Kunnskapsministeren skal flytte på aktiviteter underlagt departementet.

Flytter 60 arbeidsplasser

Departementet deler underliggende virksomheter på tre enheter, og flytter 60 arbeidsplasser ut av Oslo til Tromsø, Bergen, Trondheim, Molde, Hamar og Bø i Telemark.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tatt sin beslutning om hvordan han vil omorganisere departementets underliggende etater og forvaltningsorgan. En prosess som for alvor skøyt fart i januar 2016 da Gjedrem-utvalget la fram sin rapport.

Slutteresultatet er at man flytter på 60 arbeidsplasser og reetablerer med tre forvalningsorganer. Ett skal ha hovedkontor i Oslo (NOKUT), ett i Trondheim (Uninett+CERES) og ett i Bergen (SIU ++).

— Velferdsstaten står overfor flere utfordringer, og en av måtene å møte dem på, er å effektivisere offentlig sektor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under framleggingen.

Her er grepene Isaksen tar

Forslaget til Isaksen innebærer at alle som har oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning blir samlet i to forvaltningsorganer for kvalitet, bygget rundt dagens NOKUT i Oslo og dagens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen.

Jeg kan ikke love at det blir lett, men jeg kan love en skikkelig behandling av de ansatte.

Torbjørn Røe Isaksen

NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil oppgavene med å føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, bli overført til NOKUT.

CERES blir slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT. Det nye forvaltningsorganet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo. 

Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo. De skal opprette et kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø.

Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB ogFUG,  blir flyttet fra Oslo til Bø i løpet av 2018.

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet. Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Og slik flytter han på stillinger og folk

Foreldreutvalge for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen skal flyttes fra Oslo til Bø i Telemark i løpet av 2018, og 10 stillinger følger med.

10 stillinger i Kompetanse Norge, knyttet til karriereveiledning, skal til Tromsø i løpet av 2018.

20 stillinger i det nye direktoratet, som er en fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, skal flyttes ut fra Oslo innen fem år. Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde.

20 stillinger i NOKUT og CERES skal også flyttes ut i løpet av fem år, til henholdvis Bergen og Trondheim.

Fornøyd CERES-leder

Grete Christina Lingjærde, er direktør for dagens CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for studier og forskning, som skal slåes sammen med  deler av aktivitetene i Uninett, samt BIBSYS. Hovedkontoret skal legges til Trondheim, men mye aktivitet skal beholdes i Oslo.

— Jeg er fornøyd med regjeringens beslutning om å lage et nytt forvaltningsorgan for tjenester til universiteter og høgskoler. Vi tror det vil bidra til effektivisering og forbedring av tjenestene vi leverer til sektoren. CERES samarbeider godt med både BIBSYS og Uninett, og  vi ser frem til å bli et nytt forvaltningsorgan sammen med dem, sier Lingjærde til Khrono.

Hun trekker fram at Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt har pågått siden rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» ble levert i januar 2016.

— Det har blitt nedlagt mye arbeid i dette prosjektet og det er godt at arbeidet nå er landet, sier Lingjærde.

Aasen (Ap): Redd det blir mer byråkrati

Marianne Aasen forstår at kunnskapsminister Isaksen og regjeringen ønsker å effektivisere forvaltningen, og hun mener det er bra at man ser på hvordan man organiserer eget apparat rundt tjenester og i underliggende etater.

— Men når man skal gjøre endringer må man enten gjøre det fordi måten man gjør det på i dag ikke fungerer, eller man må gjøre det fordi man kan dokumentere at det vil bety effektivisering, sier Aasen til Khrono.

Arbeiderpartiet og mange andre har engasjert seg i skjebnen til Senter for IKT i utdanningen. Mange høringsinnspill har støttet at senteret må få bestå som i dag, men det har Isaksen ikke lyttet til.

— Isaksen argumenterer med at nå får man et sted å ringe, men det viktige er jo ikke å ha ett sted å ringe, men at man får god og riktig hjelp til utvikling og støtte, repliserer Aasen, og fortsetter:

— Arbeidet med IKT-bruk og -utvikling i norsk skole er på ingen måte i mål, og de rød-grønne partiene har vært kritisk gjennom merknader i Stortinget mot at senteret skal inn i Utdanningsdirektoratet nå.

En direkte merknad til forslaget lyder: «Kan føre til en pulverisering av det eksisterende fagmiljøet og gå ut over arbeidet som gjøres ved senteret. Disse medlemmer mener det er viktig at vi fortsatt har et eget senter med ansvar for å drive frem, samordne og oversette kunnskap og innovasjon om læring og IKT

Usikker på motivene

Aasen er også usikker på om omorganiseringen til Isaksen virkelig vil innebære en avbyråkratisering.

— Man etablerer et nytt direktorat, eller et forvaltningsorgan som de kaller det, i Trondheim, der dagens CERS, BINSYS og deler av oppgavene fra Uninett inngår.Det kan være fornuftig, men jeg tviler på at hvor mye effektivisering man faktisk oppnår. Å løfte SFUene ut fra NOKUT og UHR, kan være fornuftig. Det bør være fordi tjenestene i så fall blir bedre og ikke en omorganisering for omorganiseringens skyld, spør hun.

Aasen sier også at hun reagerer på tidspunktet Isaksen velger å legge fram en slik omorganisering på.

— Det er 88 dager til valget, og Isaksen velger å bestemme seg for disse grepene på siste økt. Vi synes enten at han burde ventet, eller så kunne han vist handlekraft og tatt grep på disse områdene for lenge siden. Det blir neppe han som kommer til å gjennomføre dette.

Og hun legger til:

— Jeg forventer for øvrig at fagforeninger har vært og blir godt orientert og involvert i denne saken siden det har konsekvenser for lokalisering av mange arbeidsplasser.

Se hele presentasjonen

Isaksen tror på sin side at sammenslåingen mellom CERES, BIBSYS og deler av Uninett vil gi bedre effektivitet:

— Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren. Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Hele presentasjonen kan du se her:

Utvider NOKUT

I tillegg til oppgavene som i dag ligger hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), skal oppgavene med å føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, også bli overført hit.

Hovedkontoret forblir i Oslo.

NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning.

Organ rundt SIU

SIU blir slått sammen med Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

Det nye organet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i Universitets og Høgskolerådet (UHR) og NOKUT.

Hovedkontoret skal ligge i Bergen, men også ha virksomhet i Tromsø.

— Det nye organet vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering for hele utdanningsløpet, skriver departementet på sine nettsider.

Ser utfordringer

Isaksen la i framleggingen av omorganiseringen vekt på at han mener den er nødvendig, men at han forstår at det blir tøft for de ansatte involvert, når jobben flyttes til en annen kant av landet.

— Jeg kan ikke love at det blir lett, men jeg kan love en skikkelig behandling av de ansatte, sa han. 

Departementet skriver på regjeringens nettsider at de vil kreve at de nye virksomhetene skal løse oppgavene mer effektivt, det vil si med færre ansatte enn i dag.

Isaksen opplyste også om at de nye organene får strammere budsjetter.

Legger Senter for IKT i utdanning inn i direktoratet

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet.

— Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler. De gode fagmiljøene i Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil bli sterkere sammen, sier Røe Isaksen, i pressemeldingen fra departementet.

Han mener den nye virksomheten vil styrke IKT-satsingen i skolen.

IKT er helt sentralt for å utvikle kvaliteten og innholdet i undervisningen. Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene i en slagkraftig virksomhet, sier Røe Isaksen.

Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Flytter kompetanse Norge

Kompetanse Norge skal opprette et kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø.

Oppgavene Kompetanse Norge har knyttet til karriereveiledning, skal flyttes dit.

Der ligger allerede formidlingstjenesten utdanning.no.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS