vid vitenskapelige høgskole

Utdanning i menneske­rettigheter for studenter med utviklingshemming

VID vitenskapelige høgskole starter opp høgskoleutdanning i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming som den første i Norge.

Klare for ny høyere utdanning: Bak fra venstre Lea Nordvik Juriks, Ivar Restrup, Lars Jakob Lundh. Foran: Mikkel Borge Heir
Publisert Oppdatert

Høgskoleutdanning i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming åpnes 1.september ved VID Stavanger og 5.september ved VID Oslo. Begge studiestedene tar opp seks studenter hver.

— Et inkluderende samfunn hvor alle får brukt sine ressurser best mulig er ønskelig, men tilgang til høyere utdanning er et eksempel på en arena personer med utviklingshemming er ekskludert fra. Derfor er dette et banebrytende prosjekt, og VID ønsker med dette å lede an i utviklingen. Tilgang på høyere utdanning for personer med utviklingshemming er noe vi som utdanningsinstitusjon ønsker å jobbe for sammen med gode samarbeidspartnere, sier rektor Bård Mæland, i en pressemelding fra VID.

Pilotprosjekt

Høgskoletilbudet, som er et pilotprosjekt finansiert av Stiftelsen Dam består i første omgang av 30 studiepoeng fordelt på tre enkeltemner. Det første emnet som studentene starter med heter «Menneskerettigheter og hverdagsliv» og har søkelys på menneskerettigheter og hverdagsliv for personer med utviklingshemming, forteller VID i pressemeldingen.

VID legger til at med utgangspunkt i FNs Konvensjon om rettigheter for personer med nedsatte funksjonsevner (CRPD), vektlegges ulike områder som omhandler menneskerettigheter for personer med nedsatte funksjonsevner generelt og utviklingshemming i særdeleshet.

Historiske, juridiske og politiske rammer legger grunnlag for dette emnet. Studentene skal arbeide med skriving, refleksjon og diskusjon, skriver VID.

Powered by Labrador CMS