opptak

Vil gi studieplass til lærerstudenter som ikke oppfyller opptakskrav

12 universiteter og høgskoler har søkt om dispensasjon fra karakterkravene som stilles for å komme inn på lærerutdanning.

Høgskulen i Volda er en av 12 som søker dispensasjon for å fylle tomme studieplasser på lærerutdanningene i høst. Her fra studiestart i Volda i 2023.
Publisert Oppdatert

12 universiteter og høgskoler ønsker å fylle opp tomme studieplasser på lærerutdanningene i høst med studenter som ikke oppfyller de nasjonale karakterkravene i norsk og matematikk og skolepoeng.

Se oversikt over søknadene nederst i saken.

De søker Kunnskapsdepartementet om dispensasjon fra opptakskravene, etter at regjeringen har åpnet for dette. Fristen for å søke dispensasjon var 29. mai, og tomme plasser skal kunne fylles opp gjennom lokalt opptak etter at Samordna opptak er ferdig med sitt hovedopptak 20. juli.

I alt søker de om unntak for 29 utdanningsprogrammer. 20 av søknadene gjelder utdanning av grunnskolelærere.

Etter studiestart i fjor var det nesten 1300 ledige studieplasser på grunnskolelærerutdanningene. I år kan det bli enda flere tomme plasser, ettersom søkertallet var 11 prosent lavere enn i fjor. 

Mange av disse plassene kan bli fylt opp av søkere som ikke oppfyller opptakskravene, som er 3 i matematikk og norsk og 40 skolepoeng, alternativt 4 i matematikk, 3 i norsk og 35 skolepoeng.

Volda vil åpne opp

Høgskolen i Volda er en av de 12 institusjonene som søker om dispensasjon. Bakgrunnen er svake søkertall som viser 0,8 førstevalgssøkere per studieplass ved grunnskolelærer 1—7 og 0,3 søkere per plass på grunnskolelærer 5—10.

Dekan Silje Ims Lid sier at høgskolen ønsker å åpne opp for kandidater med generell studiekompetanse, men som ikke oppfyller karakterkrav og skolepoengkrav, allerede fra høsten av.

Lærerdekan Silje Ims Lied ved Høgskulen i Volda.

Hun sier at de vil sette i verk ulike kompenserende tiltak, dersom søknaden blir innvilget. 

— Vi planlegger og vurderer flere tiltak for å imøtekomme en noe lavere inntakskvalitet og et strev som studenter kan ha i overgang til rollen som lærerstudent. Formålet er å styrke studentenes faglige og sosiale håndtering av studiet. Tett kontakt mellom faglærere og studenter har vært en av styrkene til grunnskolelærerutdanningen i Høgskulen i Volda, og dette vil også være en grunnidé bak våre kompenserende tiltak, sier Silje Ims Lied.

Vil få ekstraundervisning

Blant tiltakene er styrking av matematikkundervisningen, av akademisk lesing og læring og av profesjonsskriving på nynorsk og bokmål. Videre vil det være en lærer med spesielt ansvar for å følge opp studentene i praksisgruppene og veiledning i profesjonsforståelse.

— Hvis vi skulle få ja på søknaden vår håper vi at potensielle søkere bruker muligheten, vi er klare til å ta imot dem i Volda, sier hun.

Gjelder også lektor

Kunnskapsdepartementet opplyser at de 12 som har søkt dispensasjon er Universitetet i Agder, MF vitenskapelig høgskole, NLA Høgskolen, OsloMet, Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Universitetet i Sørøst-Norge og Samisk høgskole.

Dermed har det store flertall av institusjoner som tilbyr lærerutdanninger søkt, bortsett fra NTNU og Universitetet i Stavanger. Heller ikke Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen, som begge tilbyr lektorutdanning, har søkt.

Søknadene gjelder først og fremst de to grunnskolelærerutdanningene (for trinn 1—7 og trinn 5-10), men noen søker også om dispensasjon for lektorprogrammer. Det gjelder Universitetet i Agder, MF, UiT, Nord og Høgskolen i Innlandet. Man kunne også søke unntak for lærerutdanning i praktiske i estetiske fag.

Noen av dem søker om dispensasjon fra alle nivåkrav (det vil si karakterkrav og krav til antall skolepoeng), mens enkelte kun ber om unntak for karakterkravet i matematikk.

