Sommerselfie

Vil gjøre NHH til en internasjonalt ledende handels­høgskole

— For NHH er den overordnede ambisjonen å være en ledende internasjonal handelshøyskole, herunder en sentral aktør i Norge, sier Øystein Thøgersen.

Øystein Thøgersen NHH sommerselfie
Publisert Oppdatert

Denne høsten får 11 statlige høgskoler og universiteter nye rektorer. Noen er helt ferske, noen begynner på en ny periode og noen bytter institusjon. Øystein Thøgersen er rektor ved Norges Handelshøgskole, og begynner på sitt andre åremål ved høgskolen 1. august.

Fakta

Øystein Thøgersen, ansatt rektor ved Norges Handelshøgskole fra 1. august.

 • Alder: 57
 • Hvor er du fra? Oslo
 • Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NHH.
 • Ledererfaring fra tidligere: Instituttleder ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved NHH, rektor ved NHH 2017-2021, diverse styreverv og utvalgsledelse.

Foto: Siv Dolmen / NHH

— Hva gjør du i sommer?

— Bilferie til Tyskland er hovedferiemålet, men det blir også tid til å besøke familie her til lands.

— Ditt beste barndomsminne?

— I tidlige barneår var alle former for aktivitet sammen med mine besteforeldre i Sarpsborg et høydepunkt. Fra en litt senere fase i barne- og ungdomstiden har familiens årlige skiturer til de østerrikske alper en særlig posisjon i minnet.

— Hvis du skal anbefale en bok, hvilken blir det?

— Jeg har tre favoritter og klarer ikke å velge bare én. I et sommerperspektiv vil jeg si «Kilden» av Gabriel Scott, om jeg er seriøs vil jeg peke på «I know this much is true» av Wally Lamb, og ser jeg litt tilbake er «Seierherrene» av Roy Jacobsen en kandidat.

— Hva er den viktigste utfordringen for universiteter og høgskoler i dag?

— I senere år har kvalitet utgjort overskriften i mange sentrale styringsdokumenter i sektoren. Dette er hensiktsmessig og ønskelig fordi kvalitet må være i førersetet både når det gjelder utdanning, forskning og formidling. Men det byr også på utfordringer. Det er en risiko for at potensiell inflasjon i nye måleparametere og styringssignaler i respons til populære, men ikke godt gjennomtenkte ideer, skaper det motsatte av økt kvalitet på disse områdene. Det er stor variasjon i UH-institusjonenes karakteristika, da kan detaljstyring gi uheldige utslag og gå på tvers av ønsket om kvalitet.

Fakta

Nye rektorer eller i nye åremål i løpet av 2021

 • Margareth Hagen, Universitetet i Bergen
 • Astrid Kvalbein, Norges musikkhøgskole, fra 1. august
 • Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, fra 1. august
 • Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet, fra 1. januar
 • Peer-Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet, fra 1. mai
 • Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole, fra 1. august
 • Svein Stølen, Universitetet i Oslo, fra 1. august
 • Øystein Thøgersen, Norges handelshøgskole, fra 1. august
 • Curt Rice, NMBU, fra 1. august
 • Nina Waaler, fungerende OsloMet, fra 1. august
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold, fra valgt til ansatt, fra 1. august

— Hva er det viktigste din høgskole kommer til å oppnå under ditt lederskap de neste fire årene?

— For NHH er den overordnede ambisjonen å være en ledende internasjonal handelshøyskole, herunder en sentral aktør i Norge. Foruten vår rekruttering av nye studenter, måles dette ved ulike akkrediteringer og former for internasjonal benchmarking. Kravene for å leve opp til vår ambisjon skjerpes stadig som følge av intensivert internasjonal konkurranse, og det viktigste vi på NHH må oppnå de nærmeste årene er å forsvare og helst forbedre vår posisjon. Det betyr profesjonalisering og en systematisk tilnærming til kvalitet i både utdanning, forskning og formidling. Et viktig element i dette arbeidet er utviklingen av en felles organisasjonskultur som involverer og bidrar til samarbeid på tvers av institutter og enheter mot denne overordnede ambisjonen.

— Hva er din verste opplevelse i de fire foregående årene?

— Jeg har ingen enkeltstående «verste» opplevelse, men vi opplevde det utfordrende å håndtere de mange effektene av pandemien samtidig som man ikke skal miste trykket i arbeidet med langsiktige strategiske prosjekter og prioriteringer.

— Hva er de viktigste lærdommene du tar med deg inn i neste periode?

— En opplagt lærdom er at verdien av velfungerende systemer og dyktige kollegaer er utrolig stor. I tillegg vil jeg fremheve verdien av å ha gode samarbeidsrelasjoner med andre nøkkelinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Et nytt eksempel som er viktig for oss, er vår deltagelse i European Universities-initiativet ENGAGE, hvor vi utvikler et dypt samarbeid med et utvalg andre europeiske institusjoner som både er av høy kvalitet og har en profil som ligner NHHs.

Powered by Labrador CMS