#Pleasedontstealmywork

Veiledere er ikke røvere og tjuvradder, mener rektor

— Når 120 unge forskere ytrer seg om problemer med at forskningen deres blir stjålet, må vi ta en debatt om dette, sier dansk universitetsleder. Ukultur og dårlig ledelse, mener stipendiat om omfattende forskningstyveri.

— Veiledere på universiteter er ikke røvere og tjuvradder, sier rektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Anders Bjarklev til Science Report
Publisert

Budapest/Oslo (Khrono): I starten av april tok kampanjen #Pleasedontstealmywork fyr i Danmark, og debatten rundt forskningstyveri eller «ghost authoring», har tatt av.

Sammen med den danske PhD Association Network of Denmark (PAND), ønsket doktorgradsstipendiat ved Københavns Universitet, Maria Toft, å undersøke omfanget av det hun mener er en ukultur i dansk akademia.

Nå har avisa Science Report publisert alle de 120 historiene som kom inn fra 107 bidragsytere.

Avisa har også snakket med flere rektorer ved danske universiteter. De anerkjenner historiene, men mener dette er langt fra normalen.

— Skeiv framstilling

— Veiledere på universiteter er ikke røvere og tjuvradder, sier rektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Anders Bjarklev til Science Report.

Han mener at stipendiatens avsløringer kan føre til en skeiv framstilling av tilstanden ved danske universiteter.

Roskilde Universitet ser historiene som en påminnelse om viktigheten av god atferd. Verken Københavns Universitet eller Aarhus Universitet har svart på henvendelser fra Science Report om saken. Og flere henviser til sammenslutningen av danske universiteter for svar.

— Må ta debatten

Direktør Jesper Langergaard i Danske Universiteter, interesseorganisasjonen for de åtte danske universitetene, sier til Khrono at han ikke har fått lest de 120 historiene og at det så vidt han vet ikke har vært en økning i anmeldelser av uredelig forskning til universitetene.

Jesper Langergaard, direktør ved Danske Universiteter.

Han understreker samtidig at de tar saken alvorlig og at de vil ta en debatt innad i organisasjonen Danske Universiteter.

— Når 120 unge forskere ytrer seg om problemer med at forskningen deres blir stjålet, må vi ha en debatt om dette. Det er jo ikke snakk om fem eller ti eksempler, men 120. Du skal anerkjennes for forskningen din, ingen skal stjele arbeidet ditt. Så det er en diskusjon vi må ta.

Mange av historiene handler om veiledere som forventer å bli oppgitt som medforfattere, til tross for liten eller ingen medvirkning i doktorgradsprosjektet.

«Jeg ble bedt om å inkludere medforfattere på mine artikler, som ikke hadde bidratt på noen måte i verken innhold eller form. De har ikke kommentert annet enn på staving av dere eget navn og universitetstilknytning», skriver en forsker.

Begrunnelsen: Dette er måten ting blir gjort på.

Mener det er et ledelsesproblem

Andre forteller om veiledere som brukte data eller idéer utviklet av stipendiaten til å skrive egne artikler – uten å informere stipendiaten om det.

«Min veileder klaget over at jeg skrev en artikkel som han ikke var med på, selv om han ikke hadde bidratt til arbeidet. Hans eneste argument var at det foregikk i hans laboratorium», skriver en.

«Min veileder vil at hans øvrige doktorgradsstipendiater skal være medforfattere på alle mine vitenskapelige artikler, selv om de på ingen måte er en del av prosjektet».

Anonym dansk forsker

Flere beskriver en ukultur i dansk akademia.

«Det er en stille aksept av medforfatterskap som ingen på ledelsesnivå er villig til å snakke om. Universitetene får penger, rangering og prestisje mens professorer får H-indeks og forfremmelse», skriver en i sitt vitnesbyrd.

Ukultur som støttes av ledelsen, mener stipendiat Maria Toft om forskningstyveri.

Initiativtaker Maria Toft mener historiene viser mønstre av ledelsessvikt, på flere universiteter. Hun sier til Science Report at historiene peker mot en klar tendens, der ledelsene legger lokk på sakene, ved å feie de under teppet, si opp folk eller lukke øynene.

— Det handler i stor grad om lokale ledelser og andre senioransatte. Det er også historier som tyder på at kulturen kanskje støttes opp av ledere lenger opp i systemet, sier hun til den danske avisa.

— Ingen skal stjele arbeidet ditt

Toft sier til Science Report at det ikke handler om noen få tilfeller, men om en rotfestet kultur. Hun mener problemet har vokst de siste årene som en følge av økt konkurranse, mange års nedskjæringer og en taushetskultur.

Powered by Labrador CMS