OsloMet: Kun kunst og håndverk

Ved OsloMet gjelder søknaden om unntak fra nivåkravene kun lærerutdanning i praktisk-estetiske fag for trinn 1-13, design, kunst og håndverksfag ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

— Vi vurderer det slik at det ikke er utslagsgivende for studentenes prestasjon og gjennomføringsevne på masterfaget Design, kunst og håndverk. En god karakter i matematikk vil ikke nødvendigvis ha betydning for om du blir en god lærer i kunst og håndverk, sier instituttleder Liv Dahlin ved Institutt for estetiske fag.

— Vi ønsker også å sikre en større grad av inkludering i utdanningen og ser at vi må åpne opp for nye studentgrupper, som igjen vil bli rollemodeller som nye og fremtidige lærere. Dette kan omfatte studenter som kommer fra yrkesfaglige studieretninger, som kommer fra levekårutsatte områder, flerspråklige elever, og kanskje også kunne vi nå en større andel gutter, sier hun.

Dahlin sier videre at de er i gang med flere tiltak som skal sikre gjennomstrømming og studentenes skriftlige refleksjonsnivå. Dette omfatter blant annet  arbeid med akademisk skriving, fellesforelesninger, lokal startpakke og kollokvier.

Skal prøves ut

Da profesjonsmeldingen ble behandlet i Stortinget torsdag, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel at det foreløpig ikke er aktuelt å fjerne karakterkrav og krav til antall skolepoeng på lærerutdanningene. I stedet vil regjeringen ha mulighet for dispensasjon fra kravene.

— Nå skal vi først prøve ut dette på lærerutdanningene, gjennom de som søker dispensasjon, sa han.

På sykepleierutdanningene vil regjeringen fjerne karakterkravene på 3 i norsk og matematikk.

Utdannings- og forskningskomiteen støtter i sin innstilling om profesjonsmeldingen både dispensasjonsordning på lærerutdanningene og å fjerne karakterkravene helt på sykepleie.

Endringslogg: Presisert mandag kl 8.30 at OsloMet kun har søkt for lærerutdanningen i praktisk-estetiske fag, kunst og håndsverksfag.

Mandag kl 10.50: Lagt inn kommentarer fra OsloMet.

Disse har søkt dispensasjon

Institusjon Utdanningstype Søkt om dispensasjon fra
Universitetet i AgderGrunnskolelærerutdanning 5–10Karakterkravet i matematikk for opptak i 2024
Lektorutdanning, utenom matematikk og naturfag (egne søknadskoder)
MF vitenskaplig høyskoleLektorprogrammetKarakterkravet i matematikk for opptak i studieåret 24/25
NLA HøgskolenGrunnskolelærerutdanning 1–7Nivåkravene for opptak til studieåret 24/25 og 25/26
Grunnskolelærerutdanning 5–10
OsloMetLærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kunst og håndverkNivåkravene for opptak til studieåret 24/25
Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærerutdanning 1–7Nivåkravene for opptak til studieåret 24/25
Grunnskolelærerutdanning 5–10
UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærerutdanning 1–7Nivåkravene for opptak
Grunnskolelærerutdanning 5–10
Lektorutdanning
Nord universitetGrunnskolelærerutdanning 1–7Nivåkravene for opptak
Grunnskolelærerutdanning 5–10
Samisk grunnskolelærerutdanning 1–7
(Hvis forsøksordning innvilges: GLU 1–10)
Lektorutdanning
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
Høgskolen i innlandetGrunnskolelærerutdanning 5–10Karakterkravet i matematikk
Lærerutdanning i praktisk-estetiske fag, musikk og kroppsøving
Lektorutdanning
Høgskolen i ØstfoldGrunnskolelærerutdanning 1–7Nivåkravene for opptak til studieåret 24/25
Grunnskolelærerutdanning 5–10
Høgskulen i VoldaGrunnskolelærerutdanning 1–7Nivåkravene for opptak til studieåret 24/25 og 25/26
Grunnskolelærerutdanning 5–10
Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærerutdanning 1–7Nivåkravene for opptak
Grunnskolelærerutdanning 5–10
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
Samisk høgskoleSamisk grunnskolelærerutdanning 1–7Karakterkravet i matematikk og krav til skolepoeng
Samisk grunnskolelærerutdanning 5–10

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS