EUROPA

Vil ha en av fire studenter på utveksling

EU ønsker høyere studentmobilitet mellom medlemslandene sine. 

Caroline Désir, utdanningsminister for den fransktalende delen av Belgias befolkning, håper studenter kan oppleve alle fordelene som kommer med utveksling i Europa.
Publisert Oppdatert

EU ønsker at minst 23 prosent av studenter i høyere utdanning skal dra på utveksling i EU innen 2030. Dette er en oppgang fra målet om 20 prosent utveksling som ble satt i 2009, skriver Times Higher Education

Av disse vil EU at de som drar på utveksling innen 2027 skal bestå av 20 prosent studenter med færre muligheter, som er et EU-begrep som favner studenter som møter hinder for å dra på utveksling. Det kan være at man har funksjonsnedsettelser, livssituasjon som gjør utveksling vanskelig, flyktningstatus eller barn (uavhengig om de er med på utvekslingen eller ikke). 

Studentmobilitet i sentrum

Anbefalingene er laget som del av prosjektet «Europe on the Move», og oppfordrer medlemsland til å styrke språkundervisning i skolen, gi mer informasjon om utvekslingsmuligheter og gi større anerkjennelse til læringsutbyttet av å studere i utlandet. 

— Studentmobilitet har lenge vært kjernen i dette EU-prosjektet. Å lære i utlandet kan gi verdifulle ferdigheter og en sterkere følelse av EUs felles verdier. Dagens anbefaling bidrar til at alle kan få muligheten til å oppleve fordelene som kommer med å studere og lære utenfor hjemlandet sitt, sier Caroline Désir, utdanningsminister for den fransktalende delen av Belgias befolkning, i en pressemelding

En undersøkelse fra 2022 viste at kun 15 prosent av europeere mellom 15 og 30 år hadde deltatt i studier eller praksis i et annet EU-land. 

Økonomiske bekymringer

EU-studenter som studerer i utlandet gjennom Erasmus+-programmet slipper å betale studieavgifter ved universitetet de gjester og får stipend for bo- og reisekostnader. 

Flere land har ytret bekymring for de økonomiske slagsidene ved å ta imot utvekslingsstudenter. På et uformelt ministermøte fortalte noen land om en ubalanse i mengden studenter de er vertskap for mot dem de selv sender til utlandet. 

— Alle er enige om at studentmobilitet er positivt og ønskelig, men det er også noen utfordringer knyttet til finansiering, siden mange europeiske land har gratis utdanning. Da blir subsidieringa av utdanninga til de innreisende studentene en betydelig utgift dersom de innreisende studentene ikke tar del i arbeidslivet i vertslandet etter studiene og landet selv sender ut færre studenter på gradsstudier, sa Oddmund Hoel til Khrono.

Endringslogg. 23. mai kl. 13:12 endret fra «ressurssvake studenter» til «studenter med færre muligheter» og utdypet hvilken gruppe studenter dette er. 

Powered by Labrador CMS