varslingssak

Universitetet i Agder fornyer ikke kontrakt med omstridt psykiater

Den profilerte psykiateren som fredag har mistet sin autorisasjon, er professor II ved Universitetet i Agder. Kontrakten med universitetet fornyes ikke.

Universitetet i Agder ansatte psykiateren i en 20 prosents stilling i 2021. Kontrakten utløper ved nyttår.
Publisert

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen til den profilerte psykiateren som har fått flere varsler mot seg.

I en pressemelding skriver Helsetilsynet at man «etter en helhetsvurdering har kommet til at psykiateren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig, på bakgrunn av vedvarende faglig svikt, manglende rolleforståelse og mangelfull journalføring.»

Sju varslingssaker mot psykiateren har vært til behandling hos Helsetilsynet.

Ble kallet til UiA

Portrett dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen
Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen

Psykiateren ble i 2021 kallet til en 20 prosent stilling som professor II på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA). 

Der skulle psykiateren blant annet bistå i prosessen mot å få etablert et profesjonsstudium i psykologi ved UiA.

UiA søkte i oktober 2021 Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om å få opprette profesjonsstudium i psykologi, men søknaden ble avslått i januar 2023.

15. september i år sendte universitetet en ny søknad til Nokut.

— Vedkommende har en ansettelsesavtale hos oss som professor II som utløper 31.12.2023. Det er ikke planlagt å fornye denne. Etter å ha fått avslag på vår første søknad om å få opprette profesjonsstudium i psykologi, har vi gjort en helhetlig vurdering av hvordan vi skal sette sammen fagmiljøet når vi nå har søkt på nytt, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Samarbeider videre med klinikken

Psykiateren har bidratt aktivt med sin kliniske kompetanse inn i fagmiljøet som utarbeidet den første søknaden om psykologistudium, opplyser universitetet.

UiA skal fortsette å samarbeid med klinikken psykiateren har ledet, og som nå har fått ny ledelse. Samarbeidet skal primært handle om praksisplasser for psykologistudenter, men også med intensjoner om samarbeid på etter- og videreutdanning og forskning, heter det.

Powered by Labrador CMS