Forskerforbundets leder, Lena Marie Kjøbli, stod sentralt da de ansatte kjempet for å beholde valgt rektor på NMBU. Her sammen med nåværende rektor, Mari Sundli Tveit. Nå jobber Forskerforbundet med faglige krav til rektor og sammensetting av utvalget som skal innstille hvem som skal bli ansatt.

Større krav til NMBU-rektor, men bekymring for tilsetting

Styreleder på NMBU har snudd og innstiller på at ny rektor fortrinnsvis skal ha professorkompetanse. Nå er Forskerforbundet lokalt bekymret for sammensetningen av utvalget som skal behandle rektor-søknadene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne høsten skal NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) lyse ut og ansette rektor på universitet.

1. august 2017 går den første rektorperioden til sittende rektor, Mari Sundli Tveit, ut.

Til styremøtet 8. september forelå det et forslag til utlysningstekst der det hverken var krav til doktorgrad eller professorkompetanse for den nye rektoren.

Les også: Styrepapirene på rektor-saken til møtet 8. september

Feil i sakspapirene

Styreleders forslag til innstillings-utvalg ville i en ordinær tilsettingssak vært inhabil  i henhold til NMBUs personal-reglement.

Lena Marie Kjøbli

Styreleder på NMBU, Siri Hatlen, framhever overfor Khrono at i begrunnelsen i sakspapirene til styremøtet i september var det presiert at man ville kreve doktorgrad av rektor, og at det er en feil at dette ikke står i forslaget til selve utlysningsteksten i det samme sakspapiret.

I sakspapirene til styremøtet på NMBU 20. oktober kreves det både doktorgrad og fortrinnsvis også professorkompetanse.

Les også: Her er den nye utlysningsteksten

Det nye nå er altså at på punktet «Faglige/vitenskapelige kvalifikasjoner» i utlysningstektsen er det det formulert (den uthevede teksten er den nye, red.anm):  

  • Formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) og fortrinnsvis professorkompetanse (vår utheving. red. anm)

— Ikke absolutt professorkrav

— Vi ser at de faglige kravene er endret fra forrige styremøtet, og vi håpet på en kommentar fra deg om dette?

— Kompetanse- og kvalifikasjonskravene som er foreslått overfor universitetsstyret er de samme som til forrige styremøte, poengterer styreleder på NMBU, Siri Hatlen til Khrono.

Og hun fortsetter:

— Men presisert til at «professorkompetanse er ønskelig», men ikke et absolutt krav. Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling - doktorgrad - ved universitet og høgskole, fortrinnsvis innen ett av NMBUs fagområder.

Hatlen legger til at det er viktig at rektor har erfaring fra undervisning, forskning og formidling på høyt nivå og at vedkommende har høy akademisk anseelse.

— Rektors vitenskapelige kompetanse kan defineres som kompetanse på førsteamanuensisnivå og/eller på professornivå. Det nye er altså en presisering av at «professorkompetanse er ønskelig», altså en sterkere formulering enn sist, sier hun.

Glad for professorkompetanse

Leder i Forskerforbundet på NMBU, Lena Marie Kjøbli, forteller at Forskerforbundet er glad for at man nå både krever doktorgrad og at de også har fått inn formuleringen «fortrinnsvis professorkompetanse» i utlysningsteksten.

— Skal man lykkes på områdene forskning, utdanning og innovasjon må man ha førstehånds kjennskap til de mekanismene som skal til for å få dette til. Et universitet er en kompleks organisasjon å lede og det krever lang erfaring med hvordan en slik organisasjon fungerer for å lykkes. NMBU har satt seg høye mål for de neste årene, og det vil være avgjørende å få en rektor med en slik bakgrunn for å lede organisasjonen videre, uttaler Kjøbli til Khrono.

Hun forteller at fagforeningene i tillegg er opptatt av en annen del av forslaget som skal behandles på torsdag, og det er sammensetning av innstillingsutvalget som skal ansette rektor.

Vil ha mange fra styret i innstillingsutvalget

Styreleder Siri Hatlen skriver i sakspapirene at hun anbefaler at utvalget har sitt tyngdepunkt i styret ettersom det er det samlede styret som skal foreta ansettelsen av rektor.

(Fra styremøte NMBU i våres.)

Hun trekker videre fram at et slikt utvalg normalt ikke bør ha mer enn 3– 5 medlemmer, men for å sikre god forankring åpnes det for inntil 6 medlemmer. Forslag til sammensetning skal ivareta at studentene og de ansatte blir hørt. En eventuell uenighet blant utvalgets medlemmer skal framgå av forslag til vedtak. Styreleder Hatlen fremmer etter dette følgende forslag til sammensetning:

  • Styreleder
  • Ett eksternt styremedlem fra universitetsstyret
  • Ett styremedlem fra de valgte ansatte
  • En studentrepresentant, oppnevnt av Studenttinget (gjerne et av styremedlemmene)
  • To representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap

Av de til sammen tre representantene som velges/utpekes blant styremedlemmer valgt fra de ansatte og av tjenestemannsorganisasjonene skal ett medlem være fra de teknisk/administrativt ansatte, og av de to med faglig/vitenskapelig bakgrunn skal en komme fra Campus Adamstuen og en fra Campus Ås.

