styremøte

Vil investere i lokaler til studentkultur i Agder

Ny utviklingsavtale, lokaler til studentkultur og en lang rekke rapporter står på sakskartet når styret ved Universitetet i Agder møtes torsdag.

Det er styremøte ved Universitetet i Agder torsdag og møtet strømmes og kan følges fra kl 9.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder har møte torsdag 10. mars. Møtet kan følges her fra kl 9.

En av de mange sakene på sakskartet er ny utviklingsavtale for perioden 2023-26.

Alle de statlige universitetene og høgskolene skal ha nye utviklingsavtaler fra 2023 og har frist til 1. mai med å komme med sine første innspill til utviklingsmål. UiA-styret skal ha en innledende diskusjon om målene, men først på styremøtet 12. september skal det vedtas et endelig utkast til utviklingsavtale.

Nytt studentkulturhus

En annen sak handler om Skippergata 24B i sentrum av Kristiansand, der Sørlandets kunstmuseum holder til. Stiftelsen Cultiva skal kjøpe bygget når museet flytter ut, og her er planen at UiA skal leie deler av bygget til studentkulturhus og lokaler til Fakultet for kunstfag. Hvis universitetsstyret gir klarsignal, vil UiA investere 10 millioner kroner i bygget for å tilpasse det til ny bruk.

Styret skal også vedta årsregnskapet for 2021. Som Khrono tidligere har skrevet hadde UiA 128,9 millioner kroner i ubrukte midler ved utgangen av 2021, og av disse er 91,8 millioner satt av i en investeringsplan som allerede er vedtatt av styret.

På sakskartet:

Styret har seminar med dialogmøter med fakultetene og avdeling for lærerutdanning 9. mars, mens selve styremøtet er 10. mars.

 • Dialogmøte med Senter for integrert krisehåndtering (CIEM)
 • Årsrapport UiA 2021-2022
 • Godkjenning av universitetets årsregnskap for 2021
 • Internregnskapet 2021
 • Utviklingsavtale 2023-2026: innledende diskusjon om utviklingsmål
 • Fordeling av 10 strategiske rekrutteringsstillinger
 • Løypemelding FoUI-planen
 • Skippergata 24B - studentkulturhus og lokaler til fakultet for Kunstfag
 • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • Endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder våren 2022
 • Forlengelse av midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder
 • Læringsmiljøutvalget - årsrapport 2021
 • Klagenemnda: Årsrapport 2021
 • Rapport for studentombudets virksomhet 2021
 • Årsrapport for 2021 - Forskningsetisk utvalg
 • Årsrapport for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet 2021
 • Likestillingsrapport 2021
 • Årsrapport personvernombud 2021
 • Orientering til styret - Korona mars 2022
 • Referat- og rapportsaker 10.3.22
 • Informasjonsutveksling
 • Internrevisjon høst 21 - Oppfølging og gjennomføring av styrevedtak - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14
 • Diverse kallelser til midlertidige stillinger som førsteamanuensis II og professor II
Powered by Labrador CMS