nye styrer

130 forskjellige navne­forslag til ti nye styrer

John-Arne Røttingen, Bård Vegar Solhjell, seriegründer Nadir Nalbant eller kanskje en avgått rektor? 10 universiteter og høgskoler har foreslått hvem de vil ha i styret.

OsloMet er en av de 10 som skal ha nytt styre fra 1. august 2023. Styreleder Trine Syvertsen (ved enden av bordet) har sittet i to perioder og kan ifølge UH-loven ikke utnevnes på nytt.
Publisert Oppdatert

10 universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra 1. august i år og har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet foreslått hvilke eksterne representanter de ønsker inn i styrene. I alt skal 40 eksterne, pluss vararepresentanter, utnevnes av departementet.

Fakta

Forslagene på eksterne styremedlemmer

Universitetet i Stavanger

Anne Marit Panengstuen (styreleder i dag), Kikki (Helga) Flesche Kleiven, Elisabeth Birkeland Kvalheim, Hilde Lurås, Elin Schanche, Anna Strömberg, Tom Hetland, Harald Martin Gjøvaag, Murshid Hugberg-Ali, Ole Tjomsland, Christian Richter Østergaard

Høgskulen i Volda

Astrid Eidsvikm Shazia Majid, Berit Rokne, Randi Skår, Mala Wang-Naveen, Lars Anders Kulbrandstad, Sigmund Loland, Terje Mørland, Geir Terje Ruud, Roar Tobro

Universitetet i Agder

Lars Petter Maltby, Solveig Løhaugen, Hanne Kathrine Krogstrup, Nina Mevold, Sigrun Gjerløw Aasland, Aase Marthe Horrigmo, Geir Bergskaug, Robin Hansson, Tore Myhre, Ole Falk Hansen

OsloMet

Vibecke Hverven, John-Arne Røttingen, Saira H. Basit, Inge-Jan Henjesand, Jens-Erik Mogensen, Trine Myrvold Wikstrøm, Arnoldo Frigessi di Rattalma, Laila Bokhari Solveig, Hellebust Trym Holter

Kunsthøgskolen i Oslo

Idar Kreutzer, Jan-Bjørge Tjäder, Tove Kristin Karlsen, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Inger Stray, Kjell Magne Mælen, Lars Hallnäs, Sara Kristofferson, Simon Norrthon, Trude Gomnæs Ugelstad, Cliff Moustache, Ana Maria Bresciani, Kenneth Varpe, Marianne Hurum, Merete Jonvik

Høgskulen på Vestlandet

Jane Cathrine Særsten Jünger, Aslaug Krogsæther, Tahereh Mirghafari, Anne-Beth Njærheim, Siren Sundland, Kristine Kopperud Timberlid, Hege Økland, Bjørn Håvard Bjørklund, Arvid Hallén (styreleder i dag), Frode Kyrkjebø, Bjørn Lyngedal, Bård Vegar Solhjell

Universitetet i Sørøst-Norge

Else Blom, Torun Degnes, Marit Sagen Gogstad, Tore Isaksen (styreleder i dag), Toril Johansson, Olav Kasland, Svein Kostveit, Faten Lubani, Kari-Jussi Lønning, Javad Mushtaq, Mogens Rysholt Paulssen, Anniken Tangerud, Are Turmo

Samisk høgskole

Anders J. Bals, Mathis P. Bongo, Kristen Albert Ellingen, Rune Fjellheim, Aslak Holmberg, Klemet Erland Hætta, Idar Kintel, Mikkel Rasmus Logje, Erland Loso, Lars Philip Paulsen, Per Olav Persen, Nils Ole Skum, Mette Anti Gaup, Kajsa Kemi Gjerpe, Anne Britt Kl. Hætta, Eva Josefsen

Høgskolen i Innlandet

Maren Kyllingstad (styreleder i dag), Christl Kvam, Björn Åstrand, Thomas Breen, Marit Reutz, Elaine Munthe, Trond Olav Hagerud, Laurence Marie Anna Habib, Thor Gjermund Eriksen, Sven Inge Sunde, Laila Bokhari, Even Aleksander Hagen, Knut Erik Aslaksen Lundin, Paula Crabtree

Høgskolen i Molde

Pål Farstad, Lene Trude Solheim, Gro Holst Volden, Haakon Bryhni, Ingebjørg Klausen, Grete Teigland, Bente Elin Holberg, Per Olav Myrstad, Sigmund Loland, Nadir Nalbant, Sugina Tharmarajah

Kilde: Institusjonene selv

Alle 10 har fått beskjed om å komme opp med minst 10 navn, men noen har foreslått flere, så i alt er det 130 navn på ønskelistene.

