lærerutdanninger

Volda og Porsgrunn har en ting til felles. Meget tilfredse lærerstudenter

Den 20. april går fristen ut for å søke seg til høyere utdanning. Her finner du hva studentene selv mener om de ulike utdanningene for grunnskolelærere.

Lærerstudent på trinn 1-7 i praksis.
Publisert

De to lærerutdanningstilbudene der vi finner landets mest fornøyde lærerstudenter går på Høgskulen i Volda og på Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Begge skårer 4,3 på overordnet tilfredshet. Gjennomsnittet for landets drøyt 50 utdanningstilbud er 3,6.

Studentene blir spurt om: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på», og de svarer på en skala fra 1-5.

USN med to i toppen

To av USNs retninger innen grunnskolelærerutdanninger utmerker seg med gode skussmål på Studiebarometeret.

Utdanningen for trinn 5-10 i Porsgrunn har sammen med lærerutdanningen ved Høgskulen i Volda, høyeste karakter med et snitt på 4,3. Men også utdanningstilbudet i Notodden, også trinn 5-10, som er nett og samlingsbasert, har en god 3 plass på den samme lista med skår 4.1.

Per-Ludvik Kjendlie

Per-Ludvik Kjendlie er dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han tror det er flere årsaker til at studentene er så fornøyde.

— Vi har dedikerte dyktige fagansatte som både har høy forskningsbasert kompetanse og god innsikt i profesjonen, beskriver han i e-post til Khrono.

Han trekker fram et godt fungerende campusteam med programledelse, praksisrådgiver og studieveileder – som har tett og god dialog med både fagansatte, studenter og gode praksisskoler.

(Saken fortsetter under tabellen)

Samarbeider tett på med praksisfeltet

— Vi har hele tiden pågående prosjekter med praksisskolene der vi setter evaluering og endring på dagsorden, vi har som mål å lage en lærerutdanning som forbereder studentene på den skolehverdagen de møter. Derfor har vi også dyktige kombinasjonslærere som jobber sammen med vår fagansatte om undervisning, trekker Kjendlie fram.

Kombinasjonslærere er egne stillinger som er opprettet ved universitetet for å hente inn fagfolk fra praksisfeltet inn i utdanningen.

— Vi er regionalt forankret med lærerutdanning 4 steder. Vi er da både små og store: Tett kontakt med ansatt og student fordi det er en liten campus, samtidig er vi store samlet – USN har 4 campus og studenten har mulighet til å velge fag på tvers i andre syklus, til sammen tilbyr USN så godt som alle skolefagene som mulig masterfag, understreker Kjendlie.

Stolte i Volda

Grunnskolelærerstudentene 1.-7. trinn ved Høgskolen i Volda troner på toppen av listen over hvor fornøyde lærerstudentene landet over er.

Studieleder Eivind Patrick Hanevik, Volda.

— Vi jobber hver dag for å gi studentene den beste undervisningskvaliteten og rammer som gjør studiehverdagen så god som mulig, da er det kjekt å se at det gir resultat, sa Eivind Patrick Hanevik, studieleder for grunnskolelærerutdannelsen ved Høgskulen i Volda da resultatet ble kjent i februar.

Hanevik Hanevik trekker fram flere grunner til at studentene er så godt fornøyde. Det kommer fram av en artikkel på høgskolens hjemmesider.

— Vi jobber systematisk med studiekvalitet og er opptatt av å lytte til studentene og jeg håper studentene opplever at vi tar dem på alvor. Jeg tror heller ikke det er en ulempe å være en relativ liten høgskole med tette bånd til praksisfeltet. Dette mener jeg gir os' noen fordeler i forhold til de større institusjonene, sier Hanevik.

Studielederen mener man nå ser resultatet av gjentatte år med økt satsing på å få enda bedre kvalitet i utdanningen.

— Samtidig har vi det siste året jobbet systematisk og godt innenfor de områdene som vi har sett potensial for forbedring. Blant annet har vi jobbet en del med å bedre informasjonsflyt og organisering, så det er gledelig å nå se at dette har gitt resultat, forteller Hanevik.

— Bra faglig, kan bli bedre sosialt

Per Anders Solheim Iversen år på USN, grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Han går fjerde året og har fagene norsk, engelsk og krle.

Iversen startet først på en lektorutdanning i historie ved NTNU, men opplevde at den utdanningen var for akademisk og at den praktiske delen av yrket hadde for liten plass.

Deretter tok han et streiftitt rundt i landet og valgte seg Porsgrunn som studiested, og grunnskolelærerutdanningen for femte til tiende trinn.

— Faglige er jeg veldig fornøyd med utdanningen og opplegget her i Porsgrunn understreker Iversen først.

Men studiemiljøet kan man etter hans syn jobbe litt mer med.

— Det er mange lokale studenters om studerer her, og de er ikke så flinke til å bidra inn i studentmiljøet. Så her kan nok universitetet bli enda flinkere til å stimulere til at flere deltar i studentmiljøet, mener Iversen.

Selv har han vært flink til å delta i aktiviteter og foreninger, og han oppfordrer medstudenter til å gjøre det samme.

— Bra praksisforankring

Noe av det Iversen er mest fornøyd med ved utdanningen i Porsgrunn er at foreleserne har en god og sterk forankring i praksisfeltet.

— Vi har mange lærere som har jobbet i skolen selv, og det oppleves som en stor faglig styrke for oss studenter, sier Iversen, som for øvrig opplever det faglige nivået på USN ganske likt det han opplevde ved NTNU.

— Det er ikke så mange menn som tar det samme valg som deg, hvorfor er det sånn?

— Det skulle jeg ønske jeg hadde et godt svar på. Nå er vi igjen 25 stykker i kullet mitt, og fem av oss er menn, forteller Iversen.

Han legger til at det er åpenbart at barna i skolen trenger at det også er menn i klasserommene, men han er usikker på hva som kan gjøres.

Powered by Labrador CMS