nesna-gjenoppbygging

Vil kalle gjenoppstått Nesna for «Helgelandsfakultetet»

Et eget fakultet med selvstyring i regionen, egen dekan og administrasjon. Det er hva Nesna kommune ønsker seg når utdanningen på stedet skal bygges på nytt.

Ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen, foreslår et eget fakultet under Nord universitet på Nesna. Hun mener navnet bør bli Helgelandsfakultetet.
Publisert

I et brev til Kunnskapsdepartementet med innspill til den kongelige resolusjonen om Nesna er ordfører Hanne Davidsen helt detaljert i hvordan innholdet og organisering av Nesna-utdanningen bør være. Det er Nord universitet som har fått pålegg fra Kunnskapsdepartementet om å gjenoppbygge et lærerstudium på Nesna, et tilbud de vedtok å legge ned i 2019.

Selvstyrt

«Det mest nærliggende vil være at institusjonen på Nesna er organisert som et fakultet, med et særskilt ansvar for regionen, og derfor med en viss autonomitet som angår regionsansvaret», skriver ordføreren i brevet som Khrono har fått innsyn i.

Nesna kommune har også navneforslag til det gjenoppbygde studietilbudet.

«Det foreslås at fakultetet blir kalt Helgelandsfakultetet (evt Nesnafakultetet), og har ansvar for all aktivitet som Nord U har på Helgeland. Tradisjonelt blir fakultet organisert innen fagområder, i dette tilfellet vil fakultetet organiseres på bakgrunn av geografi (på samme måte som Finnmarksfakultetet)», skriver ordføreren i brevet.

Det foreslås at fakultetet blir kalt Helgelandsfakultetet (evt Nesnafakultetet), og har ansvar for all aktivitet som Nord U har på Helgeland

Nesna-ordfører Hanne Davidsen i brev til Kunnskapsdepartementet

Distriktssenter

Deretter lister Nesna-ordføreren opp en rekke fasiliteter som Nesna kommune mener må være del av det reetablerte studietilbudet.

«Stedlig ledelse av en dekan, med en administrasjon og funksjoner som er nødvendig for å ivareta studiene og studentene på Helgeland: Bibliotek, servicetorg, eksamen, tekniske tjenester, renhold», skriver kommunen.

De peker også på at Nesna må bli navet for distriktsrettet utdanning og forskning.

«Det skal opprettes Senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning. Senteret skal drive forskning og kompetanseutvikling med formål å styrke kunnskapsgrunnlaget og utviklingen av distriktskolen og små samfunn og distriktene for å opprettholde bosetting og verdiskaping i hele landet», heter det videre i brevet.

Egen økonomi

I sitt innspill peker ordføreren også på at Nesna-satsingen må bli øremerket i forhold til økonomien ved Nord universitet som har fått oppgaven med å gjenoppbygge.

«Tildeling over statsbudsjettet til Nord universitet med øremerka drift av fakultet på Nesna. Dette for å sikre drift, samt økonomisk spillerom for utvikling, etablering og drift av nye studier. Midlene må følge Nesna», står det i kommunens innspill til den kongelige resolusjonen.

De har forrige runde friskt i minne.

« En øremerking sammen med noe stedlig autonomitet, kan og bør være et middel for at ikke den nye aktiviteten på Nesna kan komme i samme knipe som ved den gamle fusjonsplattformen. »

Deretter går kommunen også gjennom fagporteføljen som studiet bør bestå av, med opptak høsten 2022. Som førsteprioritet nevner de full grunnskolelærerutdanning i tillegg til barnehagelærerutdanning og etter- og videreutdanning for lærere. Som andreprioritet nevnes behov for utdanning som det regionale næringslivet har i tillegg til mulige samarbeid med andre institusjoner om det er behov for dette.

Nord Universitet svarer følgene på Khronos henvendelse:

— Nord universitet kjenner ikke til brevet det henvises til. Vi er derimot i gang med å etablere et utviklingsprosjekt som skal jobbe med å finne beste løsning for fremtidige fagtilbud og organisering på Nesna, og Nesna kommune blir en sentral aktør i dette arbeidet, sier Andreas Førde, kommunikasjonsjef ved Nord Universitet

Powered by Labrador CMS