nord universitet

Vil ansette leder på hvert studiested

Nord universitet har fått kritikk for svak tilstedeværelse. Styret skal behandle forslag om at alle studiesteder skal få en stedsansvarlig.

I seks år har hun vært styreleder for Nord universitet. Hun kom fra posisjonen som styreleder ved Universitetet i Nordland, Vigdis Moe Skarstein skal lede sitt siste styremøte ved Nord universitet denne uka.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Følg styremøtet torsdag 10. og fredag 11. juni nederst i denne saken.)

Organisasjonsmodellen ved Nord universitet skal diskuteres på det siste styremøtet det sittende styret skal ha denne uka. Mange av styrerepresentantene har hatt denne posisjonen i seks år.

Det siste styremøtet for det sittende styret går over to dager. På agendaen står blant annet utvikling av infrastrukturen i Trøndelag, evaluering av organisasjonsmodell og revidering av doktorgradsprogrammet «ph.d. i studier av profesjonspraksis».

Oppretter én til to nye stillinger

Fakta

Avtroppende styre ved Nord universitet

Eksterne representanter (alle forlenget i 2019, til virkningstid 6 år)

 • Vigdis Moe Skarstein, styreleder
 • Bjørg Tørresdal, nestleder
 • Aslaug Mikkelsen
 • Anders Söderholm
 • Reidar Bye

Representanter for faglige ansatte

 • Roar Tromsdal (forlenget i 2019)
 • Anne Deinboll (ny fra 2019)
 • Tor-Helge Allern, (ny fra 2019)

Midlertidig ansatte

 • Espen Leirset, (fra 2018)

Teknisk administrativt ansatt

 • Sissel Marit Jensen (forlenget i 2019)

Studenter

 • Jim Simonsen Jenssen (fra 2018)
 • Emma Svarva Giskås (fra 2018)
 • Chanice Sørlie Johansen (fra januar 2020)

Administrasjonen har evaluert organiseringen av universitetet og de har fått utarbeidet en rapport som omhandler faglig organisering, administrativ organisering samt geografisk lokalisering av ledere.

I innstillingen til styret ligger det forslag til flere endringer.

Det foreslås blant annet at det etableres studiestedsledere på alle universitetets studiesteder. Begrunnelsen er å styrke kontakten med samfunns- og næringslivet.

I tillegg blir det foreslått at inndelingen i faggrupper og rollen som faggruppeleder blir tydeligere og også at det gjennomføres en prosess for å optimalisere og effektivisere de administrative prosessene ved universitetet.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitetet skriver til Khrono i en epost at forslaget om at studiestedslederne skal få utvidet mandat for sin tilstedeværelse på studiestedene, er et svar på etterspørselen som fremkommer i evalueringen om at det er behov for et eksternt kontaktpunkt i de ulike regionene til universitetet.

— Dette mener vi vil bli en enda bedre løsning enn vi har i dag, og er et godt utgangspunkt for videre utvikling av kontakten med samfunns- og næringsliv. Vi foreslår for styret å ha studiestedsledere på alle våre studiesteder, noe som betyr at vi må opprette 1-2 nye stillinger som studiestedsleder, forteller Hansen.

Minimum i Namsos - makser i Levanger

Nord universitet planlegger flere større løft av infrastrukturen i Trøndelag. Bakgrunnen er en forventet økning i studietilbud og studentmasse i Levanger og å bedre forholdene for studenter og ansatte i Namsos.

Styret skal beslutte hvilket alternativ man går for i den videre utviklingen av studiested Namsos. Alternativene er en oppgradering av eksisterende lokaler eller gå inn i et nytt Campus Namdal.

Innstillingen til styret er å gå for en oppgradering av dagens lokaler, noe som også er konklusjonen etter utredningen som danner grunnlaget for styresaken.

Det er tidligere presentert tre alternativer for tilbygg i Levanger. I styresaken foreslås det å gå videre med det mest omfattende alternativet, som vil legge til rette for økt faglig samhandling mellom alle de kunstneriske og kreative fagene.

