nytt styre

VID får nytt styre. Trappar opp arbeidet for å verta universitet

VID vitskapelege høgskule får inn tre styremedlemmer som kjenner universitet og høgskular godt. Dei skal jobba for at VID skal verta universitet.

Bård Mæland på konferanse med andre leiarar frå universitet og høgskular. VID-rektoren leiar førebels ein høgskule, men målet er at høgskulen skal kunne verta universitet.
Bård Mæland på konferanse med andre leiarar frå universitet og høgskular. VID-rektoren leiar førebels ein høgskule, men målet er at høgskulen skal kunne verta universitet.

VID vitskapelege høgskule ønskjer å verta det første private universitetet i Noreg. No har styret ved høgskulen fått tre nye medlemmer. Dei er valde fordi dei har ein høg akademisk kompetanse.

— Dei nye styremedlemmene har solid kjennskap til samfunnsoppdraget for høgare utdaning og forsking, erfaring frå utvikling og leiing i akademiske institusjonar og samstundes god forståing òg for den andre konteksten ein verdibasert institusjon som VID har forankring i, seier Ingunn Moser i ei pressemelding.

Ho er styreleiar i VID Holding, som eig høgskulen.

Aarflot ny styreleiar

Jan Olav Aarflot er ny styreleiar ved VID vitskapelege høgskule. Han har lang erfaring frå vitskaplege institusjonar.
Jan Olav Aarflot er ny styreleiar ved VID vitskapelege høgskule. Han har lang erfaring frå vitskaplege institusjonar.

Det er eigarinstitusjonane som no har oppnemnd tre nye styremedlemmer.

Jan Olav Aarflot er ny styreleiar etter Torger Reve. Aarflot har tidlegare vore personal- og organisasjonsdirektør ved Noregs miljø- og biovitskapelege universitet (NMBU) og personaldirektør ved Høgskolen i Østfold. Han har òg vore generalsekretær i Presteforeningen.

Med seg får han Arne Krumsvik, som er professor og inntil nyleg var rektor ved Høyskolen Kristiania — ein annan privat høgskule, som òg ønskjer å verta det første private universitetet. Men ein fusjon med Kristiania er ikkje aktuelt, har VID-rektor Bård Måland tidlegare sagt til Khrono.

Det tredje, nye styremedlemmet er Anners Lerdal. Han er forskingssjuef ved Lovisenberg Diakonale Sjukehus og har ei professor II-stilling ved Universitetet i Oslo.

Fakta

Styret ved VID

 • Jan Olav Aarflot – styreleiar, vald av eigarane
 • Tone Grindland – vald av eigarane
 • Jan Otto Myrseth – vald av eigarane
 • Bjørg Tørresdal – vald av eigarane
 • Anners Lerdal – vald av eigarane
 • Arne Krumsvik - vald av eigarane
 • Arne Morten Rosnes, vald av tilsette
 • Kari Røykenes, vald av tilsette
 • Hege Sjølie, vald av tilsette
 • Marianne Olsen, vald av studentane
 • Nadine Urech, vald av studentane

— Det er ei spanande og stor utfordring å få vera med på den vidare utviklinga av VID vitskapelege høgskule i komande styreperiode, seier Aarflot i ei pressemelding.

Vil ha nokon med godt nettverk

Som Khrono har skrive før, har VID i strategien sin at dei ønskjer å verta universitet. Dette vart vedteke allereie i 2018, men i fjor vart saka drøfta i styret, og rektor Mæland fekk støtte for universitetsambisjonen. For å klara dette, trengst det mellom anna fleire doktorgradsprogram.

– Det er heilt klart rom for eit ideelt, verdibasert universitet i Noreg som set engasjementet for menneske i alle deira livsfaser i sentrum av verksemda si, sa dåverande styreleiar Torger Reve til Khrono i 2021.

I pressemeldinga som er sendt ut i samband med skifte av styreleiar, heiter det at VID Holding er oppteken av at det i neste fase av institusjonen si utvikling er viktig med eit styre med høg akademisk kompetanse, erfaring frå verksemdsleiing generelt og leiing i universitets- og høgskulesektoren spesielt, og erfaring frå arbeid med kontakt med styresmakter, arbeidslivskontakt og eit nettverk i ulike sektorar.

Powered by Labrador CMS