Universitetet i Bergen

Vil oppgradere bygg for over tre milliarder

Rehabilitering av to eksisterende bygg og et nytt bygg skal være med på å utvikle Universitetet i Bergens realfagsmiljø. Departementet har gitt klarsignal til forprosjekt.

Fysikkbygget til venstre er fra 1969 og trenger rehabilitering for en halv milliard. Allégaten 66, til høgre i bildet, skal rives for å få plass til et nytt, stort bygg på tomten i Allégaten 64.

— Kunnskapsdepartementet ber om at det gjennomføres en utvidet avklaringsfase for rehabilitering av fysikkbygget og realfagbygget. I denne fasen skal det utredes hva problemet er og det skal utarbeides en behovsanalyse. 

Fakta

Nygårdshøyden sør

  • Fysikkbygget skal totalrehabiliteres og vil i tillegg til eksperimentell og teoretisk aktivitet, ivareta funksjoner som teknologisenter med dedikerte verksteder. Institutt for fysikk og teknologi skal fremdeles holde til i bygget
  • I Allégaten 64 kommer det nye bygget. Institutt for informatikk skal innplasseres i bygget og 60 prosent av byggets areal skal bli uteleieareal for næringsutvikling tilknyttet UiB sin virksomhet på Nygårdshøyden sør. Her skal forskere og studenter møte nærings- og samfunnsliv
  • Realfagbygget skal totalrehabiliteres og utvikles for tung laboratorieaktivitet og avansert instrumentering. Kjemisk institutt, Institutt for geovitenskap, Matematisk institutt og MN-fakultetets administrasjon skal ha tilhold i bygget. Bygget vil også inneholde arealer for Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, i tillegg til kantine, læringsarealer og bibliotek.
  • Totalt utgjør disse tre byggene over 77 000 kvadratmeter, 18 000 av dem kommer i nybygget.
  • Et auditoriebygg på 2 000 kvadratmeter skal rives for å få plass til nybygget
  • Kilde: Sakspapirene til UiBs styremøte

Det skriver Kunnskapsdepartementet i et brev til Universitetet i Bergen (UiB). UiB har lenge hatt planer om å rehabilitere to av de store byggene som er knyttet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, nemlig Realfagbygget og Fysikkbygget, og i tillegg bygge et nytt bygg. Nå har departementet gitt universitetet mandat for det som kalles en utvidet avklaringsfase.

I brevet heter det at departementet ber om en særskilt vurdering av å gjennomføre separate investeringsbeslutninger for henholdsvis fysikkbygget og realfagbygget. Det ber også om at UiB utreder ulike alternativer for å løse behovet for midlertidige arealer mens de to byggene rehabiliteres.

Saken med tittel «Nygårdshøyden Sør - Orientering om status for prosjektet» er en av sakene som skal behandles i universitetsstyremøte 15. juni. Du ser møtet direkte her fra klokken 10:

Var et av Norges største

Realfagbygget er fra 1977 og var da et av Norges største bygg med sine 45.000 kvadratmeter. Fysikkbygget er fra 1969.

I saksutredningen heter det at rehabiliteringen må gå over fire-fem år og gjennomføres i faser, slik at normal aktivitet kan bli opprettholdt. Det første som skal gjøres er å rehabilitere Fysikkbygget.

I tillegg skal det bygges et nytt bygg på en tomt i Allégaten 64. Dette bygget skal være i overkant av 18.000 kvadratmeter, og skal bli et bygg der forskere, studenter og nærings- og samfunnsliv møtes. Bygget skal deles i tre eierseksjoner. UiB gjennom Nygårdshøyden Eiendom AS vil eie seksjon en, som skal være om lag ­5 ­000 kvadratmeter. UiB skal eie neste seksjon, som skal være 2500 kvadratmeter, og samarbeidspartnere skal eie resten, altså vel 10.000 kvadratmeter.

Ferdig om ti år?

Prosjektet kommer til å koste flere milliarder kroner. Ifølge saksutredningen antar man at kostnadene med å rehabilitere Realfagbygget alene vil koste mellom 2,5 og tre milliarder kroner. En oppgradering av Fysikkbygget vil kunne koste mellom 400 og 600 millioner kroner.

I tillegg kommer nybygget. Her skal UiB finansiere sin del gjennom inntekter av tomtesalget.

— For å finansiere prosjektene foreslås en tretrinnsmodell der det forutsettes at Kunnskapsdepartementet finansierer en etappevis rehabilitering av Realfagbygget i perioden fram til 2030, mens trinn én av Allégaten 64 seksjon 1 finansieres av UiB/NEAS. Med en slik løsning vil prosjektet kunne gjennomføres innenfor et fem til tiårsperspektiv, heter det i saksutredningen.

Medarbeidersamtaler og doktorgrad

Styret har også en rekke andre saker på bordet i det som er studieårets siste oppsatte styremøte. Det skal blant annet evaluere lektorsenteret, gjøre endringer i doktorgradsforskriften og behandle en sak om medarbeidersamtaler.

Her er hele sakslisten:

S 45/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 46/23 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.5.2023
S 47/23 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 48/23 Økonomirapport per 1. tertial 2023
S 49/23 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2023
S 50/23 Nygårdshøyden Sør — Orientering om status for prosjektet
S 51/23 Orientering om emnepakken DIGI ved UiB — Digital forståelse, kunnskap og kompetanse
S 52/23 Om evaluering av lektorsenteret
S 53/23 Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen 2022
S 54/23 Medarbeidersamtaler ved UiB — status og oppfølging
S 55/23 Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen
S 56/23 Endringer i doktorgradsforskrifter ved UiB
S 57/23 Norwegian Research Centre AS (NORCE) — etablering av holdingselskap
S 58/23 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori — Unntatt offentlighet
S 59/23 Senterleder for SFF — Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS)- Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor — Unntatt offentlighet
Orienteringer
EventueltPowered by Labrador CMS