styrevalg ved ntnu

Valgvinner måtte trekke seg fordi hun snakker for dårlig norsk. NTNU dropper omvalg

— Fryktet lavere oppslutning om vi gjennomførte omvalg, sier sittende studentrepresentant Simen Ringdahl

Jørgen Valseth og Amalie Farestvedt er studentenes nye representanter i styret ved NTNU selv om de ikke fikk flest stemmer.
Publisert Oppdatert

Mahgol Afshari fikk suverent flest stemmer under valget av studentrepresentanter til NTNUs sture, med 1216,67 stemmer. Men fordi vinneren ikke har tiltrekkelige norskkunnskapet måtte hun trekke kandidaturet sitt etter at valget var avgjort.

De som da rykker opp som vinnere og blir styrets nye studentrepresentanter er Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth som fikk henholdsvis 886,91 og 693,18 stemmer, skriver Universitetsavisa.

Det ble så gjennomført en ny opptelling etter at Afshari trakk kandidaturet sitt.

Tirsdag kunne valgstyret bekrefte at en av kandidaten, Mahgol Afshari, ikke hadde tilstrekkelig norskkunnskaper. NTNUs offisielle arbeidsspråk er norsk, og det stilles krav til valgbare kandidater.

Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth tiltrer sine verv i universitetsstyret 1. august i år og sitter da til 31. juli 2022. De tar over for nåværende studentrepresentanter i styret, Simen Ringdahl og Mathilde Eiksund.

Det var Universitetsavisa som først omtalte saken.

Fakta

Hvorfor har noen stemmer desimaler?

  • NTNU bruker preferansevalg.
  • Hver som stemmer kan rangere kandidater fra 1. til 4. pri.
  • 1. pri gir én hel stemme, 2. pri gir 1/3 stemme, så 1/5, så 1/7.
  • Dette følger direkte fra NTNUs valgreglement.
  • Når en kandidat f¨år 106,62 stemmer, så er det en sum av alle de vektede stemmene. Disse kan kalles «stemmepoeng».
  • Stemmepoengene til kandidatene som vist på nettsiden vår er dermed ikke representativ for antall personer som har gitt en stemme, men en vektet sum.

Fordelingen av de vektede stemmene for kandidatene kan du finne her.

Tirsdag kunne valgstyret bekrefte at vinnerkandidatene, Mahgol Afshari, ikke hadde tilstrekkelig norskkunnskaper. NTNUs offisielle arbeidsspråk er norsk, og det stilles krav til valgbare kandidater.

— Vi var for sent ute

Mathilde Eiksund og Simen Ringdahl er de nåværende studentrepresentantene i styret ved NTNU. Ringdahl er lei for at valget har skapt reaksjoner.

Nåværende studentrepresentant og leder av valgstyret, Simen Ringdahl, forteller til Khrono at de har hatt god dialog med Afshari hele veien.

— Valgstyret var tidlig i dialog med kandidaten om at arbeidsspråket ved NTNU er norsk, og vi var positive til å tilrettelegge valgkampen for en kandidat med norsk som fremmedspråk. Dessverre var vi for sent ute med å be om en formell bekreftelse på norsknivået til kandidaten, og da det ble tydelig for oss at dette kunne bli et problem, var valget allerede i gang.

Etter det Khrono erfarer har flere kandidater til valget uttrykt sin frustrasjon over måten saken har blitt håndtert, noe Ringdahl beklager.

— Vi ser i ettertid at vi burde vært tydeligere fra start, og vi beklager til alle dette har gått utover, sier Ringdahl.

Mellom vinner Mahgol Afshari og Amalie Farestvedt som nummer to, skilte det 600 stemmer.

Dårlig oppslutning stoppet omvalg

— Hvordan rettferdiggjør dere å trekke kandidaten, og ikke ta et omvalg når det er så stor forskjell på stemmene? Er det rettferdig overfor kandidatene og de som har stemt?

— Fordelingen av stemmer i valget peker på at mange stemmer på kun én kandidat, og vi mener det er høy sannsynlighet for at mange av dem som stemte på en gitt kandidat ikke hadde stemt om kandidaten aldri hadde stilt. Om man skal ha noe å sammenligne med her kan man se til valg av de midlertidig ansatte, der det faktisk ble vedtatt omvalg. Her var det betydelig jevnere blant toppkandidatene, svarer Ringdahl.

Dagens resultat ble vurdert opp mot et mulig utfall av et omvalg. Ettersom oppslutningen i valget generelt er lav blant studentene, fryktet ledelsen at det skulle bli enda lavere ved et omvalg.

— Vi fryktet at oppslutningen ville bli enda lavere ved et omvalg, spesielt siden dette ville komme midt i eksamensperioden. Vi vet det er vanskelig å mobilisere studentmassen, og dette kommer til å bli desto mer krevende så sent i semesteret, sier Ringdahl.

Misforståelser kunne vært unngått

Studentvalget markerer slutten på en noe trøblete valgperiode for NTNU. Simen Ringdahl mener flere av misforståelsene kunne vært unngått med grundigere avklaringer i forkant av valgene.

— Vi opplever på flere punkter at valgreglementet åpner for tolkninger, som vi med fordel kan se nærmere på i lys av disse valgene. Samtidig tror vi det vil bli lettere å arrangere valg i perioder som er mindre preget av smittevernsrestriksjoner. Misforståelser har lett for å oppstå når vi er nødt til å ta mesteparten av kommunikasjonen digitalt, og vi skulle gjerne sett at vi fikk samlet alle kandidatene fysisk til et møte før valgperioden startet, sier Ringdahl.

Powered by Labrador CMS