Noen av de foreslåtte er styremedlemmer som kun har sittet én periode og derfor kan få en ny periode hvis departementet vil.

Andre er ledere i næringslivet og offentlig sektor, akademikere som klimadirektør Kikki Flesche Kleiven og professor i pedagogikk Elaine Munthe, et par er gründere, og minst tre er tidligere rektorer.

De tre er tidligere rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, tidligere BI-rektor Inge-Jan Henjesand og Sigmund Losland, som var rektor ved Norges idrettshøgskole.

Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og til og med et par journalister er med på listene.

Styreledere foreslås på nytt

Arvid Hallén ved Høgskulen på Vestlandet, Anne Marit Panengstuen ved Universitetet i Stavanger, Maren Kyllingstad ved Høgskolen i Innlandet og Tore Isaksen ved Universitetet i Sørøst-Norge er eksterne styreledere i dag og foreslås for en ny periode.

Også OsloMet har ekstern styreleder, men her har Trine Syvertsen allerede sittet i to perioder og kan ikke utnevnes på nytt.

Kunsthøgskolen i Oslo får ny styringsform og skal for første gang ha ekstern styreleder fra 1. august.

Ønsker seg Røttingen

OsloMet foreslår at de tre andre eksterne i styret får fortsette. Det er Jens Erik Mogensen ved Københavns universitet, statsviter og terrorforsker Laila Bokhari og Trym Holter, som er leder for forretningsutvikling i selskapet Silo AI.

John-Arne Røttingen foreslås til styret ved OsloMet.

I tillegg foreslår OsloMet John-Arne Røttingen, som var administrerende direktør i Forskningsrådet og nå er ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet.

Tidligere BI-rektor Inge-Jan Henjesand står også på OsloMets liste, sammen med professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo, Arnoldo Frigessi di Rattalma og dekan ved Forsvarets høgskole, Saira H. Basit.

UiA: Foreslår sykehusdirektør

Ved Universitetet i Agder står tre av dagens eksterne styremedlemmer på nominasjonslisten: Lars Petter Maltby, Solveig Løhaugen og Hanne Kathrine Krogstrup. Fjerdemann, Tom Fidjeland, har allerede sittet i to perioder.

I tillegg foreslår UiA blant andre administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, og administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug.

Videre foreslås daglig leder i Zero, Sigrun Gjerløw Aasland, og Aase Marthe Horrigmo, som er direktør for reiseliv i Innovasjon Norge.

Hallén foreslås på nytt

Høgskulen på Vestlandet (HVL) foreslår at dagens styreleder Arvid Hallén utnevnes for en ny periode. Styremedlem Hege Økland foreslås også for en ny periode, og det samme gjelder Kristine Kopperud Timberlid, som er vara i dag.

Arvid Hallén var tidligere adm.dir i Forskningsrådet og er nå styreleder ved Høgskulen på Vestlandet.

Blant de nye navnene på listen er Bård Vegar Solhjell, tidligere statsråd for SV og nå direktør i Norad.

Andre forslag er Siren Sundland, konserndirektør i SparebankenVest og Frode Kyrkjebø, daglig leder i KS Vest. I alt har HVL sju kvinner og fem menn på sin liste.

Vil ha styreleder med videre

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) foreslår dagens styreleder og rådmann i Ringerike kommune, Tore Isaksen, for en ny periode. Også Mogens Rysholt Paulsen, som er dekan ved Aalborgs universitet, sitter i styret i dag og står på listen for en ny periode. Vararepresentantene Anniken Tangerud og Javad Mustaq foreslås også til det nye styret.

Fakta

Nye styrer i 2023

De 10 som skal ha nye styrer er:

  • OsloMet
  • Høgskolen i Innlandet
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Universitetet i Stavanger
  • Universitetet i Agder
  • Høgskolen i Molde
  • Høgskulen i Volda
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Samisk høgskole
  • Universitetet i Sørøst-Norge.

Hvert styre har 11 medlemmer, fire er eksterne oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og resten velges blant ansatte og studenter.

I alt er det 13 navn på USNs liste, blant dem Kari-Jussi Lønning, som nå er direktør ved Modum Bad. Tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Toril Johansson, foreslås og det gjør også kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

Foreslår Kreutzer

Kunsthøgskolen i Oslo har 15 navn på sin liste. Blant dem er direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. Han har tidligere sittet i styret ved Universitetet i Oslo (UiO).

Også tidligere assisterende universitetsdirektør ved UiO, Tove Kristin Karlsen, foreslås. Tidligere dekan ved kunstfakultetet ved UiT, Kjell Magne Mælen, står også på listen. Avtroppende direktør ved Sørlandets kunstmuseum, Trude Gomnæs Ugelstad, er et annet navn.

Blant dagens eksterne styremedlemmer er Per Magnus Finnanger Sandsmark foreslått for en ny periode. I tillegg kan Kulturrådet foreslå styremedlemmer.

HINN: Alle dagens eksterne

Styreleder Høgskolen i Innlandet, Maren Kyllingstad.

Høgskolen i Innlandet foreslår samtlige eksterne som sitter i styret i dag, det vil si styreleder Maren Kyllingstad og styremedlemmene Christl Kvam, Björn Åstrand og Thomas Breen.

I tillegg har høgskolen tidligere kringkastingssjef, nå direktør i Norsk Tipping, Thor Gjermund Eriksen på listen. Der står også instituttleder ved Institutt for informasjonsteknologi på OsloMet, Laurence Habib, og professor Elaine Munthe ved Universitetet i Stavanger. Laila Bokhari forelås også. Hun sitter i dag i styret ved OsloMet.

20 navn fra Samisk høgskole

Ved Samisk høgskole oppnevnes de eksterne styremedlemmene av Kunnskapskapsdepartementet og Sametinget. Høgskolen har 20 navneforslag på sin liste, og i tillegg skal Sametinget foreslå kandidater.

Blant høgskolens forslag er Mette Anti Gaup og Idar Kintel, som begge sitter i styret i dag. Kajsa Kemi Gjerpe, som er vara i dag, foreslås også.

Blant de andre navnene er eiendomsdirektør Erland Loso ved UiT og professor Eva Josefsen ved UiT i Alta.

Mørland ønsket til Volda

Høgskulen i Volda foreslår to av dagens styremedlemmer, tidligere utviklingsdirektør i NTB Geir Terje Ruud og seniorrådgiver Roar Tobro ved NTNU.

Blant de andre navnene er Terje Mørland, som nå er divisjonsdirektør i Sikt, tidligere rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, og journalist og forfatter Mala Wang-Naveen.

Tidligere rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, foreslås til styret ved Høgskulen i Volda.

Ønsker klimaforsker og gründer

Styreleder ved Universitetet i Stavanger (UiS), Anne Marit Panengstuen, er ønsket for en ny periode, går det fram av forslaget UiS har sendt Kunnskapsdepartementet. Panengstuen er konsernsjef i Nortura.

Kikki Flesche Kleiven er klimaforsker og leder Bjerknessenteret.

Også et annet av de eksterne styremedlemmene, Tom Hetland, står på listen. Han er frilansjournalist og kommentator i Stavanger Aftenblad.

I alt har UiS 11 navn på sin liste. Blant de nye navnene er klimaforsker og direktør ved Bjerknessenteret, Kikki Flesche Kleiven.

Murshid Hugberg-Ali foreslås også inn i UiS-styret. Han er gründer, blant annet av det børsnoterte fintech-selskapet Huddlestock og har en doktorgrad i ledelse, økonomi og reiseliv fra UiS.

Alle fire eksterne foreslås

Høgskolen i Molde har de fire eksterne som sitter i styret i dag øverst på sin liste: Bedriftsrådgiver og Venstre-politiker Pål Farstad, prosjektleder ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU, Gro Holst Volden, Lene Trude Solheim som er administrerende direktør i Næringsforeningen Ålesund-regionen og professor ved Simula, Håkon Bryhni, i tillegg til noen nye navn.

I alt er det 11 navn som foreslås, blant dem seriegründer Nadir Nalbant og professor i idrettsfilosofi og tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole Sigmund Loland.

Powered by Labrador CMS