoler får 100 millioner kroner til å gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien.

I tillegg får studentsamskipnadene 40 millioner kroner til å sosiale og psykososiale tiltak for studenter.

— Dette er et steg i riktig retning. Dette er tiltak man har hatt gjennom resten av pandemien også. Det er fint at det videreføres. Jeg er likevel bekymret for studentene som har mistet deltidsjobben og ikke får kompensert inntektsbortfallet sitt, sier Lund.

NSO ønsker at studentene skal inkluderes i dagpengeordningen slik at studentene får de samme rettighetene som andre arbeidstakere som mister jobben.

Lund er svært bekymret for studentenes psykiske helse i denne perioden.

— Vi trenger også at dette tilbudet styrkes, og håper midlene fra regjeringen bidrar til at det blir mer kapasitet i kommune og samskipnader til å ta imot flere studenter til forebyggende samtaler, sier hun.

Skuffet over Arbeiderpartiet

NSO-lederen sier at hun opplever at det har blitt mer om mer oppmerksomhet rundt unge og studenters utsatte situasjon under pandemien.

— Det virker som om politikerne er helt enige i at størrelsen på foreldrenes lommebok ikke bør påvirke hvorvidt man kan ta høyere utdanning eller ikke. Likevel leverer de ikke på lovnadene de har kommet med i valgkampen.

— Ok?

— Særlig Arbeiderpartiet har jo vært veldig kritiske når de var i opposisjon. De kritiserte særlig den forrige regjeringen da krisepakken hovedsakelig bestod av mer lån. Men nå når det kommer en strømkrisepakke til studentene består jo den også hovedsakelig av lån.

Powered by Labrador CMS