— Ville normalt vært inhabile

— Vi  mener det er viktig å få et innstillingsutvalg som sikrer rektor faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studenter og ansatte blir hørt slik som det er formulert i loven. Styreleders forslag til innstillingsutvalg ville i en ordinær tilsettingssak vært inhabil  i henhold til NMBUs personalereglement, sier Kjøbli og siterer fra reglementet:

«Samme person bør av habilitetshensyn ikke sitte i både innstillingsutvalget og tilsettingsorganet i en og samme tilsettingssak. Det vil likevel ikke medføre inhabilitet at en person er medlem av begge organer ved behandlingen av en tilsettingssak så lenge ikke flertallet av innstillingsorganet også er medlem av tilsettingsorganet.»

— Vi mener derfor det er uheldig at så mange fra styret sitter i innstillingsutvalget for rektor. En friere sammensetning av innstillingsutvalget vil gi større legitimitet til ny rektor, sier Kjøbli (bildet under).

(Foto: Ketil Blom)

— Ønsker seg HiOA-modellen

— De tillitsvalgte har spilt inn det samme innstillingsutvalget som ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det har eksternt medlem fra styret og representanter fra de ansatte og oppnevnt av de tillitsvalgte. Vi har også veldig sansen for den interne lete-og-finne komiteen de hadde i forbindelse med rektorutlysningen.

— Dere regner med at det får gjennomslag i styret?

— Vi håper styret vil se viktigheten av å ha en rektor med høy vitenskapelig kompetanse og en rekrutteringsprosess som sikrer neste rektor legitimitet, svarer Kjøbli.

— Har dere hatt dialog med styreleder på dette?

— Vi har ønsket et møte med styreleder i denne saken, men det har vi av ukjent årsak ikke fått, svarer Kjøbli.

— Naturlig at styret er representert

Innledningsvis trekker styreleder Hatlen fram en presisering vedrørende innstillingsutvalg: Etter tjenestemannsloven blir et tilsettingsorgan «bundet» av innstillingsorganet – og det er prosedyrer gjelder dersom en fortsatt er uenig, trekker hun fram.

Og hun bemerker i forlengelsen av dette at styret fastsetter selv ordningen for innstilling/forslag til tilsetting eller om de oppretter et regulært «innstillingsutvalg». At styret selv er representert i den forberedende prosess er naturlig gitt at det er det samlede styret som skal tilsette. 

— Hva er din begrunnelse for et så styretungt innstillingsutvalg? Og din kommentar til betraktningen om inhabilitet fra Forskerforbundet?

— Styret selv kan fastsette hvordan denne prosessen skal være, og mitt forslag til styret er at et utvalg skal fremme forslag til vedtak om tilsetting. Jeg har foreslått at utvalget skal ha sitt tyngdepunkt (minimum 3 av 6 medlemmer) i styret ettersom det er det samlede styret som skal foreta ansettelsen av rektor. Det er helt naturlig at styremedlemmer er med i tilsettingsprosessen, sier Hatlen og fortsetter:

— Utvalget som er foreslått er ikke et innstillingsutvalg i personalreglementets forstand, og vil ikke føre til inhabilitet for de styremedlemmer som er med i prosessen. Det er som kollegialt organ, med 11 medlemmer, hver sin stemme, at styret skal fatte sin beslutning.

Hun trekker også fram at som det fremgår av styresaken anbefaler hun at Studenttinget utpeker sin representant (og avgjør selv om dette er ett av deres styremedlemmer) samt at tjenestemannsorganisasjonene oppnevner to medlemmer til utvalget (jeg stiller krav om at begge campus skal være representert samt at både vitenskapelig ansatte og teknisk administrativt ansatte skal være representert for å sikre god medvirkning fra alle grupper).

Redd man får rektor uten «svennebrev»

Professor og forskningsleder på Handelshøyskolen på NMBU, Arild Angelsen, var en av de som reagerte på det første forslaget fra styreleder i saken om ny rektor.

Forslaget om å ikke kreve hverken doktorgrad eller professorkompetanse av ny rektor ble begrunnet med: «Formuleringen kan gi et bredere tilfang av søkere enn et engere krav om professorkompetanse.»  

— Det viktigste med en utlysning er jo at den stiller krav til søkere, ikke at den nødvendigvis favner bredt. Dette betyr i praksis at vi kan få en rektor på NMBU som ikke har en forskers «svennebrev», altså doktorgrad, og en rektor som ikke selv har forsket og kjent på forskerne og undervisernes utfordringer og hverdag på kroppen, sa Angelsen til Khrono i forrige runde.

Les mer: NMBU kan få ny rektor uten professorkompetanse

(Oppdatert med presisiering av kravet om doktorgrad og med kommentarer fra styreleder Siri Hatlen.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS