medisinutdanning

Universitetet i Oslos campus­­planer i Innlandet satt på vent

Regjeringens gladmelding til NTNU har skapt hodebry for Universitetet i Oslo (UiO). Ved Sykehuset Innlandet karakteriseres det hele som en svært krevende situasjon.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard (t.v.) og styreleder i Sykehuset Innlandet, Toril B. Ressem ved siden av hverandre på pultrekke med papirer og PC foran seg.
Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard (t.v.) og styreleder Toril B. Ressem har havnet i en skvis mellom NTNU og Universitetet i Oslo.

— Regjeringens beslutning er særdeles krevende for Universitetet i Oslo, Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, sier UiO-rektor Svein Stølen til Khrono.

Han får støtte fra blant andre lokal prosjektleder ved Sykehuset Innlandet, Trine Finnes, som bekrefter overfor Khrono at også sykehuset ser på det hele som en svært krevende situasjon.

Det var 4. september at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) kunngjorde at deler av NTNUs medisinutdanning skulle flyttes til Sykehuset Innlandet på Gjøvik.

Mens jubelen ved NTNU stod i taket, var stemningen en litt annen ved Universitetet i Oslo. Svein Stølen uttalte blant annet til Khrono at han var overrasket over nyheten.

Tett dialog

Nå bekrefter både Stølen og administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, at etableringen av UiOs campus ved Sykehuset Innlandet er satt på vent.

— Dette er det riktige å gjøre nå, sier Stølen.

Andersgaard opplyser til Khrono at sykehuset har en løpende samarbeidsavtale med UiO, som de vil forholde seg til inntil det kommer en avklaring om oppdraget for den planlagte etableringen av legeutdanningene ved NTNU på Gjøvik. 

— Arbeidet med etablering Campus Innlandet er stilt i bero inntil avklaringen foreligger, sier hun.

På spørsmål om hvilken avklaring det er snakk om, svarer sykehusdirektøren at det er Helse- og omsorgsdepartementet som gir oppdrag til helseforetakene gjennom de regionale foretakene.

— Sykehuset Innlandet avventer et formelt oppdrag i denne styringslinjen, melder Andersgaard.

Svein Stølen utdyper:

— Vi har en konstruktiv og tett dialog med Helse Sør-Øst, og det er i samråd med dem at vi har blitt enige om å sette arbeidet på vent.

— Vi har lagt inn mye ressurser og var klare til å starte opp høsten 2024, ett år før NTNU og uten friske midler. Når situasjonen nå er som den er, vil vi avvente statsbudsjettet som kommer på fredag. Det er beklagelig, men slik er det bare, sier UiO-rektoren videre.

Prosjektledelsen ved Sykehuset Innlandet har kalkulert med januar 2025 som dato for første mottak av studenter.

En stor overraskelse

Søndag skrev Gudbrandsdølen Dagningen om den betente situasjonen mellom NTNU, Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og UiO.

Avisen skrev blant annet at det i dag er 25 ansatte ved sykehuset som har tilknytning til UiO, og at det årlig er rundt 130 legestudenter fra UiO som har praksisperioder ved sykehusene som en del av studiet.

Dette er et resultat av et årelangt samarbeid, som høsten 2022 eskalerte i en mer omfattende prosess, som etter planen skal resultere i Campus Innlandet.

Det er nevnte prosess som nå er lagt på is i påvente av hvordan regjeringen ser for seg at samarbeidet mellom NTNU og Sykehuset Innlandet skal se ut. 

Trine Finnes er lokal prosjektleder for Campus Innlandet-prosjektet. Hun er ansatt ved Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus, og innehar i tillegg en liten lektorstilling ved Universitetet i Oslo.

Finnes er tydelig på at nyheten som kom fra regjeringen 4. september, kom som en stor overraskelse.

På direkte spørsmål fra Khrono om hva hun tror vil skje med prosjektet, svarer hun at det er det for tidlig å si noe om.

— Det eneste vi har å forholde oss til per i dag, er pressemeldingen og nyheten fra regjeringen, der det står at NTNU skal starte opp med medisinutdanning på Gjøvik. Vi kan egentlig ikke uttale oss om det før vi kjenner ordlyden i statsbudsjettet. Men det er foreløpig ingen endringer i avtaler som allerede er inngått mellom Sykehuset Innlandet og UiO, sier Finnes.

Holder muligheten for skrinlegging åpen

Gudbrandsdølen Dagningen skriver ellers at sykehusdirektør Andersgaard har vært skeptisk til at Sykehuset Innlandet skal ta legestudenter fra både Universitetet i Oslo og NTNU.

I et styremøte i fjor høst forklarte hun at det skyldes at sykehuset ikke har ressurser til å samtidig følge opp to så ulike utdanningsløp som UiO og NTNU har, skriver avisen.

Andersgaard har også tidligere uttalt til Oppland Arbeiderblad at hun ser på det som umulig å forholde seg til to aktører samtidig.

— Det blir et kjempeløft for oss bare å svare opp det som må til for å oppfylle avtalen med UiO, uttalte Andersgaard, som ikke har ønsket å utdype eller forklare disse sitatene ytterligere overfor Khrono.

Trine Finnes peker på at Helse Sør-Øst har vært tydelig på at Sykehuset Innlandet skal samarbeide med UiO, og at det per i dag ikke finnes nok ressurser til å kjøre parallelle løp.

— Frykter du at prosjekt Campus Innlandet kan bli skrinlagt?

— Det er en mulighet vi holder åpen.

— Men frykter du at det faktisk kan komme til å skje?

— Dersom vi skal ha to parallelle utdanningsløp med to institusjoner ved ett og samme sykehus, vil det kreve en mye mer omfattende utredning og ikke minst tilføring av mer ressurser, svarer Finnes.

Dette sier regjeringen

Den første pekepinnen på hva som skjer videre kommer i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet fredag 6. oktober.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) bekrefter nemlig at forslaget om at NTNUs legeutdanning kommer i statsbudsjettet, men presiserer samtidig at det skal vedtas fram mot jul.

— Da må aktørene innrette seg, og tida for diskusjoner over, sier Løkensgard Hoel til Gudbrandsdølen Dagningen.

Han fortsetter:

— NTNU ønska å starte opp desentralisert medisinutdanning på Gjøvik, og vi mener dette har store fordeler. Departementet legger til grunn at NTNU og Sykehuset Innlandet finner ut av dette.

På spørsmål fra Gudbrandsdølen Dagningen om hvordan beslutningen om å flytte legeutdanningen ved NTNU til Gjøvik påvirker den eksisterende avtalen mellom UiO og Sykehuset Innlandet, svarer statssekretæren at dette er noe de selv må finne ut av.

— Vi legger til grunn at NTNU og helseforetaket finner løsninger og forventer at aktørene retter seg etter departementets beslutning. NTNU ønsker dette så hvem som gjør hva og andre detaljer, legger ikke vi oss opp i, sier Løkensgard Hoel.

Powered by Labrador CMS