Karriereveiledning i alle livets faser

Seniorrådgiver Bodil Innset skriver om nye samarbeid for å hindre frafall i utdanningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frafall i videregående opplæring og høyere utdanning bekymrer mange og medfører store kostnader for samfunnet. Elever i videregående opplæring og studenter i høyere utdanning som ikke fullfører, oppgir ofte at det skyldes feilvalg og manglende motivasjon. God og profesjonell utdannings- og yrkesveiledning/karriereveiledning kan bidra til å redusere frafallet.

Norske myndigheter har satt ned en ekspertgruppe under ledelse av Nasjonal enhet for karriereveiledning i VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk). Ekspertgruppen skal utvikle et felles nasjonalt system som skal gi befolkningen tilgang til karriereveiledning gjennom hele livsløpet. Systemet skal gjøre befolkningen i Norge i bedre stand til å håndtere sin egen karriere gjennom hele livsløpet. Ved at de får muligheter til å tilegne seg nødvendige ferdigheter i å gjøre gode kunnskapsbasert og bevisste utdannings- og yrkesvalg bidrar dette til at den enkelte skaffer seg relevant jobb. Dette betyr god livskvalitet for den enkelte og gir et nyttig bidrag til samfunnet. 

Nasjonal enhet for karriereveiledning i VOX ønsker å utvikle et helhetlig system for karriereveiledning i Norge, med spesiell fokus på overgangsfaser i livet, overganger mellom de ulike utdanningsnivåene og overgangen mellom utdanning og arbeidsliv. Det er ønskelig at «Career management skills» (CMS) skal være et felles perspektiv på karriereveiledning i alle sektorer i Norge, f.eks. i utdanningssektoren, NAV og attføringsbedrifter.

Karriereveiledning for innvandrere er et prioritert område for Nasjonal enhet for karriereveiledning.

I Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)  («Ny viten, ny praksis») står det at «HiOA er en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet. Vi skal stimulere likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn.» HiOA ønsker et mangfold i sin studentmasse som gjenspeiler mangfoldet i det samfunnet vi utdanner til.

HiOA ønsker et mangfold i sin studentmasse som gjenspeiler mangfoldet i det samfunnet vi utdanner til.

Bodil Innset

Seksjon for opptak og veiledning innledet høsten 2013 et nytt og fremtidsrettet samarbeid med Voksenopplæringen, nærmere bestemt Oslo Voksenopplæring Sinsen (Oslo VO Sinsen).

21. november 2013 ble det for første gang arrangert en workshop for elever og rådgivere fra Oslo VO Sinsen på HiOA. 20 elever med innvandrerbakgrunn fra mange ulike land, en lærer og tre rådgivere deltok i en fire timer lang workshop. Her fikk elever og rådgivere en forelesning i hvordan det er å være student, hvilke krav som stilles til digital kompetanse, språkkunnskaper og kulturforståelse for å kunne fullføre en utdanning og mestre en jobb i arbeidslivet i Norge. I tillegg fikk de noe informasjon om opptakskrav.

Elevene fikk så tilbud om individuell studie- og opptaksveiledning før de ble delt inn i grupper. I gruppeveiledningen jobbet elvene ved hjelp av Disney-metoden med refleksjon og bevisstgjøring om utfordringer og muligheter i forbindelse med valg av sitt drømmeyrke. Elevene fikk til slutt møte en voksen dame som selv hadde gått på Oslo VO Sinsen og fullført tospråklig lærerutdanning her ved HiOA. Hun var nå i relevant jobb og kunne være et godt forbilde for elevene.

Samarbeidet mellom Voksenopplæringen og HiOA skal bidra til at elevenes overgang fra å være elev i videregående opplæring til student på høgskolen/i høyere utdanning blir lettere og at elvene tar kunnskapsbaserte og bevisste utdanningsvalg.

Onsdag 22. januar kommer rektor ved Oslo VO Sinsen sammen med en ny gruppe på 26 elever, en norsklærer og tre rådgivere fra Oslo VO Sinsen til HiOA.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS