styremøte innlandet

Utviklingsavtale og status for universitet

Ny utviklingsavtale og status for universitetsprosjektet er to av sakene på styremøtet ved Høgskolen i Innlandet onsdag.

Høgskolen i Innlandet skal sette opp nye mål for virksomheten i en ny itviklingsavtale. Det er blant temaene på styremøtet ved høgskolen 4. mai.
Publisert

Høgskolen i Innlandet (HiNN) har styremøte onsdag 4. mai. Møtet kan følges her fra kl 9.

En av sakene er den nye utviklingsavtalen som både Høgskolen i Innlandet og alle andre statlige universiteter og høgskoler skal inngå med Kunnskapsdepartementet. Alle har fått frist til 20. mai med å melde inn hva de ønsker å måles på i den nye avtalen.

Høgskoleledelsen rakk ikke å få klar forslag til mål før styrepapirene måtte sendes ut, men forutsetter at målene skal være i tråd med strategien som er vedtatt for 2021-26. På styremøtet 4. mai vil styret gi sine innspill og føringer om hva HiNN skal foreslå av mål.

Endelig forslag til utviklingsavtale skal sendes inn til Kunnskapsdepartementet innen 20. september og gjelde fra 2023.

Støtte til universitetssatsing

Samarbeidsavtalen som høgskolen har inngått med Innlandet fylke blir også tema. Fylkestinget i Innlandet har bevilget sju millioner kroner for å delfinansiere doktorgradsstipendiater ved høgskolen og dermed bidra til universitetssatsingen.

Prosjektleder Anna L. Ottosen skal orientere om status for universitetsprosjektet, men dette skjer under den lukkede delen av møtet. Nylig ble det kjent at universitetssøknaden er utsatt til tidlig på høsten.

— Årsaken er at vi trenger noe mer tid en forutsatt på å få søknaden ferdig, spesielt arbeidet med å beskrive de ulike ph.d.-områdene. Dette handler om at vi må ha en søknad som er så godt kvalitetssikret som overhodet mulig, sa rektor Peer Jacob Svenkerud da utsettelsen ble kjent.

På sakskartet:

 • Studentombudets årsrapport 2021
 • Politikk for åpen vitenskap
 • Utviklingsavtale for HINN - avklaring av aktuelle målområder
 • Foreløpig langtidsplan 2023-2025
 • Høgskolens studietilbud innenfor eksternfinansiert virksomhet
 • Samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune
 • Vitenskapelig publisering ved HINN
 • Evaluering av administrativ organisering - status primo mai 2022
 • Orientering om HINNs bidrag og deltakelse i etableringen av Innlandet Science Park
 • Orientering om status for søknad om universitetsakkreditering
 • Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular
 • Informasjon om mulige konsekvenser for høyere utdannings- og forskningssektoren som følge av iverksetting av sanksjoner
 • Høyring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet
 • Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Innlandet 2021
 • Informasjon om økt studiekapasitet i universitets- og høyskolesektoren som følge av krigen i Ukraina
 • Invitasjon til et nytt fellesmøte om utviklingsavtaler 20.6
 • Oppsigelse til bortfall av særavtale av 14. mai 2013 om honorering av valgte verv ved statlige universiteter og høyskoler
 • Delårsregnskap for 1. tertial 2022
Powered by Labrador CMS