NTNU

Vil ansette viserektor for kortere periode enn vanlig

Rektor ønsker at ny viserektor i Ålesund ikke ansettes for 4 år, men fram til 31. juli 2025. Saken diskuteres i NTNUs styre i dag, torsdag.

NTNUs styre samles i Ålesund på sitt første møte i høst. Her ser vi rektor Anne Borg og styreleder Remi Eriksen.
Publisert Oppdatert

Viserektor Annik Magerholm Fet ga i august beskjed om at hun vil slutte som viserektor lenge før åremålsperioden går ut. Hun ønsker å fratre stillingen fra 1. januar 2023.

Styremøtet foregår denne gangen ved NTNU i Ålesund, og onsdag var det styreseminar.

Annik Magerholm Fet slutter som viserektor før tida.

Les her: Møteplan og sakspapirene til styremøtet

Vil samkjøre tilsetting av ledere

På NTNUs første styremøte foreslår NTNU-ledelsen at det oppnevnes samme type innstillingsutvalg som da viserektorene sist ble ansatt med én representant fra NTNU-styret, rektor, to representanter for fagforeningene og én representant for studentene. NTNU-styret må avgjøre om Rektor skal få fullmakt til å oppnevne personene som skal sitte i utvalget, og fastsette endelig kunngjøringstekst.

NTNUs ledere ansettes i åremålsstillinger, der hver periode er 4 år. Siden dagens viserektor ønsker å gå av før denne perioden er slutt, ønsker rektor at ny viserektor ansettes i nåværende periode, som slutter 31. juli 2025.

Alternativet ville vært å ansette ny viserektor for 4 år, men Rektor framhever at det er ønskelig å se funksjonsområdene til hele NTNUs ledelse i sammenheng når stillingene lyses ut neste gang.

Rektor Anne Borg ble heller ikke ansatt for 4 år da hun overtok for Gunnar Bovim som sluttet før tida. Borg ble ansatt i 5,5 år for å bli samkjørt med de nye lederne som startet sin 4-årsperiode august 2021.

Det vil være NTNU-styret som ansetter ny viserektor i Ålesund når den tid kommer.

3 mål for utvikling

Et annet tema som skal opp på styremøtet, er forslag til ny utviklingsavtale, som skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen 20. september. NTNU foreslår 3 mål:

1) NTNU skal utvikle sin rolle som pådriver og partner for bærekraftig samfunnsutvikling.

2) NTNU skal styrke og lærings- og arbeidsmiljøet og utvikle tilsette sin kompetanse.

3) NTNU skal utvikle seg som ledende, internasjonalt universitet.

Utviklingsavtalen vil gjelde fra 2023 - 26.

De mest interessante saken på dagsorden denne gangen, er trolig dem som er unntatt offentlighet. Den ene saken handler om NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper, med en eierberetning. Den andre handler om strategiske kjøp av eiendommer.

Tjora er i Sydney og vara stepper inn

NTNU er involvert i to store byggeprosjekter. Både campussamling og Ocean Space Centre står nevnt som tema under Rektors orienteringer. Andre slike orienteringer er Forskningsrådet, ny UH-lov og Nokut-tilsyn.

Nokut står for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og gjennomfører tilsyn for å sjekke at utdanningskvaliteten er god. I løpet av november eller desember vil tilsynskomiteen gjennomføre institusjonsbesøk hos NTNU.

Aksel Tjora oppholder seg i Sydney og blir ikke å se på styremøtene før om ett år.

15. september er fristen for at NTNU skal levere dokumentasjon til Nokut. Rektor vil orientere om status så langt.

Noen endringer er det alltid i NTNUs styre etter sommeren. To nye studentrepresentanter og en midlertidig representant er valgt inn for ett år. Studentene heter Roar Høiby Brakstad og Emilie Faarup Storvik. Unni Soltun Andreassen er representant for de midlertidig ansatte.

I tillegg har Aksel Tjora forskningsfri og oppholder seg i Australia. Vara for ham er Anne Cathrine Elster.

Powered by Labrador CMS