ntnu

Vil kunne ansette ledere uten førstekompetanse

Er det viktigere med lederkompetanse enn førstekompetanse? Det skal styret på NTNU diskutere til uka.

Anne Borg, rektor for NTNU, ønskers eg muligheten til å ansette instituttledere uten førstekompetanse.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På styremøtet for NTNU torsdag 29. oktober er ett av temaene kvalifikasjonskravene til instituttledere.

Rektor Anne Borg skriver i sitt notat til styret argumenteter hun for at NTNU bør åpne for å ikke kreve førstekompetanse av de instituttleder man ansetter.

Det var Universitetsavisa som først skrev om denne saken.

Skal ha lederegenskaper, bør ha kompetanse

Rektor henviser til at universitets- og høgskoleloven ikke har noen påbud om hvilke krav man skal stille til denne type ledere.

Hun viser også til I Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) der hun mener det strekes opp at dekaner og instituttledere skal ha lederegenskaper og evne til strategisk tenking, og at disse lederne bør ha vitenskapelig erfaring og legitimitet i fagmiljøene samt erfaring fra praksis og yrkesfeltet.

— En problemstilling som har vært løftet ved tidligere utlysninger, er hvilke krav som skal stilles til vitenskapelig kompetanse for instituttledere. I og med at NTNU har institutter av ulik størrelse og kompleksitet, er det naturlig å legge inn et visst handlingsrom når det gjelder dette, skriver rektor.

— Det er viktig å kreve vitenskapelig førstekompetanse, sier professor Sigurd Skogestad ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, til Universitetsavisa.

Må avveies mot faglig autoritet

Borg understreker i styrepapirene at handlingsrommet knyttet til det ikke blir et absolutt krav om førstekompetanse hos instituttledere må avveies mot at vitenskapelig kompetanse gir faglig autoritet – og sånn sett er en viktig forutsetning for å lykkes i en stilling som instituttleder ved NTNU.

— Det foreslås derfor at hovedregelen er krav om vitenskapelig kompetanse på førstestillingsnivå innenfor ett av instituttets fagområder, men siden unntak kan være aktuelt kan «fortrinnsvis» tas inn i utlysningsteksten etter vurdering i det enkelte fakultetsstyre/museumsstyret. Med førstestillingskompetanse menes i denne sammenheng at man innehar en doktorgrad eller tilsvarende, skriver rektor.

Professor Helge Holden på NTNU mener kravet om lederferfaring bør veie tungt.

— Ledererfaring kommer i så mange innpakninger nå. Vi har mange utvalg, styrer og organer hvor man får en viss ledelseserfaring, sier Holden til Universitetsavisa.

Powered by Labrador CMS