kampen om utdanning i nordland

VID snuser på Nesna

— Med den nye politikken i Hurdalsplattformen er det veldig naturlig for oss å se på hvordan vi kan tilby våre utdanninger andre steder, sier Bård Mæland, rektor ved den kristne private høgskolen, VID vitenskapelige høgskole.

— Vi har ønsket å gjøre våre utdanninger tilgjengelige så godt som mulig i ulike deler av Norge, sier rektor ved VID Vitenskapelige høgskole, Bård Mæland.

Diskusjonene har gått etter at Støre-regjeringen slo fast i Hurdalsplattformen at de vil «reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna».

Kunnskapsdepartementet har bedt Nord universitet om «å vurdere om det kan være hensiktsmessig å gi de ansatte som ønsker det, anledning til å videreføre Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023».

To andre steder i regionen, i Sandnessjøen og Mo i Rana, er det allerede både et sykepleietilbud og lærerutdanningstilbud, i regi av VID vitenskapelige høgskole og Nord universitet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe.

Flere spørsmål melder seg. Hvordan kan man konkret få et eget utdanningstilbud i Nesna på bena? Er det mulig å bare opprette en ny institusjon? Skal Nord universitet presses til å gjenopprette en campus der? Hvordan skal dette finansieres?

Khrono har spurt forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe om noe må omprioriteres dersom det skal etableres et nytt utdanningstilbud på Nesna.

Mener sektoren er «brukbart finansiert»

— Det har vært en voldsom vekst innenfor denne sektoren, 36 prosent opp når det gjelder faglige ansatte på ti år. Det er ikke det samme som at det ikke skal brukes penger på sektoren fremover. Det som er poenget er at bestandig når vi diskuterer nye initiativ så skal de fullfinansieres av staten, sier Ola Borten Moe.

Han legger til:

— Det kan ikke være slik at hver gang vi diskuterer utvidelse av tilbudet så møtes det med krav eller en automatikk i at det utløser nye bevilgninger fra Stortinget.

— Hva mener du med at det ikke fullfinansieres?

— Jeg mener akkurat det jeg sa, at dette er en kjempestor sektor som har opplevd stor vekst de siste årene, og som jeg mener i stort er brukbart finansiert. Det vil være slik fremover avhengig av hva man gjør at noen ganger vil det følge finansiering med og noen ganger gjør vi omprioriteringer eller driver annerledes, sier han.

Snuser på Nesna

Den kristne, private høgskolen, VID vitenskapelige høgskole har også meldt seg på i den prosessen som nå foregår.

Rektor Bård Mæland antyder overfor Khrono at de kan være interesserte i å opprette et tilbud i området.

— Med den nye politikken i Hurdalsplattformen er det veldig naturlig for oss å se på hvordan vi kan tilby våre utdanninger andre steder. Vi vil gjøre en analyse av hvor det er behov, og også bidra inn i samtaler om det dersom det er ønskelig fra regioner eller departementet, sier Mæland.

— Vi har ønsket å gjøre våre utdanninger tilgjengelige så godt som mulig i ulike deler av Norge, og vi har svart positivt på henvendelser når det har kommet, sier han.

I dag har de blant annet et sykepleiestudium på Helgeland.

— Vi har brukt en del krefter på å utvikle en god pedagogisk modell for desentralisert utdanning. På den desentraliserte utdanningen har vi lagt opp til et tilbud med en bachelor over fire år istedenfor tre. Da er det et stort læringstrykk hele veien. Vi er opptatt av både god kvalitet på inntak av studenter og et reelt og godt læringsmiljø. Vi syns så langt vi har lyktes godt.

Tar gjerne en samtale

Mæland sier at for dem har det vært avgjørende at de har vært ønsket.

— Den gode relasjonen vi har til mottakskommune og distrikt har vært viktig for å få til en god løsning.

Per i dag tilbyr derimot ikke VID vitenskapelige høgskole barnehagelærerutdanning og lærerutdanning.

— Per i dag er ikke dette et studietilbud vi kan tilby neste år. Men vi har pedagogikk som et fagområde vi ønsker å utvikle. Vi har tilsatt en del pedagoger med høy kompetanse, og ser på muligheter for hvordan dette kan tas videre. Dette må utvikles i samarbeid med region og distrikt, sier han.

— Men Nesna er noe dere konkret har med dere i disse vurderingene?

— I den grad departementet er interessert i å diskutere løsninger om dette tar vi gjerne en samtale, men vi har ikke aktivt tatt kontakt med verken region eller departement om dette. I den nye strategien vår er vi tydelige på at vi vil fortsette med en desentralisert profil, og vi mener vi har en god pedagogisk modell for å tilby høykvalitetsutdanning — særlig på deltid.

