fuskesaker

Utestengte studenter ble ikke trodd av retten

To studenter som ble utestengt på grunn av fusk ble trodd av professor, men ikke av Buskerud tingrett.

De to studentene gikk til sak mot Kunnskapsdepartementet, men tapte i retten.
Publisert Oppdatert

I en fersk dom fra Buskerud tingrett fastholdes to vedtak fra Felles klagenemnd om utestengelse på grunn av fusk.

Saken gjelder to studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge som skal ha samarbeidet på en hjemmeeksamen i desember 2020. Det framgikk av eksamensoppgaven at eksamen var individuell og samarbeid ikke tillatt.

Klagenemnda ved USN fattet vedtak om annullering og utestengning i mars i år, og saken gikk så videre til Felles klagenemnd som fattet et enstemmig vedtak om å stadfeste vedtaket fra USNs klagenemnd.

De to studentene gikk deretter til sak mot Kunnskapsdepartementet, og saken ble behandlet i Buskerud tingrett i januar.

Ble trodd av professor

Studentenes advokater viser til at besvarelsene er blitt vurdert av en uavhengig professor fra et annet universitet, og vedkommende konkluderte med at det ikke er klare tegn til at studentene har fusket. Professoren mente at det ikke var noen påfallende likhet mellom besvarelsene og at de ikke hadde svart på en uvanlig måte, selv der de har svart feil.

Kunnskapsdepartementets advokat mente på sin side at professorens rapport var preget av inkonsistens og asymmetri til fordel for studentene og ikke kunne tillegges vekt. Sensoren, som også var emneansvarlig, var den rette til å avgjøre om studentene hadde fusket, ifølge Kunnskapsdepartementet.

De to utestengte er studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Retten mener de har samarbeidet

I dommen konkluderer retten med at det er påfallende likhet mellom de to besvarelsene, og det samlet sett er lite som skiller de to eksamensbesvarelsene fra hverandre, særlig når man vurderer oppgavene der studentene har svart feil.

Retten mener det ikke kan legges stor vekt på konklusjonen i rapporten til den uavhengige professoren. I stedet mener retten at sensor er den rette til å vurdere om studentene hadde fusket eller ikke og at det er sannsynlighetsovervekt for at saksøkerne har samarbeidet under eksamen.

«Retten har i denne sammenheng lagt avgjørende vekt på den påfallende likheten i tilnærmingsmåten saksøkerne har valgt på samtlige oppgaver, kombinert med den like poengsummen. Retten kan ikke se at det finnes noen plausibel forklaring på hvorfor kandidatene har valgt samme tilnærmingsmåte på samtlige oppgaver», heter det i dommen.

Ifølge dommen legger retten også vekt på at de to studentene har strøket på den aktuelle eksamenen to ganger tidligere og dermed sto i fare for å miste studieretten.

«Saksøkerne hadde mye å vinne ved å gjøre ting annerledes enn tidligere, og lite å tape på å fuske fordi stryk ville føre til samme konsekvens», heter det.

Dermed frifinner retten Kunnskapsdepartementet i sin helhet.

Universitetet i Sørøst-Norge må betale studentenes saksomkostninger, slik universitets- og høyskoleloven bestemmer at skal skje i saker der studenter blir utestengt.

Powered by Labrador CMS