akademia og næringsliv

Vil bygge broer mellom næringsliv, akademia og forskning

Fredag signerte NHO og NTNU en samarbeidsavtale med formål å bygge flere broer mellom næringslivet, akademia og forskning. Avtalen er den første av sitt slag.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og Rektor ved NTNU Anne Borg var begge fornøyde etter signeringen.
Publisert Oppdatert

Fredag var representanter fra næringslivet, akademia og forskning alle samlet for feire samarbeidsavtalen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NTNU.

Fakta

Avtaleformål

  • Styrke samarbeidet om arbeidslivsrelevansen i studietilbud hos NTNU samt å mobilisere NHO-bedrifter til å delta i dette arbeidet ved å tilby praksisplasser, nærings-phd mfl. Mulig samspill kan inneholde deling av kunnskap, utvidet praksis i studier, utvikling av fleksible EVU-tilbud, studentaktiv forskning og entreprenørskap, tiltak for økt ansattmobilitet.
  • Kompetanse- og kunnskapsbehov for nye grønne verdikjeder: Partene igangsetter en spisset satsing (eventuell etter modell fra Brohode havbruk 2050-prosjektet) på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU), utdanning og kompetanse knyttet til en grønn verdikjede, nærmere bestemt batterier. Batteriverdikjeden er et vekstområdene med store muligheter, hvor tilgang til kompetanse er avgjørende for en satsing i Norge. Det vil være betydelig behov utdanning av relevant personell, forskning og innovasjon.
  • Samarbeid om piloter for desentralisert, fleksibel EVU med fokus på SMB
  • NTNU og NHO samspiller om utvikling av EVU-piloter for å finne modeller/prosesser for SMB. Formålet er å identifisere og møte behov for kompetansepåfyll hos mindre bedrifter og sikre systemer som treffer behovet over tid.
  • Styrke samspillet om FoU og innovasjon mellom næringsliv og NTNU Partene skal samarbeide om forslag til konkrete virkemidler som kan styrke samspillet om FoU og innovasjon mellom bedrifter og NTNU. Bakgrunnen er en visshet om at i) en grønnere økonomi krever at næringslivet har gode rammebetingelser for å investere i FoU og for å ta resultatet fra FoU til konkrete innovasjoner.
  • Partene har en intensjon om gjensidig utveksling av rapporter, analyser mfl, for eks. knyttet til NOUer, LTP og statsbudsjett. Dette med bakgrunn i at NHO bygger opp analysekapasitet knyttet til oppfølging og operasjonalisering av Veikart, mens NTNU som samfunnsaktør er tett på pulsen av trender på grønn omstilling, digitalisering, internasjonalisering og lignende.

— Vi kan alltid strekke oss litt lenger. Det er viktig å utvikle en ramme på overordna og strategisk nivå, med konkrete planer for samarbeid. Med denne avtalen blir alle NHOs bedrifter, NTNUs kunnskap og universitets- og høyskolesektoren mer tilgjengelig for hverandre, innledet prorektor for utdanning ved NTNU Marit Reitan.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid er fornøyd med hva de har kommet fram til.

— Dette er nok den mest konkrete avtalen jeg har vært med på å utforme og signere, fortalte Almlid til et lattermildt publikum.

Avtalen er i første omgang gyldig de neste to årene.

— NTNU er så ledende på mange faktorer, og inneholder en vev av muligheter for oss. Vi ble veldig fort enige om at vi er bedre sammen enn hver for oss. Dette er en stor dag, sa Almlid.

Avtale uten økonomiske midler

Avtalen er den første av sitt slag, og formålet er å kunne styrke dialogen og samarbeidet rundt prosjekter knyttet til arbeidslivsrelevans, livslang læring og kompetanse- og kunnskapsbygging i et omstillingsperspektiv. Det er ingen økonomiske midler tilknyttet samarbeidsavtalen.

— NTNUs kjerne er kunnskap for en bedre verden. Skal vi kunne bidra til det, må vi også kunne forstå hva arbeidslivet og næringslivet trenger, sa rektor Anne Borg fredag.

Avtalen setter ikke bare et økt fokus på tilgjengelighet mellom de ulike sektorene, men gir også Norge og særlig Trondheim muligheten til å konkurrere i det prorektor for forskning, Tor Grande, kalte et «verdensmesterskap».

— Samarbeid mellom akademia, forskning og næring er viktig for at vi fortsatt kan utvikle oss. Dette er ikke et norgesmesterskap, men et verdensmesterskap. Nå er vi klare for et nytt industrieventyr, sa Grande.

Bak fra venstre Geir Myklebust, CEO ScaleAQ, prorektor Marit Reitan NTNU, direktør for NTNU Havrom, Siri Granum Carson, Cecilie Gotaas Johnsen, Manager Technology Management Equinor og og prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande. Framme: Direktør for NHO Ole Erik Almlid og NTNU-rektor Anne Borg.

Rom for de «myke» fagene

Selv om dagens presentasjon bar preg av NTNUs teknologiske kompetanse med fokus på industri og videreutvikling mot et mer bærekraftig næringsliv, forteller både Almlid og Borg til Khrono at det også er rom for de «mykere» fagene.

— Det er det absolutt plass til. Vi er avhengig av å sikre kompetanse på alle felt, der de er. Breddekunnskap på alle områder er enormt viktig for å nå de målene vi ønsker, sier Almlid.

Rektor Anne Borg er enig i at det er viktig å få til samarbeid som kan gagne også humaniora- og samfunnsfagene. Men noen konkrete forslag er ikke helt på plass per i dag.

— Vi har ikke diskutert så langt enda, men det er helt klart at det å se på bredden i vår portefølje er noe vi absolutt vil jobbe en god del med for å sikre hovedmålet om kunnskaps- og kompetanseutvikling, sier Borg.

Powered by Labrador CMS