– Studiestedene i Trøndelag vil få et tiltrengt løft, med attraktive arealer som legger til rette for videre vekst. I Stjørdal og Steinkjer er denne infrastrukturen allerede på plass. Vi er nå klare for å gjøre en oppgradering i Levanger og Namsos. Dette er gode nyheter for Trøndelag, sier rektor Hanne Solheim Hansen, i en pressemelding fra universitetet.

— Vi ser at i forslaget til styret velger man den dyreste løsningen for Levanger og den billigste løsning for infrastruktur for Namsos. Hvor mye skal Nord investere i infrastruktur i Trøndelag i følge disse planene, og hvordan er fordelingen?

— Dette er viktige satsinger på to steder i forhold til studiestedsstrukturen vi skal utvikle, og styresakene viser at vi skal være tydelig tilstede i både Levanger og Namsos. Vi har kommet lengst med planene i Levanger, og det er viktig for den videre utviklingen å realisere byggene der. Det et også viktig at vi nå kommer i gang i Namsos, og innstillingen som legges fram for styret mener vi er en svært god løsning, svarer rektor Hansen.

Hun legger til:

— Begge sakene krever mer planlegging og nye styrevedtak før det er aktuelt å starte bygging.

Samme styre i seks år

Det sittende styret ved Nord universitet skal takke for seg 31. juli i år. Da har de sittet i seks år. Rektor Hanne Solheim Hansen ble ansatt i 2019, og hennes åremål varer fram til 31. juli 2023.

Styrets periode ble forlenget av Kunnskapsdepartementet med begrunnelse i mange store tunge saker for universitet. forlengelsen skapte både reaksjoner og debatt, men nå er perioden over.

Dette tiltaket fra departementet høstet sterk kritikk og debatt.

«Saken har ikke vært behandlet i styret og har heller ikke vært kjent for ledelsen, så styreleder og eksterne representanter har gått bak ryggen på resten av styret. Prosessen er høyst kritikkverdig og vedtaket er uforståelig», skrev seks fagforeninger ved Nord universitet i et åpent brev til Kunnskapsdepartementet.

Men styreposisjonene ble forlenget

Styreleder disse seks årene har vært Vigdis Moe Skarstein. Skarstein har lang fartstid ved Nord universitet. Den startet den gangen det het Universitetet i Nordland. Og hun er ikke alene om å komme inn i Nord-styret med styreposisjon fra fusjonert institusjon. Nestleder i Nord-styret Bjørg Tørresdal, var tidligere styreleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. I tillegg var styremedlem Aslaug Mikkelsen tidligere styreleder for Høgskolen i Nesna.

Kunnskapsdepartementet har enPPnå ikke oppnevnt de nye eksterne styrerepresentantene for 2021-2025.

Saksliste møtet 10-11.juni

 • Godkjenning av protokoll fra møtet 21. april
 • Rektor rapporterer
 • Campusutviklingsplan for Levanger
 • Forprosjekt, tilbygg på campus Levanger
 • Infrastruktur for studiested Namsos
 • Strategi 2030: Fakultetenes delstrategier og handlingsplaner
 • Delårsregnskap 1. tertial 2021
 • Foreløpige budsjettrammer 2022
 • Evaluering av organisering i Nord universitet
 • Forlengelse av åremålsperioder for faggruppeledere ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
 • Oppfølging av revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis
 • Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2021
 • Forlengelse av forskrift om midlertidige endringer av frister i forskrift for ph.d.-graden og forskrift for dr.philos.-graden
 • Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021
 • Status kompetanseutvikling
 • Status studiestedsstruktur - juni 2021
 • Oppnevning nytt valgstyre og endringer av valgreglementet
 • Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2022-2023
 • Foreløpig studieportefølje Nord universitet 2022-2023
 • Utvikling av etter- og videreutdanning (EVU)
 • Status sensur vår 2021
 • Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien
 • Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda
 • Langtidsorden 10.-11. juni
 • Orienteringer 10.-11. juni
 • Referater 10.-11. juni

Styremøtet torsdag 10. juni

Styremøtet fredag 11. juni

Powered by Labrador CMS