Ansatte foreslår å satse mer på å utvikle førstekompetanse hos egne ansatte enn det som gjøres i dag, for å snu en nedadgående trend på høgskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Andelen ansatte med førstekompetanse går ned

Andelen førstestillinger ved HiOA går feil vei i forhold til universitetssatsingen: I 2012 var den 48,3 prosent, mens den per oktober i år var gått ned til 47,5 prosent.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De nye tallene kommer fram i papirene som er sendt ut til styremøtet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 4.desember.

Til tross for at den nye regjeringen har satt en foreløpig stopper for flere universiteter i Norge, mener høgskoleledelsen at det er viktig å fortsette arbeidet med å oppfylle kravene for å kunne bli universitet.

Nedoverbakke

Før høgskolestyremøtet 4. desember ønsker ikke rektor Kari Toverud Jensen å kommentere overfor Khrono hva nedgangen i førstekompetanse i år kan bety for høgskolens universitetssatsning.

Å øke andelen faglig ansatte med førstekompetanse er et av de vanskeligste punktene for HiOA i arbeidet for å bli universitet. Målet for 2013 var å komme opp i 50 prosent, men de siste tallene viser at status per oktober i år er 47,5 prosent. I stedet for å øke andelen, har det gått nedover i forhold til 2012, da andelen var på 48,3 prosent.

Kravet for å bli godkjent som universitet er at høgskolen kommer opp på nivå med de andre nye universitetene, som ligger mellom 60,2 og 68,4 prosent.

Tid til opprykk

Måten dette gjøres på er både ved å rekruttere nye ansatte med førstekompetanse og å utvikle førstekompetanse hos folk som allerede jobber her.

Høgskolelektor Jorid Grimeland ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag mener at det burde satses mer på det siste.

— Hvorfor ikke heller avsette tre måneders tid til oss som har mulighet til å få opprykk til førstelektor? spør hun.

Hun mener at høgskolen burde legge til rette slik at høgskolelektorer som henne får tid til å arbeide med et såkalt profileringsdokument, som kan danne grunnlag for opprykk. Her samles relevant materiale, som for eksempel utviklingsarbeid som vedkommende har gjort og artikler som er publisert.

— Det er mange av oss som er over 50 år og som ikke har førstekompetanse, men har gjort mye som kan være med å kvalifisere til opprykk, sier Grimeland, som selv arbeider med å skaffe seg førstekompetanse.

For lite publisering

Det er ikke bare andelen med førstekompetanse blant de faglig ansatte som er problemet for HiOA. Også antall publikasjonspoeng per faglig ansatt er for lavt i forhold til målsettingen. De siste tallene er fra 2012 og viser at HiOA ligger på 0,38 per faglig årsverk. Kravet for å bli universitet  er å komme på nivå med de andre nye universitetene. Disse ligger på 0,61 (Universitetet i Nordland), 0,8 (Universitetet i Stavanger) og 0,82 (Universitetet i Agder).

«Utfordringen for HiOA blir å oppnå publisering på nivå med de sist opprettede universitetene innen 2015. Dette vil vi ikke få svar på før de offisielle publikasjontallene foreligger i april 2016», står det i sakspapirene.

Flere doktorgrader

En tredje utfordring for HiOA er å oppfylle kravet fra NOKUT om at institusjonen må ha en stabil forskerutdanning med minst fire doktorgradsutdanninger for å kunne godkjennes som universitet. Minst to av disse skal ha «jevnlig opptak av et rimelig antall kandidater som disputerer innen rimelig tid».

«Det er antakelig utfordrende å lykkes med nye PhD-er»står det i sakspapirene. Samtidig vises det til at antall doktorgradsstudenter har økt med 50 prosent fra 2012 til 2013, men at det fortsatt vil gå et par år før det kan ventes en økning i antall disputaser.

I år er antall disputaser ved HiOA fem, mens høgskolen venter å komme opp i åtte neste år, før et sprang opp til 17 i 2015.

I sakspapirene skrives det at per i dag er det trolig bare doktorgradsprogrammet ved senter for profesjonsstudier som har god nok progresjon til å oppfylle kravet fra NOKUT. I tillegg  venter doktorgradsprogrammet i atferdsanalyse tre disputaser i 2014 og fem i 2015, slik at at høgskoleledelsen mener at den kan argumentere for at HiOA tilfredsstiller NOKUTs krav for begge disse programmene. Da mangler fortsatt to programmer som må oppfylle NOKUTs krav om stabil forskerutdanning.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS