rapport

1 av 20 artikler definert som selvplagiering i Russland

Plagiering er et velkjent fenomen også i Russland. Nå viser en rapport at selvplagiering i akademiske artikler kan synes å være utbredt.

Russiske forskere og undervisere har de siste årene har kommet under stort press for å øke publiseringsaktiviteten. Det kan være en grunn til det høye innslaget av selvplagiering av russiske vitenskapelige artikler, mener forskerne i en studie publisert i Journal of Infometrics. Her fra Den Røde plass i Moskva.
Russiske forskere og undervisere har de siste årene har kommet under stort press for å øke publiseringsaktiviteten. Det kan være en grunn til det høye innslaget av selvplagiering av russiske vitenskapelige artikler, mener forskerne i en studie publisert i Journal of Infometrics. Her fra Den Røde plass i Moskva.
Publisert Oppdatert

Så mange som 27 ganger skal russiske vitenskapelige enkeltartikler ha vært gjengitt på tvers av ulike publikasjoner viser rapporten som er offentliggjort i Journal of Informetrics . Konklusjonen er at omtrent en av 20 artikler publisert nylig i russiske tidsskrifter er en nøyaktig eller nær duplikat av en eksisterende artikkel.

Fem prosent

Det er Times Higher Education som har omtalt de oppsiktsvekkende funnene, beskrevet i Journal og Infometrics.

Avisen skriver at problemet med plagiering i russiske akademiske artikler er velkjent. Det har resultert i hundrevis av tilbaketrekninger de siste årene. Den nye studien viser at også selvplagiering kan se ut til å være utbredt.

Ifølge undersøkelsen i Journal of Informetrics som analyserte 3,8 millioner vitenskapelige artikler i russiskspråklige publikasjoner, hadde om lag 3,9 prosent av papirene som ble publisert mellom 2000 og 2019 blitt publisert på nytt i et annet organ, vanligvis av en forfatter knyttet til originalartikkelen. I enkeltår var andelen av dobbelpublisering eller tilsvarende oppe i 5 prosent.

27 ganger

Totalt ble 70 406 artikler identifisert som duplikater – med en tekstoverlapping på minst to tredjedeler med en annen utgivelse. Ifølge studien dukket mer enn 5000 av disse opp tre eller flere ganger. I mange av tilfellene ble tekstene publisert på nytt ved mer enn 20 anledninger, med den mest resirkulerte som dukket opp 27 ganger i forskjellige former.

Yury Chekhovich er administrerende direktør i det Moskva-baserte anti-plagieringssjekkselskapet Antiplagiat. Han gjennomførte forskningen med sin kollega Andrey Khazov, og sier til Times Higher Education at analysen var viktig fordi den avslørte omfanget av det han kaller en veldig spesiell type etiske brudd.

— Vi tror at antall oppdagede tilfeller funnet er uten sidestykke, sier Chekhovich. Han forklarer at lignende studier tidligere har identifisert langt færre tilfeller av denne typen plagiering.

Øker sjansene

I noen tilfeller publiserte forfattere artikler som stammet fra mange år før, men ofte ble samme artikkel publisert i forskjellige tidsskrifter samme år. Dette skjer ifølge forfatterne «som et resultat av målrettet sending av nye manuskripter til to eller flere tidsskrifter», heter det i studien.

«Noen forfattere rettferdiggjør samtidig innlevering av et manuskript til flere tidsskrifter fordi det skal øke sjansene for publisering», heter det i undersøkelsen.

«Det er imidlertid åpenbart at slike forsøk på å øke sjansene for å publisere artikler raskere, ligger utenfor etisk praksis», skriver Yury Chekhovich og Andrey Khazov.

Sterkere publiseringspress

De to mener også at at tidsskrifter er dårlig beskyttet mot slike godt forberedte forsøk på å publisere et manuskript mer enn én gang.

I studien vises det til flere årsaker til at selvplagiering ser ut til å bli mer utbredt.

En grunn er at at russiske forskere og undervisere de siste årene har kommet under stort press for å øke publiseringsaktiviteten. I møte med dette presset kan duplisert publisering presentere seg som en av de enkleste løsningene, skriver forfatterne.

Ekspertundersøkelser

De viser også til det som hevdes å være en annen åpenbar årsak til utbredelsen av duplisering av publikasjoner: Svak eller fullstendig fraværende fagfellevurderingsprosesser i noen russiske tidsskrifter.

De to mener at en betydelig andel av de identifiserte tilfellene av duplikatpublikasjon kan forebygges ved regelmessig bruk av plagieringsdeteksjonssystemer.

— For å forhindre en praksis som er «iboende forbudt», bør alle oppdagede tilfeller av duplisering undersøkes av eksperter og trekkes tilbake når det oppdages urett, sier Yury Chekhovich til Times Higher Education.

Powered by Labrador CMS