politiutdanning

Vil styrke politi­beredskapen i nord med ny utdanning

Regjeringen vil etablere forsøk med politiutdanning i Alta.

Regjeringen vil utdanne politibetjenter i Alta.
Publisert Oppdatert

Tirsdag 1. august var partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i Alta for å offentliggjøre etableringen av en desentralisert og samlingsbasert politiutdanning i byen. Pilotforsøket er en del av regjeringens lokalpolitiplan som vil legges fram i løpet av 2023, skriver justis og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

NTB og Altaposten omtalte pilotprosjektet først.

I pressemeldingen blir det trukket fram at det i flere år har vært krevende å rekruttere og beholde ansatte i Finnmark politidistrikt, og at det har vært en særlig utfordring å rekruttere studenter fra den samiske delen av befolkningen. 

— Vi er opptatt av å ha god politiberedskap i hele Norge. At politiansatte er bosatt i området, speiler befolkningen, og har god lokalkunnskap gir større nærhet mellom politi og folk i lokalsamfunnet. Det er også viktig at vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon har stabil og har god rekruttering til politiet i Finnmark. Utdanningen vil også kunne tiltrekke seg søkere fra andre deler av landet, noe som kan bidra til positiv utvikling i regionen, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp), i pressemeldingen.

— Spennende prosjekt

— Dette kan bli et spennende prøveprosjekt. Vi vil gå i gang med å se på hvordan vi kan gjennomføre tilbudet på beste måte - både faglig og praktisk, sier rektor Nina Skarpenes, i en pressemelding fra Politihøgskolen.

Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen.
Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen.

— Vi har god tid til å planlegge prosjektet. Det er naturligvis også svært viktig for oss at prosjektet finansieres med friske midler over statsbudsjettet, fortsetter hun.

Prosjektet er et prøveprosjekt, som innebærer at det må evalueres etter noe tid.

— Evalueringen blir viktig, slik at vi sikrer at tiltaket faktisk treffer på det som er målet om å rekruttere og beholde politistillinger i nord, sier Skarpenes.

24 studenter skal starte om to år

Regjeringen forteller at pilotforsøket vil bestå av et kull med 24 studenter, og at de skal starte opp utdanningen i studieåret 2025/2026 og fullfører utdannelsen våren 2028.

Om praksis for disse studentene skriver regjeringen at andre studieår på politiutdanningen gjennomføres som vanlig ved at studentene skal ut i praksis. Praksisen foregår ved ethvert av landets 12 politidistrikter, og studentene kan legge inn ønsker om praksissted, som vanlig. 

Praksis i de tre nordligste fylkene

For studentene i pilotforsøket vil man søke å legge til rette for praksisår i et av de tre nordligste fylkene.

Undervisningen vil foregå i lokalene til en av utdanningsinstitusjonene som allerede eksisterer i Alta. Selve utdanningen vil driftes av et eller flere av Politihøgskolens egne studiesteder.

For å sikre at utdanningen har samme kvalitet som den eksisterende politiutdanningen, vil Politihøgskolen bruke tiden fram mot studiestart til å planlegge og forberede tilbudet.

Pilotforsøket skal evalueres, og evalueringen vil danne grunnlag for en vurdering av om tilbudet skal gjøres permanent.

Powered by Labrador CMS