kritikk av kunnskapsdepartementet

11 styrer mangler fortsatt eksterne styremedlemmer. Rektorer reagerer

Kunnskapsdepartementet har ennå ikke oppnevnt noen av de personene som skal sitte i 11 ulike UH-styrer fra 1. august. Det får påtroppende NMBU-rektor Curt Rice til å tenne på pluggene.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, påtroppende NMBU-rektor Curt Rice og påtroppende rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, er alle enige i at informasjonen fra Kunnskapsdepartementet (KD) burde kommet tidligere. Ifølge KD selv kommer den trolig denne uken.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert. Se endringslogg nederst i saken).

11 universiteter og høgskoler skal ha nye styrer på plass fra 1. august 2021.

Kunnskapsdepartementet (KD) skal oppnevne fire eksterne styremedlemmer til hvert av de nye styrene, samt vararepresentanter.

Fakta

Disse 11 venter på nye folk til styrene sine

10 universiteter og høgskoler skal ha nye styrer på plass 1.august.

Kunnskapsdepartementet skal oppnevne 4 eksterne styremedlemmer pluss varamedlemmer til hvert av styrene Sju av dem skal også være eksterne styreledere der det er ansatt og ikke valgt rektor.

 • UiT Norges arktiske universitet skal ha ekstern styreleder for første gang
 • Nord universitet skal nytt styre, og ny ekstern styreleder skal oppnevnes.
 • NTNU skal ha nytt styre og ny ekstern styreleder skal oppnevnes.
 • Høgskolen i Østfold endrer ledelsesmodell og skal ha ekstern styreleder for første gang.
 • Norges handelshøgskole (NHH) skal ha nytt styre og nyoppnevnt styreleder.
 • NMBU skal ha ny ekstern styreleder
 • Arkitektur- og designhøgskolen skal ha ny ekstern styreleder.
 • Norges idrettshøgskole. Skal ha fire nyoppnevnte styremedlemmer
 • Universitetet i Oslo har valgt rektor og styreleder, men skal ha fire nye faste styremedlemmer..
 • Universitetet i Bergen har valgt rektor og styreleder, men venter på eksterne styremedlemmer.
 • Norges musikkhøgskole har også valgt rektor og styreleder, men skal ha statlig oppnevnte styremedlemmer på plass fra 1.august.

Ved sju av institusjonene er rektorene ansatt og ikke valgt, noe som betyr at et av de eksterne medlemmene også skal være styreleder de neste fire årene.

Allerede i februar hadde de 11 institusjonene sin frist for forslag til departementet og foreslo totalt 100 personer som de mente kunne være aktuelle som eksterne medlemmer i det kommende styret ved deres universitet eller høgskole.

Tidligere år har oppnevningene fra Kunnskapsdepartementet kommet i drypp, på ulike tidspunkter for de ulike institusjonene, men i år er det så langt ikke kommet informasjon om noen.

Aune-utvalget foreslo endring

Aune-utvalget, som vurderte ny universitets- og høgskolelov, foreslo en endring i oppnevningene, slik at Kunnskapsdepartementet kun oppnevnte to av de eksterne medlemmene, mens institusjonene selv oppnevnte to eksterne. Men forslaget ble ikke fulgt opp av regjeringen.

Mandag morgen 28. juni har Kunnskapsdepartementet fortsatt ikke informert institusjonene om hvem som blir de eksterne i styrene deres. Fredag før helgen meldte departementet til Khrono at oppnevningene «trolig» kommer denne uken.

— Det er kjedelig

Påtroppende rektor ved NMBU, Curt Rice, er meget kritisk til at Kunnskapsdepartementet fortsatt ikke har kommet med informasjon om hvem de vil oppnevne til de nye styrene.

Han forteller til Khrono at han den siste måneden – med jevne mellomrom – har hørt at Kunnskapsdepartementet svarer det samme når de blir spurt om når informasjonen kommer.

— Svaret de ser ut til å gi hver gang, er «neste uke», sier Rice med et sukk.

Curt Rice, her fra studiestarten ved OsloMet i 2020, er misfornøyd med at han fortsatt ikke vet hvem som blir styreleder i det nye NMBU-styret.

— Det er kjedelig, dette. Prosessen fremstår som litt vel avslappet. Oppnevnelser av styrer tilknyttet andre departementer inkluderer både intervjuer og sjekk av referanser. Kunnskapsdepartementet foretar seg ingenting sånt, sier Rice.

— Vet du dette?

— Det jeg vet med hundre prosent sikkerhet er at flere eksterne medlemmer som jeg har snakket med, plutselig bare har blitt oppnevnt, svarer Rice kontant, og fortsetter:

— På toppen av det hele kommer informasjonen utrolig sent. Jeg skulle likt å høre Henrik Asheim beskrive og forsvare denne prosessen. Altså, vi overlever dette, men det fører til en del praktiske problemer.

— Hva da?

— Det sier seg selv at hvis oppnevningene først kommer når alle er på ferie, så er det for altfor sent. Skal vi kalle folk tilbake fra ferie for å beramme styremøtene som kommer i høst? Det er godt mulig vi må det, for vi kan i hvert fall ikke vente til august, svarer Rice, som spekulerer i grunnene til at informasjonen fra departementet kommer såpass sent.

