uhr

Vil putte rapport rett i skuffen

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, ønsker at rapport om stillingsstruktur puttes rett i en skuff, og blir der.

Stillingsstruktur betyr uenighet blant universiteter og høgskoler. Rektor Svein Stølen vil ha rapport forbedret eller lagt i en skuff.
Publisert

Voksenkollen (Khrono): Uenighetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR) er mange og tydelige. Denne høsten har vi fått se det på debatten rundt finansieringsutvalg, både sammensetning og mandat.

Fakta

Karriere og rekruttering

 • Kunnskapsdepartementet oppnevnte 16.juni 2017 en ekspertgruppe for å vurdere stillingsstrukturen ved norske universiteter og høyskoler.
 • Den 9. mai 2018 leverte professor Arild Underdal sin rapport fra ekspertgruppen.
 • Nokut fikk i 2019 i oppdrag å se på forskriften knyttet til karriereveier ved universiteter og høgskoler.
 • Ett år etter, i desember 2020, ble man enige om et behov for større gjennomgang.
 • Arbeidet ble satt på vent med tanke på strategien regjeringen lager for forskerrekruttering og karriereutvikling. Den nye strategien ble lagt fram 23. september.
 • Universitets- og høgskolerådet (UHR) har kommet med sin egen rapport som også ble sendt på høring i mai. den hadde høringsfrist 23. august.
 • Kilder: Kunnskapsdepartementet, Nokut og UHR

På styremøte mandag stod oppfølging av arbeidet med stillingsstruktur på dagsorden.

— Dette er en svak rapport. Skal den oversendes må den arbeides videre med, før vi overleverer den til Kunnskapsdepartementet, starter Stølen.

Lang prosess

I 2018 leverte Underdalutvalget sin rapport om stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler. Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, puttet i praksis rapporten i en skuff.

UHR fulgte opp med sammen med Forskerforbundet og Akademiet for yngre forskere med å sette ned sitt eget utvalg som skulle se på stillingsstruktur.

I april 2021 leverte Husebekk-utvalget sin rapport. De mest kontroversielle forslaget i rapporten En helhetlig stillingsstruktur i akademia fra Stillingsstrukturutvalget, var at de tre nåværende karriereløpene i akademia erstattes med ett bredere løp som leder til professorstilling. Dermed forsvinner dosent og forsker 1 som toppstillinger i akademia.

— Vanskelig å støtte konklusjonene

Utvalget var ledet av Anne Husebekk, tidligere rektor ved UiT Norges arktiske universitet og tidligere styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

I sommer har rapporten vært på høring og i august forelå høringsuttalelsene samlet. Meningene er mange og forskjellige ved landets 33 private og statlige høgskoler og universiteter.

Fakta

Styret for Universitets- og høgskolerådet (UHR) 1. juli 2021-30.juni 2023

 • Styreleder Sunniva Whittaker Rektor Universitetet i Agder
 • Nestleder Svein Stølen Rektor Universitetet i Oslo

Styremedlemmer

 • Klaus Mohn Rektor Universitetet i Stavanger
 • Øystein Thøgersen Rektor Norges Handelshøyskole
 • Hanne Solheim Hansen Rektor Nord universitet
 • Arne Krumsvik Rektor Høyskolen Kristiania
 • Unn-Hilde Grasmo-Wendler Direktør Norges idrettshøgskole
 • Anne Borg Rektor NTNU
 • Gunnar Yttri Rektor Høgskulen på Vestlandet
 • Tuva Todnem Lund Leder Norsk studentorganisasjon
 • Herman Siggerud Nestleder Norsk studentorganisasjon

Kilde: uhr.no

— Det er veldig vanskelig å støtte konklusjonene i denne rapporten, sier Stølen.

Stølen fikk i UHR-møtet støtte fra både rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik og Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

— Høringsuttalelsen viser hvor krevende denne saken er for sektoren, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Samtidig var hun opptatt at rapporten i seg selv er offentlig uavhengig av om UHR velger å sende den over til departementet eller ikke.

— Med å sende den over sammen med innspillene, synliggjør vi hvor krevende denne saken er for oss, sier Borg.

— Jeg vil mye heller at rapporten legges i en skuff. Rapporten inneholder faktafeil, og høringsinnspillene viser at vi kan ikke ha en felles løsning for dette som skal tvinges ned over institusjonene, sier Stølen.

Litt vanskelig med en putte-i -skuff-strategi

Leder av UHR, Sunniva Whitaker, som også er rektor ved Universitetet i Agder, sier på sin side at en putte i skuffen-strategi er litt krevende.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen, fulgte opp skepsisen til Stølen.

— Vi må synliggjøre behovet for fleksibilitet og mangfold på dette området. Jeg kan ha sans for å putte rapporten i en skuff. Vi må ihvertfall lage et oversendelsesbrev som synliggjør at stillingsstruktur ikke er et område man kan skjære alle universiteter og høgskoler over en kam og dermed får en uniformering som er uheldig og ikke akseptabel, sier Aasen.

Rektor ved Høgskolen på Vestlandet, Gunnar Yttri, trakk fram at meningsforskjellene kommer godt fram med høringsinnspillene og at dette i tillegg kan poengteres i et godt oversendelesbrev.

Og slik blir det. Styret skal i etterkant at mandagens styremøte bli enige om et oversendelsesbrev, og deretter skal både rapport og alle høringsinnspillene oversendes departementet.

Powered by Labrador CMS