hØGSKOLEN I INNLANDET

Utsetter universitets­søknaden til neste år

Høgskolen i Innlandet hadde planer om å søke om universitetsstatus denne høsten. Nå har de utsatt det til neste år.

Rektor Peer Jacob Svenkerud og Høgskolen i innlandet håper å kunne sende inn en ny universitetssøknad på starten av 2022.
Publisert

Høgskolen i Innlandet (HINN) hadde planlagt å levere inn en ny universitetssøknad denne høsten, men det utsetter de nå til neste år. Da håper de å stå bedre stilt til å få tilslag på søknaden.

— Vi venter først og fremst for å ha tilstrekkelig antall kandidater gjennom doktorgradsutdanningene. Dette forventer vi å ha over nyttår. Vi bruker tiden fremover effektivt for å ytterligere styrke og kvalitetssikre søknaden, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Fikk avslag i 2020

Det er nå godt over to år siden HINN leverte sin første søknad om å bli universitet. Sommeren 2020 fikk de endelig avslag fra Nokut. Etter det startet høgskolen umiddelbart arbeidet med å utforme en ny og revidert søknad. Den håper de nå å levere inn i starten av 2022.

Ved forrige søknadsrunde oppfylte høgskolen flesteparten av de 13 kravene som må til for å få universitetsstatus. Dette er de tre som stoppet dem den gang:

  • Høgskolen i Innlandet har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høg faglig kompetanse, sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høgskolen. Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høgskolen.
  • Høgskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet doktorgradskandidater som kreves.
  • Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og doktorgradsprogrammene ved Høgskolen i Innlandet, gjør det også vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt

Disse tre punktene er noe de er særlig obs på i forbindelse med en ny søknad.

— Vi kvalitetssikrer søknaden særlig opp mot disse tre punktene som vi fikk underkjent sist. Det er aldri noen garanti for å lykkes, men vi sender søknaden når vi føler vi har besvart disse punktene på en så god måte som overhodet mulig og oppdatert søknaden ellers, sier Svenkerud til Khrono.

Han ønsker ikke sette noen eksakt dato for når de er klare til å sende inn søknaden. Men planen er altså i løpet av vinteren eller våren 2022.

— Jeg har sagt tidligere at vi ikke ønsker å være bundet av noe tidspunkt. Vi sender søknaden når vi og styret mener vi har en søknad som belyser spørsmålene Nokut hadde ved siste runde på en god måte og når helheten er oppdatert, slår rektoren fast.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Optimistisk rektor

Ved avslaget i 2020 sa Nokuts daværende administrerende direktør Terje Mørland at det var ingenting i veien for at HINN kunne søke om å bli universitet ved en ny anledning.

— Jeg har forståelse for at mange kan være skuffet i dag. HINN har vist at de har bygd en god faglig plattform, og den håper jeg de bygger videre på. Høgskolen er på god vei, men må fortsatt arbeide videre med noen områder før den kan bli akkreditert som universitet, sa Mørland den gang i en pressemelding.

På spørsmål om han er optimistisk på å få tilslag denne gang svarer rektor Svenkerud bekreftende.

— Jeg er optimist. Jeg mener vi vil levere inn en søknad som svarer godt på de spørsmålene Nokut hadde forrige gang. Selv om vi fikk ti av 13 punkter godkjent sist så må vi også oppdatere resten av søknaden. Det er et tidkrevende arbeid.

Saken har også vært omtalt i Forskerforum og Østlendingen.

Powered by Labrador CMS