Tatt det i to runder?

— Det kan være at det er noen få plasser de sliter med å fylle, og at de vil vente til alt er på plass før de annonserer alt samtidig. Men hvorfor må det være slik? Kunne de ikke tatt det over to runder, spør Rice, før han svarer seg selv:

— Jo, det burde de kunne.

Den avtroppende OsloMet-retoren vil gjerne benytte anledningen til å komme med en utfordring til departementet neste gang det skal oppnevnes eksterne styremedlemmer.

— 17. mai er en flott dato! Det bør være en klar målsetting, kommer det fra Rice.

Lørdag morgen henvendte Khrono seg til Kunnskapsdepartementet med flere spørsmål i anledning denne artikkelen. Senere samme morgen svarte departementet at de ikke har mulighet til å svare på spørsmålene før mandag.

Har purret departementet

Også rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, reagerer på at det drøyer med informasjonen fra Kunnskapsdepartementet.

Mandag for en uke siden tok han selv kontakt for å få vite status.

— Vi hadde vårt siste styremøte med det sittende styret tirsdag, og derfor hadde jeg et ønske om å få vite hvem som skal utgjøre det kommende styret innen den tid. Men slik ble det ikke, sier Jelsness-Jørgensen lettere oppgitt.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er rektor ved Høgskolen i Østfold mener at oppnevningene fra departementet godt kunne kommet for en stund siden, og ikke rett før ferien.

Høgskolen i Østfold har i år gått fra valgt til ansatt rektor, og per nå vet Jelsness-Jørgensen fortsatt ikke hvem som skal være «sjefen» hans som styreleder fra og med 1. august.

— Dette burde vært på plass nå. Vi er på vei over til en ny faglig organisering og en ny styringsmodell, og er helt avhengige av et godt samarbeid allerede fra nå av. At vi ikke har fått på plass de eksterne medlemmene i god tid før sommerferien, er rett og slett uheldig, sier Jelsness-Jørgensen.

— Hvordan angriper du denne situasjonen inn mot ferien?

— Først må jeg få vite hvem som skal sitte i styret. Så fort jeg vet det, vil jeg ta kontakt med den nye styrelederen og legge en plan for når det første styremøtet i høst skal avholdes, svarer østfoldrektoren.

På det siste styremøte før ferien fikk Jelsness-Jørgensen mandat til å håndtere saker ved høgskolen som ikke er av vesentlig strategisk karakter, men som er knyttet til daglig drift, dersom det skulle bli behov for det.

— Men 1. august kommer kjapt. Det er viktig at vi får på plass styret før sommerferien slik at vi kan opprette dialog, sier Jelsness-Jørgensen.

Møtte statsråden på fredag

Ved UiT Norges arktiske universitet venter påtroppende rektor Dag Rune Olsen på det samme som kollegene sine ved de ni andre institusjonene.

Særlig styreledervervet ville vært fint å få vite litt tidligere enn det som blir tilfellet nå, mener den tidligere rektoren ved Universitetet i Bergen.

Påtroppende rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, venter utålmodig på å få vite hvem som skal blir hans første styreleder som ansatt rektor.

— Resten av de eksterne styremedlemmene er ikke så viktig, men når det gjelder styrelederen så skulle jeg gjerne visst hvem det ble allerede for to-tre uker siden, sier Olsen til Khrono.

I likhet med Lars-Petter Jelsness-Jørgensen trekker Olsen frem omstrukturering som en av årsakene til at det er viktig å få i gang dialogen med den kommende styrelederen så snart som mulig.

— Allerede nå burde vi ha sittet sammen og diskutert hvordan vedkommende ser for seg styrearbeidet til høsten, men slik blir det ikke. Det som er viktig nå er at vi får pratet sammen før ferien. Hvor enkelt det blir å få til det, gjenstår å se. Det er rimelig å anta at den nye styrelederen ikke har flust med ledige tider i timeplanen sin, sier Olsen.

Fredag før helgen var Olsen i dialog med forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim (H) om oppnevningene.

— Statsråden fortalte meg at oppnevningene ville komme svært raskt. Hva det betyr, gikk vi ikke noe ytterligere inn på, men jeg vil tro det er snakk om et fåtall dager, forteller Dag Rune Olsen.

Stølen ikke stressa

Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er selv både rektor og styreleder, og tar hele saken med stor ro. Han er ikke bekymret for fortsatt å være fire nyoppnevnte styremedlemmer i manko.

— Det skal gå fint. Vi har planene klare for styreseminar 7.-8. september, skriver han i en e-post fredag.

Endringslogg: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at det var 10 styrer som manglet nye eksterne styremedlemmer og seks av dem ny ekstern styreleder. Dette er feil. Det korrekte antallet er 11 styrer, hvor sju skal ha ny styreleder. Khrono hadde glemt å ta med Arkitektur- og designhøgskolen. Dette beklager vi. Denne saken er endret til korrekte opplysninger 28.juni kl.18.49.

Powered by Labrador CMS