smittevernregler

Ut mot koronahåndteringen til eget universitet

Det er ingenting som tilsier at man skal ha strengere regler på universitetet enn i resten av samfunnet, mener professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Tony Burner.

— Nå skjer det samme igjen. Den så jeg ikke komme, sier Tony Burner.

Selv om Universitetet i Sørøst-Norge (USN) bare har ett campus som ligger i en kommune som er rammet av regjeringens nye tiltak, innføres det strenge tiltak ved hele universitetet.

3. desember kom beskjeden om at alle planlagte skriftlige skoleeksamener ved universitetet blir gjennomført som digitale hjemmeeksamener.

I kommuner der det nå er innført strengere tiltak er forøvrig ikke forhold ved universiteter og høgskoler nevnt. For innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser kan man være inntil 600 mennesker.

4. desember meldte Handelshøyskolen BI at de gjør det samme som USN.

— Dette skaper en dominoeffekt. Plutselig tenker også andre at de bør gå lenger enn de nasjonale og lokale anbefalingene, sier professor og første vara ved USN-styret, Tony Burner, til Khrono.

Ser til Bergen

Fredag kom det nye regionale tiltak også i Bergen og kommunene rundt. Assisterande universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB), Tore Tungodden, sa da til Khrono at de siste retningslinjene får minst å si for studenter:

Eksamen går som normalt, men med både håndsprit og munnbind tilgjengelig i lokalet. Det som er igjen av fysisk undervisning vil òg gå som normalt.

— Vi gjør som vi har gjort hele pandemien; følger nasjonale og lokale råd. Det betyr at vi ikke vil kreve munnbind på campus, men anbefaler det der det er vanskelig å holde avstand, sa Tungodden.

Tony Burner reagerer på at hans eget universitet går lenger enn det som er krevd og anbefalt både fra nasjonale og lokale myndigheter. Burner mener UiB har en forbilledlig tilnærming til den forverrede koronasituasjonen.

— Det trenger ikke være verre enn at man følger nasjonale og lokale råd og regler. Per nå er det ingenting som tilsier at man skal være strengere enn dette på universitetene, sier han.

Merkelig utvikling

Burner mener vi vil få et uforutsigbart samfunn hvis alle arbeidsplasser begynner å lage sine egne regler. Rådene og tiltakene som har blitt innført nå handler om føre-var-prinsippet ifølge Burner.

— Dette blir jo «føre føre-var-prinsippet» — og det er en merkelig utvikling. Etter to år med dette tenker jeg universitetene burde vite bedre, sier han.

I juni tok han opp koronahåndteringen på et styremøte.

— Spesielt Drammen campus har blitt uforholdsmessig rammet. Det var stengt i mer enn åtte måneder. I juni kom det råd fra USN om at vi burde holde oss unna samlinger både på og utenfor campus. Dette var på et tidspunkt der Drammen kommune hadde åpnet opp alt, så dette er et eksempel på at USN utvider mandatet sitt kraftig, sier Burner.

Han mener det ikke ble vist så stor forståelse for denne kritikken.

— Nå skjer det samme igjen. Den så jeg ikke komme.

Mener smitteangst ikke bør være førende

— Kan det ikke være lurt å være litt streng med tiltak da?

— Tja, hvis alle hadde sittet hjemme i tre uker og vi hadde stengt grensene helt, hadde viruset forsvunnet i Norge — men ingen vil det. Det er en grunn til at det kommer nasjonale og lokale regler. Det er unødvendig å prøve å høyne tiltakene. Studenter og ansattes smitteangst kan ihvertfall ikke være førende. Enkelte studenter i risikogruppe kan eventuelt få andre vurderingsformer.

Burner lurer også på om det har blitt foretatt noen faglig vurdering.

— Å legge om eksamen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen krever også en faglig vurdering. Faglærere som velger skoleeksamen, regner jeg med gjør det av faglige hensyn, sier han.

Rektor ved USN, Petter Aasen, svarer på kritikken i en sms:

«Beslutningen er tatt etter dialog med fakultetene og bygger på en samlet vurdering av nye nasjonale og regionale regler og råd som er innført for å redusere antall nærkontakter, lokalt smittetrykk som blant annet har medført smitte og karantene for studenter og eksamensvakter etter skriftlige skoleeksamener, en fortsatt uforutsigbar smittesituasjon, et føre var-prinsipp og behov for forutsigbarhet både for emneansvarlige medarbeidere og studenter».

Powered by Labrador CMS