Internasjonale studenter

Universiteter advares mot økonomisk «kinasjokk»

Britiske universiteter advares mot å bli for avhengige av internasjonale studenter. Nå oppfordres de til å ha beredskapsplaner.

«Gaokao, må vinne», står det på munnbindet til kvinnen utenfor inngangen der studentene venter på Gaokao, den nasjonale inngangseksamen til høyere utdanning i Kina, i Beijing. Studenter fra Kina er den største gruppen av internasjonale studenter i Storbritannia.

Brussel (Khrono): Britiske universiteter står i fare for å bli for avhengige av internasjonale studenter, ikke minst studenter fra Kina.

Advarselen kommer fra Office for Students (OfS), som regulerer høyere utdanning i England.

OfS sendte nylig et brev til utvalgte universiteter der de etterlyser beredskapsplaner for hvordan de skal sikre økonomien ved et plutselig fall i rekrutteringen av internasjonale studenter.

Slike fall kan blant annet oppstå som følge av geopolitiske endringer, som kan få øyeblikkelig og betydelig innvirkning på inntektene, heter det i en rapport fra OfS.

— Internasjonale studenter bringer enorme økonomiske, kulturelle og pedagogiske fordeler til høyere utdanning i England, heter det i en kommentar fra Susan Lapworth, administrerende direktør i OfS.

— Men vi er bekymret for at noen universiteter er blitt for avhengige av skolepenger fra internasjonale studenter, der studenter fra ett land noen ganger utgjør en betydelig del av økonomien.

En viktig inntektskilde

Brevet gikk ifølge britiske medier til 23 universiteter som OfS mener er spesielt utsatt. Felles for disse er at de har et høyt antall studenter fra Kina.

Det er ikke tilfeldig. For britiske universiteter er skolepenger fra internasjonale studenter en viktig inntektskilde, som de er blitt stadig mer avhengige av. Ikke minst gjelder dette studenter fra Kina, som utgjør den største gruppa av internasjonale studenter.

Ifølge data fra Higher Education Statistics Agency (Hesa) var det 124.370 kinesiske studenter ved engelske institusjoner i 2021/22. Det var samme år 107.270 indiske studenter og 33.010 ved universitetene i landet.

Det varierer hvor avhengig universitetene er av inntektene fra kinesiske studenter. Ifølge en analyse gjort av Times Higher Education kom en tredel av de internasjonale studentene ved 23 universiteter fra Kina i 2021/22. Ved totalt 207 institusjoner med internasjonale studenter, var 22 prosent av disse fra Kina.

Blant universitetene i Russell Group, som representerer prestisjetunge universiteter som Oxford og Cambridge, var andelen på hele 41 prosent.

Med pandemien som bakteppe

OfS slår fast at skolepenger fra studenter fra land utenfor EU vil utgjøre en stadig større andel av inntektene til universitetene, de anslår at det vil øke fra 193 prosent av inntektene i 2021/22 til 24 prosent i 2025/26. For 2021/22 skal skolepenger fra disse studentene ha vært på hele 7,8 milliarder pund.

Det er ikke første gang britiske universiteter advares mot å bli for økonomisk avhengige av internasjonale studenter.

Koronapandemien viste med full kraft konsekvensene av at internasjonale studenter holder seg hjemme. For universiteter i land som Storbritannia, Australia og USA ble sektoren hardt rammet.

«Vi er bekymret for at den økonomiske bærekraften til enkelte tilbydere settes i fare av den tunge avhengigheten av evnen deres til å stadig øke antallet internasjonale studenter», het det i en rapport fra det britiske parlamentets public accounts committee (PAC) for et år siden.

Like etterpå fikk politikerne en ny advarsel i fanget, om at enkelte institusjoner kan komme til å droppe britiske studenter for å satse på internasjonale studenter og doktorgradsstudenter. Ifølge nevnte Russell Group tapte britiske institusjoner 1750 pund årlig på hver britiske student de underviser, fordi skolepengene har vært nær uendret i ti år.

For drøyt tre år siden satte dessuten den britiske regjeringen et mål om å øke antallet internasjonale studenter fra 470.000 i 2018 til 600.000 innen 2030. Allerede i 2022 var antallet betydelig høyere, hele 680.000.

Studentlandskapet endrer seg

Kinesiske studenter har utgjort den største gruppa av internasjonale studenter ved britiske universiteter de siste 20 årene. Samtidig har det vært stor vekst i antallet studenter fra blant annet India og Nigeria.

Det britiske studentlandskapet er i endring.

Samtidig som OfS advarer universiteter mot å bli for avhengige av studenter fra ett land, har universitetene selv varslet at de jobber for å få et større mangfold blant internasjonale studentene.

— Med tanke på risiko, ønsker du ikke å bli overeksponert for svingninger i et enkelt land … Jeg har ikke snakket med et eneste universitet som ikke har en strategi for større mangfold, sa Vivienne Stern, som leder Universities UK til Financial Times, tidligere i år.

Avisa beskrev hvordan universitetene er på studentjakt utenfor Kina og viste til at det i fjor ble utstedt flere studentvisum til indiske studenter, enn til kinesiske. Mens antallet visa til kinesiske hadde falt med to prosent, fra 2019, økte antallet visa til studenter fra India og Nigeria med henholdsvis 273 og 650 prosent.

Powered by Labrador CMS