Høgskolen i innlandet

Vil vurdere å leie mer sentrumsnære bygg

Både på Lillehammer og på Hamar går leiekontrakter for hovedbyggene til Høgskolen i Innlandet snart ut. Nå vurderes mer sentrumsnære alternativer.

Høgskolen i Innlandet holder til et stykke unna Lillehammer sentrum.
Publisert

Leiekontraktene for Høgskolen i Innlandet sine lokaler på de to største studiestedene, Lillehammer og Hamar, er i ferd med å løpe ut. Arbeidet med å utrede hvor høgskolen skal holde hus i de kommende tiårene er i gang.

Onsdag denne uka fikk høgskolestyret presentert to konseptvalgutredninger som Statsbygg har gjort for Høgskolen i Innlandet.

— Statsbygg har levert to omfattende og gode rapporter. I de kommende månedene skal vi gå grundig inn i detaljene, før høgskolestyret gir sine anbefalinger og oversender rapportene til Kunnskapsdepartementet før sommeren, sier rektor Peer Jacob Svenkerud, i en artikkel på nettsidene til Høgskolen i Innlandet.

Trenger mer plass

Høgskolen leier i dag rundt 40.000 kvadratmeter på Lillehammer og 24.000 kvadratmeter på Hamar. Byggene eies av Statsbygg. De nye rapportene beskriver hvordan sterk vekst i antall studenter og ansatte har gitt press på dagens lokaler både på Lillehammer og Hamar.

– Jeg opplever at rapportene bekrefter at vi ikke har gode nok lokaler i de to byene i dag. De viser tydelig at vi trenger mer plass, og ikke minst bedre tilpassede lokaler, legger Svenkerud, i følge inn.no.

Mulig flytting på Lillehammer

Hovedbygget til Høgskolen i Innlandet i Lillehammer ble bygget som pressesenter til OL i 1994. Høgskolen har holdt til der siden 1995.

4500 studenter og nær 500 ansatte holder hus fem-seks kilometer nord for sentrum.

I sin utredning konkluderer Statsbygg med at flytting til et nybygg nærmere Lillehammer sentrum er den beste løsningen, men likevel den dyreste av alternativene som er vurdert.

Det nestbeste alternativet mener Statsbygg er et alternativ som medfører omfattende ombygging og omstrukturering av rundt halvparten av dagens arealer på Storhove, og et større tilbygg der TV- og Filmskolen samlokaliseres.

På tredjeplass er et alternativ med mindre ombygging og et begrenset tilbygg.

En videreføring som i dag, med nødvendig opprusting av dagens bygningsmasse, mener Statsbygg i sin rapport er det dårligste alternativet.

Råd om transformasjon på Hamar

Hamars 2600 studenter og over 300 ansatte holder til i en rekke bygninger av ulik alder, tett på Hamar sentrum.

Her mener Statsbygg at en videreutvikling av det eksisterende studiestedet er beste løsning. To ulike alternativer er rangert på delt førsteplass. Begge innebærer en betydelig opprusting av den eksisterende bygningsmassen og riving av et eksisterende bygg for å gi plass til et større nybygg, heter det i artikkelen på inn.no.

— Prosessen med å avklare videre leieforhold på Lillehammer og Hamar er viktig for oss. Vi trenger lokaler som gir gode arbeidsforhold for studenter og ansatte, og møter framtidas behov innen utdanning og forskning, sier Peer Jacob Svenkerud.

Ambisjonen er at høgskolestyret skal behandle rapportene fra Statsbygg før sommeren og sende en anbefaling til Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS