universitetet i sørøst-norge

Vil ha mer publisering, økt gjennomføring og bedre studiekvalitet

Kunnskapsdepartementet stiller fornyede krav til Universitetet i Sørøst-Norge. Kravene behandles på styremøte torsdag.

Fra studiestart, studiested Kongsberg, Universitetet i Sørøst-Norge. Departementet forventer fornyet innsats for økt studiekvalitet og gjennomføring.
Publisert

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skal behandle sin nye utviklingsavtale på styremøtet torsdag, men de skal også ta til seg Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger for universitetets videre arbeid.

Ifølge styrepapirene anerkjenner Kunnskapsdepartementet USNs positive utvikling på flere resultatparametere knyttet til utdanning. Men departementet forventer fortsatt tiltak for å sikre høy gjennomføring på alle nivåer og målrettet arbeid for å heve studentenes opplevelse av studiekvalitet.

Departementet vektlegger også at de forventer at USN fortsetter den positive utviklingen av fleksibel og desentralisert utdanning.

Når det gjelder forskning er forventningen at USN mobiliserer for å øke antallet publikasjonspoeng per faglig ansatt og øker andelen publikasjoner på nivå 2. Departementet har også en forventning om at gjennomføringen i doktorgradsprogrammene øker i årene framover, heter det i rektor Petter Aasens gjennomgang etter etatsstyringsmøte og mottatt tilbakemelding fra departementet.

Departementet etterlyser til sist en helhetlig egenvurdering av samlet måloppnåelse over tid på områdene som dekkes av utviklingsavtalen.

Petter Aasen forteller også styret sitt at departementet peker på at USN i sin årsrapport ikke fullt ut har rapportert i henhold til foreliggende mal når det gjelder styring og kontroll.

Dagsorden styremøte USN 15. september

Styremøtet starter klokken 10.00 torsdag 15. september og du kan følge det her.

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 15.09.2022 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 17.06.2022
 • Tildeling av prokura
 • Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet 2023 - 2026
 • Lokale lønnsforhandlinger 2022
 • Revidert mandat for ph.d.-utvalg ved USN
 • Utvikling av doktorgradsutdanningen ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Prinsipper for organisering av forskningsgrupper og forsknings- og innovasjonssentre
 • Nedleggelse av studietilbudet Faglærer i design, kunst og håndverk
 • Søknad om igangsettelse av studietilbudet Blues for internasjonale søkere
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for mikrosystemer (IMS)
 • Ansettelsessak - Kallelse av universitetslektor II innen fotball
 • Ansettelsessak - Kallelse av førsteamanuensis II innen bioinformatikk

Orienteringssaker

 • Etatsstyring 2022 - Orientering om KDs tilbakemelding til USN på ambisjoner og måloppnåelse
 • Strategi- og handlingsplan for deltakelse i Erasmus 2022 - 2025
 • USN og eget klimautslipp

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 15.09.2022
Powered by Labrador CMS