Men departementet er ikke nødvendigvis interessert i at VID skal på banen.

Khrono har spurt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om en privat høgskole på Nesna er en aktuell løsning.

Borten Moe svarer dette:

— Det er ikke det sporet vi følger nå. Alle gode krefter som kan bidra til aktivitet og underbygge de ambisjonene vi har på Nesna vil være velkommen, også til dialog.

Til dette sier Bård Mæland at:

— Vi er offentlig finansiert på linje med statlige institusjoner. Vi tilbyr desentralisert utdanning både i Sandvika og på Helgeland hvor statlige utdanningsinstitusjoner har trukket seg ut.

Ser ikke konflikt mellom Rana og Nesna

Flere har uttrykt bekymring for hvordan det skal hentes nok kompetanse til Nesna, når det også er et lignende utdanningstilbud i nabokommunen Rana.

— Dette kan fort sette fagmiljøene i Mo i Rana i fare. Det er ikke forsvarlig å ha lærerutdanning både i Nesna og i Mo i Rana, som ligger 60 kilometer fra hverandre. Da må en av dem ta kompetanse og studenter fra den andre, sa stortingspolitiker fra Frp, Sivert Bjørnstad nylig til Khrono.

Historieprofessor ved Universitetet i Oslo, Einar Lie, skriver i Aftenposten at «skal Nye Nesna bli vellykket, vil det ganske sikkert gå på bekostning av rekrutteringen til lærerutdanningen for Nords gjenværende studiesteder, særlig naboutdanningen i Mo i Rana».

Men verken ordføreren i Rana kommune, Geir Waage (Ap), eller ordføreren i Nesna kommune, Hanne Davidsen (Ap) er bekymret for dette. Kommunene rundt Nesna har hele veien støttet dem i kampen for å gjenopprette et utdanningstilbud der.

— Det er stor mangel i hele Nord-Norge på barnehagelærere og lærere. Jeg ser ikke på forholdet mellom Nesna og campus Helgeland på Mo som preget av konkurranse og motsetninger, sier Geir Waage til Khrono.

Han trekker fram at det er mange andre studier i Mo som er rettet mer mot sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

— Men dere holder også på med lærerutdanning?

— Ja, men det er et stort behov for det i landsdelen.

— Hvordan tenker du man skal hente nok kompetanse til både Nesna og Mo i Rana?

— Det er et spørsmål som må avklares med regjering og departement.

Han forteller at for Rana kommunes del har de samarbeid med Nord universitet, og holder på å få på plass en avtale med UiT Norges arktiske universitet. De ønsker også samarbeid med Sintef og NTNU.

Davidsen håper å få tilbake sykepleierutdanning

Ordfører i Nesna, Hanne Davidsen, er fornøyd med signalene som har kommet fra den nye regjeringen, og er klar for å gå i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger.

Ordfører i Nesna, Hanne Davidsen

— Vi vil ha en selvstendig høgskole med autonomi, for å ivareta Helgeland sine behov for utdanning. Det er et stort behov for kompetanse her, sier hun.

— VID vitenskapelige høgskole utelukker ikke at de kan komme på banen. Hva tenker du om det?

— Vi ønsker primært at vi skal eie oss selv, men vi vil ikke i utgangspunktet avvise slike initiativ.

Davidsen trekker fram at sykepleieutdanningen til VID i Sandnessjøen er populær, og at Høgskolen i Nesna tidligere drev denne sykepleieutdanningen.

— Det kan vi tenke oss å fortsette med. Vi var lei oss for at Nord universitet la ned dette rett etter fusjonen. Jeg mener det er et behov for desentralisert sykepleieutdanning, sier hun.

Når det gjelder eventuell konflikt med tilbudene i Rana kommune svarer Davidsen at det er god dialog mellom de to kommunene.

— Rana kommune har støttet oss hele veien, og vi har hatt et godt samarbeid over mange år. Jeg er helt sikker på at dette kan løses på kommunenivå.

Davidsen trekker fram at Nord universitet opprettet lærerutdanning i Mo i Rana fordi den ble lagt ned i Nesna.

— Det er ikke skreddersydde forhold for lærerutdanning i Mo i Rana. Vi syns det vil være aller best om lærerutdanningen er her. Vi har spesialrom og infrastruktur for det.

— Jeg ser at noen i universitets- og høgskolesektoren er redd for at et tilbud i Nesna skal gå på bekostning av Mo i Rana. Det er å legge opp til splitt og hersk. Vi trenger alt vi kan få her, sier hun.

Powered by Labrador CMS