høgskulen på vestlandet - styremøte fra 10.00

Vil ikke endre fakultetsstruktur

Høgskulen på Vestlandet har drøftet omorganisering. Rektor Berit Rokne foreslår å beholde dagens struktur, og ansatte tre viserektorer. Saken blir drøftet på styremøte i dag, og du kan følge debatten her.

Berit Rokne leder i dag sitt siste styremøte på Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor på Høgskulen på Vestlandet (HVL), Berit Rokne, anbefaler ikke å gå videre med å vurdere endringer av fakultetsstruktur inn mot utlysing av dekanstillinger i februar 2021.

Styret gjennomførte en drøfting av dette på sitt forrige møte, denne gangen skal det gjøres vedtak.

Styremøtet gjennomføres digitalt og du kan følge debatten direkte her.

Foreslår tre nye viserektorer

I saken foreligger det også to ulike modeller for hvordan rektoratet skal organisere seg. Rektor innstiller på en modeller HVL skal videreføre dagens to prorektorer for henholdsvis utdannelse og forskning.

I tillegg blir det etablert tre viserektorstillinger, med ansvar for å være kontaktpunkt for 2 samfunns- og arbeidsliv regionalt, og med ansvar for campusutvikling for henholdsvis 1) Stord og Haugesund, 2) Sogndal og Førde, og 3) Bergen.

Rektor vurderer dette som den beste løsningen med tanke på arbeidet med å bli en profesjons- og arbeidslivsrettet universitetet.

Rokne skriver også i styrepapirene at hun mener det er denne løsningen som best svarer på aktuelle utfordringer med få tilby utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på alle HVL sine campus.

Siste styremøte for Rokne

Dette styremøte på HVL som dagens rektor Berit Rokne skal lede. Etter jul er det Gunnar Yttri som tar over stafettpinnen som rektor på Høgskulen på Vestlandet.

Rokne har sittet fire år og var tidlig tydelig på at hun ikke ville søke om et åremål til i toppstolen.

Styret har også spennende budsjettsaker og sak om studieportefølje på menyen for dagens møte som starter klokken 10.00.

Du kan følge møtet gjennom denne lenken.

Dagsorden

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
 • Godkjenning av revisjonsinstruks og revisjonsplan for 2021
 • Budsjett 2021
 • Forlenging av midlertidig forskrift om studium og eksamen ved HVL
 • Rapport opptak 2020/Studentrekruttering
 • Det samla eigenfinansierte studietilbodet med opptaksrammer ved HVL for studieåret 2021-22
 • Modell for merittering av undervisere ved HVL
 • Plan for prosess - organisatoriske/strukturelle endringar før ny åremålsperiode
 • Forlenget sensurfrist - eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Orienteringssaker

 • Årshjul for styret ved HVL 2021
 • Løypemelding Campusutviklingsprosjekt
 • Løypemelding Livslang læring i HVL
 • Internasjonaliseringsmelding HVL 2020
 • Oppfølging av internrevisjonsrapport om varsling av kritikkverdige forhold
 • Digitalisering - erfaringar og plan vidare

Faste orienteringer

 • Orienteringar frå rektor - styremøte 08/20
 • Referatsaker - styremøte 08/20
 • Campusrelevant tema 08/20 – Styret møter Studenttinget
Powered by Labrador CMS